Doboj: Prevladala lovačka sloga i zdrav razum

1567

Fazan DobojLOVAČKO UDRUŽENJE „FAZAN“ DOBOJ JE POPTISALO UGOVOR O DODJELI LOVIŠTA DOBOJ U POSTOJEĆIM GRANICAMA NA KORIŠĆENJE NA PERIOD OD 10 GODINA

Na osnovu odluke Vlade RS o ustanovljavanju lovišta u RS broj 04/1-012-2-2163/15 od 05.10.2015. godine kada je i ustanovljeno Lovište Doboj kao sportsko rekreaciono, te na osnovu raspisanog Javnog konkursa broj 12.02.1-052-8223/15 od 27.11.2015. godine Sl.Gl. broj 98/15, lovačko udruženje je predalo u potpunosti svu potrebnu dokumentaciju. Ministarstvo je u skladu sa članom 8 Pravilnika o opštim uslovima, postupku i načinu davanja lovišta na korištenje donijelo odluku o formiranju komisije za sprovođenje postupka davanja lovišta na korišćenje, te je tako utvrđeno da se sa LU „Fazan“ Doboj zaključi ugovor o dodjeli lovišta Doboj na korišćenje jer je utvrđeno da isto ispunjava uslove za dodjelu predmetnog lovišta i da su ispunjeni uslovi traženi u Javnom konkursu.U utorak, 31.05.2016. godine, predsjednik udruženja Vedran Božičković je u Banja Luci u resornom Ministarstvu potpisao Ugovor o dodjeli lovišta Doboj na korišćenje ovom udruženju na period od 10 godina.

Ovo je ogroman uspjeh svih lovaca, članova LU „Fazan“ Doboj i pokazatelj da se samo složno i jedinstveno može napraviti uspjeh i vidan rezultat. Jedno je sigurno, da iz ovoga svega trebamo izvući pouku uz pouku „Da se ne zaboravi“, je su lovci Trebave pokazali da su Trebavci.

V.B.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here