Mali saveti: ČIŠĆENJE OLUČENOG ORUŽJA

2122

     Za prosečne lovne potrebe interval čićšenja oružija sa olučenim cevima može komotno biti 15 do 20 ispaljenih metaka. Mnogo ili malo upitaće se neko da nije “kvake 22” ili poznatijeg termina – da ima nešto što muči naše koke a nije petao. Interval od 15-20 ispaljenih metaka je uredu ako se puška koristi kontinuirano u jednom danu. Recimo da vam je neko učinio plezir izlova u nekom ograđenom lovištu. U slučaju da ste sad ispalili 3-4 metka a sledeća upotreba se planira za par dana ili mesec dana, ne daj Boze dogodine u isto vreme… cela priča pada u vodu! Dakle, pored intervala važan je i kontinuitet upotrebe oružija jer jedno bez drugog ne ide. Zaključak se sam nameće. Posle svake upotrebe vatrenog oružija sa olučenim cevima, potrebno je detaljno čišćenje, sem kad takva upotreba nije kontinuirana u kratkom vremenskom periodu gde će nas brojka od 15-20 metaka navesti da je potrebno detaljno čišćenje oružija odmah posle pomenutog broja. Naročito ako želimo da nastavimo da pucamo i da taj dan utrošimo, recimo 40 metaka.

      Ili da to svedemo na neke brojke. Ožljebljene cevi se čiste ili posle određenog broja ispaljenih metaka u kratkoj jedinici veremena ili odmah po završetku lova u istom danu. Bez obzira da li ste ispalili jedan ili 8 metaka. Čišćenje se vrši  pod obavezno, u manje posvećenom obimu, čak i ako niste ispalili ni jedan metak u lovu na dan izlaska. Zašto? Zato što je oružje bilo u rukama i izloženo promenjivom atmosverskom uticaju i temperaturi. I još nešto. Ukoliko nam ožljebljene cevi stoje u vitrini duži vremenski period, a nisu konzervirane, praksa je da se ponovo očiste i podmažu na svaka 3-4 meseca, minimum.

Izbor alata
     Zaboravite na kanap sa olovnim tegićima na krajevima i rupicom za krpicu na sredini. Neka ostane na polici kao sentimentalna vrednost ili uspomena iz JNA. Ima mnogo razloga zašto kanap nije dobar. Najjači argument protiv njegove upotrebe je zato što će vam oštetiti krunu cevi, erozijom materijala /obrusiće je/, do te mere da će se morati ili menjati cev ili narezivati nova kruna. Verujte da se to desi dosta brzo. Već posle 10-og čišćenja. Zato je potrebno da nabavite jednodelnu ili višedelnu šipku. Materijali od kojih je izrađena mogu biti nerđajući ili ugljenični čelik, bronza ili aluminijum. Čak i tvrdi polimer. Ukupna dužina cevi mora biti manja od ukupne dužine šipke (obično je šipka duža za 15-ak cm). Šipka na jednom kraju treba da ima ergonomsku ručku sa štitnikom prsta. Ona nije fiksirana u ručki već može slobodno rotirati za 360* tokom hoda unutar cevi. Ukoliko je materijal od kojeg je šipka izrađena takve tvrdoće da može dodirom mehanički oštetiti unutrašnjost cevi treba da ima ,,izolator,, koji će to sprečiti. Običnu PVC navlaku. Ako je mekši nema bojazni od oštećenja ali će mekši materijal posle određenog vremena imati dosta brazgotina i zareza na sebi. Na suprotnom kraju nalazi se univerzalna navojnica gde se ,,šrafi,,  četkica ili druga alatka. Četkica za čišćenje treba da je od mekšeg materijala. Uvođenjem u untrašnjost cevi četkica ne sme izmeniti geometriju žljebova tj. neće mehaničkim radom abradirati ili erodirati površinu sa kojom dođe u dodir. Fi/prečnik četkice mora biti usklađen sa kalibrom cevi i ne veći od 0.5 mm kako bi dimenzija zadržala efikasnost čišćenja. Takođe svojom morfologijom mora biti sposobna da uđe u medjuprostore i mehanički odstrani / pokupi nakupljenu nečistoću.

     Najkvalitetnije četkice za mehaničko odstranjivanje nečistoća su od legura fosforne bronze. Ukoliko niste u mogućnosti za nabavku takve mogu da posluže i jeftinije izrađene od mesinga. Ne preporučuje se korišćenje čeličnih četkica. Mogu se korisrtiti i noviteti od jakog i izdrzljivog polimera koji je na nivou čvrstoće bronze ali kraćeg veka. Četkice za namakanje hemiskog odstranjivača bakra, olova i gareži neko koristi a neko i ne ljubi baš preterano. Razlog tome je pakovanje rastvarača u takvu ambalažu iz koje se lako upotrebljava. Ukoliko se ima potreba za ovim tipom četkice treba znati da mora biti izrađena od takvog materijala koji će biti otporan na agresivni rastvarač bakra, olova i gareži. U protivnom biće pojeden i razmazan u unutrašnjosti cevi pa će se postupak čišćenja bespotrebno otegnuti. Zato, četkicu kojom tretirate cev posle nanošenja solventa za uklanjanje bakra odmah isperite vodom i deterdžentom a zatim je osušite i nauljite sredstvom za podmazivanje. Čepići od presovanog filca su relativna novost na domaćem tržištu. U inostranstvu su poodavno deo prakse. Odlični su iz razloga što velikom moći upijanja apsorbuju u sebe hemikaliju sa rastvorenom nečistoćom. Za jednokratnu su upotrebu i usled velike površine naleganja koji presovan filc ima na mikro nivou. Čepići odlično odrađuju posao odstranjivača nečistoće uz poliranje unutrašnje trase cevi. Idealna su kombinacija sa bronzanom četkicom, koja je ipak zakon za prvo provlačenje i odstranjivanje grubih naslaga barutnih sastojaka.
     Od noviteta se može upražnjavati i  čuvena “zmija” ili “bore snake”. Zapad ih obožava. Njihova prevashodna namena je odstranjivanje gareži u kratkoj jedinici vremena u terenskim uslovima. Nikako se nekoristi za ozbiljno čišćenje. Obavezno se provlači iz pravca ležišta metka ka ustima cevi. Uvek u tom pravcu. Istim postupkom se radi i sa četkicom na šipci. Kada četkica prođe kroz usta, odvrne se i ponavlja se postupak istim algoritmom. Nikad se ne provlači unazad u kontra smeru ili ti kroz usta cevi..

