Majstor Toza savetuje: PREGLED ORUŽJA

2401

 

Piše: Svetozar-Toza Paroški

Tabu tema o kojoj se najrađe ćuti. Tema koja se nalazi na papiru, ali u praksi se slabo primenjuje. Pregled oružja. Nešto od čega se mnogi ograđuju, izbegavaju a sve zarad nezameranja članstvu. Mlađi lovci ni neznaju šta to tačno znači. Čuli su od starijih da je to nekad bila obaveza pred lovnu sezonu ali davno, davno.Već izbledele i požutele potvrde o ispravnosti i dalje se čuvaju kao dokaz.

U procentima izraženo od 43 pregledane puške čak 58%  je neispravno u lovačkim društvima gde sam, vršio pregled.

Pitaće te, pa čime se lovi. Svim i svačim. Od pušaka „stegnutih“ žicom i šelnama, puknutih kundaka i umotanim krpama i selotejpom. Petlara koje mesto udarne opruge koriste gumu od bicikla. Udarne igle pravljene od eksera i … sve to puca. Pregled oružja ima za cilj pre svega  edukaciju. Detaljna objašnjenja na postavljena pitanja, ukazivanje na greške i kvarove, kao i savete. Mislim da je to najbitnije od svega. Nikako ga ne treba predstavljati kao neku kaznenu meru već kao deo lovačke kulture. Samim tim i ukazivanje na bezbednosno rizične kvarove treba shvatati kao prijateljski čin.

Pregled cevi, spoj glave i cevi, udarne igle, kočnica, i mehanizam za zabravljenje su elementi na koje se obraća posebna pažnja. Da pojasnim,  malo za one koji se odluče da sami pregledaju svoje oružje pre početka sezone. Ovo bi se pre svega odnosilo na one koji prvo moraju da „nađu“ svoju pušku.

Kod cevi se gledaju eventualne deformacije, nagriženost i spojevi pruteva(šina) .

Prilikom pregleda spoja glave i cevi obavezno se skida podkundak. Tada će se pokazati pravo stanje. Odupiranje podkundaka o glavu smanjuje eventualni zazor. To je metod stezanja za „prodaju“. Ne pruža nikakvu sigurnost i sigurno neće sprečiti otvaranje puške prilikom opaljenja. Udarne igle ostavite vašem majstoru da ih pregleda. Dužina igala je veoma bitna zbog mogućnosti probijanja kapisle i povrata barutnih gasova u oči. Treba znati da je za svaki model puške, proizvođač propisao određenu dužinu igala preko koje ne treba ići. O kočnici ne treba puno govoriti. Ona MORA da vrši svoju funkciju, sigurno i stabilno blokiranje jednih ili više elemenata mehanizma za opaljenje, i spreče nenamerno i iznenadno okidanje. Mehanizam za zabravljivanje mora pružati čvrst spoj galave i cevi, to jest da spreči bilo kakvo pomeranje cevi u odnosu na glavu prilikom opalenja metka. On mora da izdrži sva naprezanja bez ikakvih deformacija.

Ovo je vizuelna metoda, za detaljan pregled ipak je potreban odlazak kod majstora, koji će utvrditi ispravnost  oružja. Deformacije, pohabanost pojedinih delova kao i skriveni nedostatci mehanizma se  sa sigurnošću mogu utvrditi. Rizik od SAMOOPALJENJA na taj način se eliminiše. Ne postoji sigurna vizuelna metoda za utvrđivanje ovog veoma opasnog kvara, koji je i najčešći uzrok neželjenih događaja.

U ovakvim pregledima, koje ste sami uradili, bilo šta da primetite kao sumnjivo morate se obratiti majstoru odnosno puškaru. Ne smete rizikovati, po sistemu “izdražaće još jednu sezonu”, jer morate uvažiti činjenicu da samo jedan kvar ili neispravnost može dovesti do kobnih posledica kako po vas tako i po lovce u vašoj blizini.  A onda je kasno. Kajanje neće nikome pomoći.

Izbegavanjem pregleda oružja povećava se rizik  tragičnih i neželjenih događaja. Samo prošle lovne sezone izgubljena su tri mlada života u južnoj Srbiji. Treba li da se desi još neki nemio događaj kako bi se kultura pregleda oružja ponovo vratila među nas.

