SMJENE ZBOG POKUŠAJA PODJELA

1285
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na rednovnoj sjednici Skupštine  Lovačkog udruženja „Fazan“ iz Doboja, održanoj 30. maja u Podnovlju, delegati su jednoglasnom odlukom smijenili sa funkcije dosadašnjeg predsjednika Skupštine Željku Pejića i dva člana Upravnog odbora sa Lovnog revira Trebava – Boška Bukejlovića i Nedu Markovića. Razlog opoziva je njihov izbor u organe upravljanja novoosnovanog Lovačkog udruženja „Trebava“ koje se želi odvojiti od matičnog dobojskog udruženja. Delegati su smatrali da oni ne mogu paralelno obavljati funkcije u dvije lovačke organizacije.

Za opoziv dosadašnjeg predsjednika Skupštine glasalo je 35, od prisutnih 36 delegata, i na taj način još jednom potvrdili svoju namjeru da ostanu jedinstveni, odnosno, da se spriječe bilo kakve podjele u najbrojnijoj lovačkoj organizaciji u Srpskoj.

Za novog predsjednika Skupštine izabran je Milorad Tomić iz Osječana, a u Upravni odbor LU „Fazan“ imenovani su Boško Blagojević iz Osječana i Todor Petrović iz Zelinje, svi sa Lovnog revira Trebava.

S obzirom da je dosadašnji disciplinski tužilac podnio ostavku na ovu dužnost, Skupština je imenovala Vladimira Milkanovića za disciplinskog tužioca, dok će dužnost predsjednika disciplinskog suda obavljati Obrad Simić. Delegati su usvojili zaključak kojim zahtijevaju od Upravnog odbora Lovačkog saveza Srpske, da ispoštuje prijedlog Regonalnog savjeta Dobojsko-modričke regije, te da u Komisiju za informisanje imenuje Voju Stjepanovića iz Doboja, kojeg je predložila ova regija. Delegati su takođe zastupili stav da se stručnom licu za lovstvo u LU „Fazan“ Doboj, Radetu Sofreniću, izglasa nepovjerenje i da se ovlasti Upravni odbor udruženja da sa istim raskine ugovor, te da se traži i njegov opoziv sa mjesta člana Upravnog odbora u Lovačkom savezu Republike Srpske na prvom sastanku regionalnog savjeta za lovstvo Dobojsko Modričke regije. Skupština je usvojila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2011. godinu i Plan korištenja dobojskog lovišta u naredne dvije godine, uz punu podršku sadašnjem predsjedniku Vedranu Božičkoviću i članovima Upravnog odbora.

Danas je ovo bilo pitanje Dobojskog udruženja, a sutra ovaj problem se možda javi bilo gdje, pa stoga smatram da smo mi bili na jedan način pokusni kunići. Ali bilo kako bilo, pokazali smo jedno ogromno jedinstvo, želju i namjeru da ostanemo i dalje jedinstveni, najveći i najorganizovaniji u Srpskoj, a svaki budući i najmanji pokušaj odvajanja ili cijepanja će biti maksilano sankcionisan, ističe Vedran Božičković predsjednik LU „Fazan“ Doboj.  Želje i ambicije pojedinaca koji su sa sobom poveli određen broj lovaca sa lovnog revira Trebava su nažalost u startu bile osuđene na neuspjeh.

Svakako da je osnivanje i registracija lovačkog Udruženja „Trebava“, sa sjedištem u Doboju, i sa zamišljenim područjem djelavanja na teritoriji opštine Doboj  a ne samo na Trebavi, stvorilo određene podjele među samim lovcima, s očiglednim ciljem rušenja i cijepanja našeg Udruženja, ali je očigledno da u takvim aktivnostima pojedinci  nisu imali, nemaju ni sada, niti će imati podršku ogromne većine članova Lovačkog udruženja „Fazan“ Doboj. Svima je u startu bilo poznato da u tim aktivnostima nedostaje podrška  većine lovačkih sekcija ali i  lovaca čak ni na samom lovnom reviru Trebava.