Izbor hemikalija

     Postoji više podela hemikalija koje se koriste za čišćenje. Najprostija podela je na jednokomponentne ili dvo komponentne. Ili u prevodu…jedne služe za cišćenje, druge služe i za čišćenje i za podmazivanje. Tako da su  jednokomponete hemikalije ustvari  monofunkcionalne. Po prirodi namene su obično agresivnije od polifunkcionalnih osim onih čija je namena samo za odstranjivanje barutnog sagorevanja. U principu, jednokomponntni solventi služe da hemijskim putem rastvore naslage nastale sagorevanjem baruta i kretanjem projektila kroz unutrašnju trasu cevi ili da neutralizuju hemijsko rastvaranje, odnosno da izvrše konzervaciju unutrašnjosti cevi. Nagomilavanje nečistoća nastaje usled brzine, trenja i visoke temperature. Količina tombaka /bakra/ ili olova koja je ostala u cevi nalazi se u mikro i makro strukturi čelika. Uslovno, makro strukturom možemo nazvati ono što je vidljivo golim okom a mikrostrukturom sitne pore na mikroskopskom nivou koje su postale rezervoar nečistoća. Mikrostruktura je zaslužna da nam se na krpici pojavi prljavština posle par nedelja iz cevi koju smo brižljivo očistili. Zato još jedan savet. Ako vam očišćena puška mora duže stajati u ormanu, 7 dana po detaljnom tretiranju očistite je Jovo-nanovo. Time ste kupili kondicioniranje u kućnim uslovima za naredna 2-4 meseca u zavisnosti od uslova čuvanja. Jednokomponentni solventi su u glavnom deterdženti ili rastvori amonijaka u raznim agregatnim stanjima.
      Višekomponentne hemikalije su polifunkcionalne. Ove supstance hemijski rastvaraju nečistoće i ujedno konzerviraju unutrašnjost i spoljašnjost cevi. Kažemo ujedno a mislimo kao finalno tretiranje kao podmazivanje. Poznate hemikalije ovog tipa su  Balistol, Sinol, Brunox i njima slične. Uglavnom takvi proizvodi caruju na našem tržištu. Takođe hemikalije se mogu se podeliti i na manje i više agresivne. Naime, u zavisnosti od hemiskog sastava tretman pojedinim čistačima je u pisanom uputstvu proizvođača jasno definisan na određen broj minuta. U slučaju prekoračenja može doći do ozbiljnog oštećenja cevi. Agresivne supstance uglavnom u sebi imaju visok procenat amonijaka  u nekom obliku. Čak preko 25 posto zasićenja

Još malo saveta

     Razlikujte postupak čišćenja od podmazivanja. Podmazivanje se vrši u tankim filmovima  na klizajućim površinama i u cevi. Ne preterujte sa ovim.  Pre pucanja, cev moramo “odmastiti”-oduljiti ili će nam ono žestoko uticati na tačnost prva dva pogodka. Ako taj postupak ne odradimo, time smo nataložili dodatnu garež nastalu sagorevanjem ulja i baruta u cevi. Ne zaboravite da novu pušku dekonzervirate pre upotrebe. Pucanje preko velikih naslaga masti u cevi mogu prouzrokovati trajno oštećenje vaše cevi. Ne koristite čuveni WD-40 za čišćenje. Njime nećete puno nauditi svom oružju ali neće ni pomoći. Po svom svojstvu WD je odstranjivač vlage i ništa više. On će samo delimično /grubo/ očistiti vašu cev i stvoriti vam privid čiste trase. Zapravo, on se ponaša kao grubi ispirač i ništa više. Cev i dalje ostaje prljava posle njega. Ako ga već koristite uradite to u situacijama za koji je predviđen… a to je uklanjanje vlage. Kod korisćenja krpica koristite samo one od prirodnih materijala. Pamuk je najpoželjniji. Neke sintetičke krpe ili mešavinu iste mogu razgraditi solventi za čišćenje. U tom slučaju će ostaati PVC mikrofilm nanosa u cevi. Ovo nikako nije poželjno.

     Upotrebom nafte, benzina, petroleja i sličnih naftinih derivata ste samo uradili prvi korak u čišćenju. To je delimično uklanjanje barutnih ostataka. Kažemo delimično, ne zaboravite. Pomenuti artikli nisu ništa drugo no rastvarači organskih jedinjenja a to je u osnovi barut jer je organskog porekla. Čak i ako upotrebite gore pomenute derivate, obavezno ih neutrališite nekim od pouzdanih čistača cevi. Verujte, veći efekat će te dobiti mešanjem apotekarskog benzina i “feri” deterdženta za suđe nego automobilskim benzinom ili naftom. Na kraju, naftini derivati kod dužih tretiranja stvaraju tanak oksid u cevi koji je dugoročno neprihvatljivi sa pozicije preciznosti. Novak Maksimović

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here