KOČNICA

Video sam svega i svačega. Od pušaka stegnutih selotejpom,“šina zalepljenih lepkom, naduvanih cevi, pušaka koje su zadnji put očišćene kada su proizvedene. Bilo je i posebnih „bisera“. Puška na kojoj je zavaren podkundak za cevi, cevi sa „zakrpom“, kundak na IŽ 18 od armature. I svi su imali istu priču. Da sve to „gruva“ i da je bezbedno!

Bilo je i takvih koji su shvatili suštinu pregleda i tražili pojašnjenja oko detalja, eventualnih posledica i načina otklanjanja kvarova. Na zahtev svih koji su se interesovali za opširnija objašnjenja, u sledećim temama ću opisati osnovne elemente i njihovu funkciju. U ovom broju prednost dajem kočnici!

Često osporavan i shvatan kao smetnja  pri brzom pucanju, mehanizam za kočenje predstavlja jedan od glavnih sistema za bezbednu eksploataciju moderne lovačke puške.

Osnovna funkcija kočnice je sprečavanje nenamernog  okidanja a samim tim i opalenja. Po načinu aktiviranja dele se na mehaničke i automatske. Ovu razliku mislim da ne treba posebno objašnjavati!

Blokiranje sistema za paljenje vrše preko obarača ili preko zapinjača udarača. Mnogi proizvođači oružja kombinuju ova dva sistema , ili jedan od njih sa dodatkom interseptora. Dvostruko blokiranje u konstrukcionom smislu se smatra „skoro“ idealnim. Interseptori ili „hvatači“ su delovi koji automatski deluju na udarače. Naime osnovna funkcija im je da prepreče put udarača u kretanju ka udarnoj igli ako obarač nije povučen. Povlačenjem obarača određenom silom(sila okidanja) uklanja se interseptor iz svog sigurnosnog položaja i dozvoljava prolazak udaraču a samim tim i opalenje. Ovi mehanizmi nisu svojstveni samo skupom oružju. Jedni od najzastupljenijih modela pušaka, sa kombinacijom interseptora i kočnice su IŽ 12, 27 i TOZ 34. Ovaj podatak nam govori koliko pažnje su posvetili konstruktori sigurnosti ova dva modela, iako spadaju u nižu cenovnu klasu.

U praksi su se ipak dešavali slučajevi nekontrolisanog opaljenja i pored ovakvih sistema za velike sigurnosti. Zamor materijala često predimenzionisanih delova je veoma, veoma redak slučaj! Najčešći kvarovi su izazvani pucanjem opruga ovog mehanizma, čiji je zadatak da zadrži kočnicu u sigurnom, stabilnom položaju i samim tim obezbedi nesmetano funkcionisanje. Ovo je veoma bitno kako u položaju za blokiranje tako i u položaju za deblokiranje sistema za paljenje.

„Labava“ kočnica gotovo sigurno usled inercije prilikom opalenja blokira sistem i sprečava opalenje drugog hica. Držanje dugmeta kočnice palcem u prednjem položaju nije rešenje pošto se gubi pravilno držanje kundaka i samim tim postoji mogućnost proklizavanja u šaci, što dovodi gotovo sigurno do povrede srednjeg prsta o branik obarača.

Pohabanost radne površine je češća pojava kod oružja koje je duže vreme u eksploataciji. Trenjem naležućih površina vremenom se stvara zazor koji omogućava minimalan hod blokiranih delova, a sasvim dovoljan za neželjeno okidanje. Ovaj kvar je karakterističan za puške sa blokiranjem obarača.

Kod sistema koji blokiraju zapinjače je ređi. Kod pušaka koje blokadu udarača vrše kombinacijom obarača i zapinjače, ova pojava je gotovo  isključena.

Treba znati da i pored svih mehanizama  za kočenje  a za koje se u tehničkom smislu može reći da su „savršeni, puška može biti sigurna samo u rukama savesnog korisnika. Ukoliko je pažnja izostala, ni naj savršeniji sistemi nisu garant bezbednosti.

Svaki tip oružja ima i svoj karakterističan kvar ovog sistema. Kod nekih se to češće dešava a kod nekih nikad. Ne treba naglašavati da besprekoran rad ovog sistema garantuje bezbedan i bezbrižan lov a ne noćnu moru!

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here