 

Ono što je izazavalo najveći revolt lovca je  lažno predstavljanje pojedinaca  kada su govorili o lovnom reviru „Trebava“. Naime, lovni revir „Trebava“, kao lovnoorganizacioni oblik, je uspostavljen aktima ovoga Udruženja, dakle nema veze sa tim novim lovačkim udruženjem. Radi se o unutrašnjoj organizaciji u LU „Fazan“ Doboj, pa se otuda i nametnulo pitanje kako neko kao Udruženje, može zastupati lovce lovnog revira „Trebava“, jer je to lovni revir ovog Udruženja – a niti su 270 lovaca sa područja Trebave članovi tog novoosnovanog Udruženja kako se to svagdje lažno prezentovalo.  Većina lovaca sa područja Trebave članovi su Lovačkog udruženja „Fazan“ Doboj, pa većini lovaca nije jasno o kakvom se to legitimitetu govorilo, o kom lovnom reviru i o kojih 270 lovaca?;

 

Nadalje, začuđujeće je i to da taj neuspio pokušaj cijepanja članstva najvećeg  Udruženja smatraju pravnonormalnim aktivnostima pri čemu se ne vide ili se nisu želile vidjeti moguće posljedice po Lovačko udruženje „Fazan“ Doboj, a koje takve  aktivnosti uperene od tih pojedinaca se konstantno uzrokuju. Svakodnevne reakcije naših članova, izrazi i pisma podrške,  kojima su najoštrije osudili e aktivnosti u pokušaju cijepanja našeg Udruženja o svemu daju potpuno jasnu sliku.

 

Iz svih navedenih razloga, mi moramo  svim pravnim sredstvima štititi interese članova Lovačkog udruženja „Fazan“ Doboj i samog Udruženja. Naši Organi, svaki u svojoj nadležnosti, svojim odlukama, u propisanom postupku, odlučivaće o daljem statusu svih naših članova koji su se ogriješili o pozitivnopravne propise i naše opšte akte, ali i koji su se ogriješili o odluke Organa našeg Udruženja.  Pokušaj razbijanja i/ili cijepanja našeg Udruženja – vjerujemo – biće sankcionisan, i to nije nikakav revanšizam, nego logičan i zakonit odgovor nadležnih Organa Udruženja. Nesporazuma je, naravno, bilo i biće u svakom Udruženju pa i u našem – ali će se oni morati i  moraju i u buduće rješavati u Organima Udruženja, po propisanoj proceduri, a ne na način cijepanja vlastitog Udruženja, kako se  to pokušavalo.

 

Mi nijednom radnjom, dakle ni činjenjem ni nečinjenjem, nismo ni do sada podizali nikakve tenzije među našim članovima/lovcima, niti smo stvarali loše međuljudske odnose, a niti ćemo to činiti ubuduće, te se ne smatramo ni odgovornim za bilo kakve polarizacije, ako ih ima. Svakodnevna i ogromna podrška našeg članstva obavezuje nas da energično zaštitimo njihove  interese, ali i da dalje postupamo po njihovim zahtjevima koji budu verifikovani na Organima Lovačkog udruženja „Fazan“ Doboj. Za naš rad odgovorni smo isključivo i samo našim članovima i nadležnim državnim organima – pa nemamo namjeru podnositi izvještaje ni pravdati se bilo kom Udruženju građana, ističe energično predsjednik udruženja „Fazan“ Doboj  Vedran Božičković. Jasna je slika i na terenu. Većina lovaca sa Lovnog revira Trebava je protiv bilo kakvih odvajanja, a teritorija koje pokrivaju četiri lovačke sekcije koje su uz naše udruženje od osam koliko ih ima na Trebavi, je jasno vidljiva. Više od 70 % lovišta na Trebavi pokrivaju ove četiri sekcije, pa se i otuda zaključuje o kakvim se to insinuacijama radilo i na koji način su lovci pokušavani biti prevareni.

Lorist Press

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here