LSV, PLAN IPAK OSTVAREN

1221

DSC_0024Na sednici Upravnog odbora Lovačkog saveza Vojvodine koja je održana 22 decembra 2015 godine u Jameni, na tromeđi Srbije, BiH i Hrvatske a kojoj je predsedavao predsednik prof.dr Aleksandar Milovančev konstatovano je da su planski elementi poslovanja u 2015 godini ispunjeni.

Sednica je počela uobičajenim tačkama kao što su usvajanje zapisnika sa prethodne sednice i referisanjem predsednika o aktivnostima između dva zasedanja. Posle toga uskledila je tačka dnevnog reda koja je bila predviđena za razmatranje predloga o izmenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu. Milenko Zeremski kao član rane grupe za izradu ovih akata referisao je i rekao da je između dve sednice stigao samo jedan predlog za izmene i dopune Zakona i to od dr Zoltana Namestovskog. Zeremski je takođe obavestio Upravni odbor da je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine formiralo dve radne grupe koje treba da iznedre predlog izmena i dopuna Zakona o divljači i lovstvu. Jedna grupa baviće se izmenama koje se odnose  na organizaciju lovstva, lovačku komoru i slično a druga će se baviti problematikom gazdovanja lovištima, kao i naknadama šteta od divljači i na divljači. Prema njegovim rečima radne grupe će raditi odvojeno nakon čega sledi usaglašavanje. Zaključujući ovu tačku predsednik LSV prof.dr Aleksandar Milovančev rekao je da se na ovom poslu mora raditi intenzivnije kako bi se do marta ove godine predlog izmena i dopuna Zakona o divljači i lovstvu našao u skupštinskoj proceduri.

Upravni odbor je potom na predlog predsednika Komisije za uzgoj divljači i naučno-istraživački rad prof.dr Zorana Ristića usvojio plan za narednu godinu.

Po tačkom dnevnog reda koja je obuhvatila realizovane finansijske prilive referisao je Milan Novkov iz stručne službe LSV. On je izneo podatke da je do 21.12. 2015 godine uplaćeno članarina za 14.100 lovaca. Ako se uzme u obzir da su neka lovačka udruženja uplatila samo delimične iznose onda se sa sigurnoću može tvrditi da će plan od 15.000 članova saveza biti ispunjen. Što se tiče prihoda oni će biti  takođe biti u visini planiranih. Za Lovačka udruženja iz Sremske Mitrovice, Bača, Inđije, Vršca, Zapadne Bačke i Ledinaca Upravni odbor će do zasedanja redovne skupštine sačiniti predlog šta činiti u ovakvim situacijama kada udruženja uplate samo deo ili članarinu u potpunosti zaobiđu.

Zaključujući ovu tačku predsednik Milovančev predložio je odluku da se sačini predlog Skupštini kako izaći iz ovakvih problema kao i da komisija za materijalna i finasijska pitanja pripremi predlog finansijskog plana za 2016 godinu.

Upravni odbor potom je usvojio plan Komisija za predstavke i žalbe a koji je podneo predsednik komisije Novak Andrić.

Upravni odbor LSV potom je jednoglasno prihvatio zahtev JP „Vojvodinašume“ da postane član krovne organizacije vojvođanskih lovaca.

U okviru tačke koja je razmatrala tekuća pitanja doneta je odluka da se formira komisija za popis sredstava Saveza i  da se Lovačkom udruženju iz Bačkog Petrovca pomogne sa 30.000 dinara za izradu monografije oko obeležavanja godišnjice osnivanja ovog udruženja.

Sledeća sednica UO LSV biće održana u Novom Bečeju.

Jeremija Trifunović

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here