NAJEZDA ŠAKALA U LOVIŠTU „LALINSKE LIVADE“

1206
**STRICT ONLINE EMBARGO 001.01 23RD NOVEMBER 2015** - (PICTURED: The jackal lunges at the bird to try and get a meal ) - Talk about working up an appetite! These incredible snaps show the moment a hungry jackal tries and fails to snare a tasty bird for dinner. The unlucky jackal lay in wait as he stalked his prey, before leaping through the air towards the unsuspecting birds at the waterhole. He flew through the air, splashing into the waterhole and bearing his razor-sharp teeth as the ravenous jackal attempted to catch the birds. Sadly the jackal went hungry, as the quick-witted birds were too fast for him. ., Image: 267372557, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia, Caters News

        

**STRICT ONLINE EMBARGO 001.01 23RD NOVEMBER 2015** -  (PICTURED: The jackal lunges at the bird to try and get a meal ) - Talk about working up an appetite! These incredible snaps show the moment a hungry jackal tries and fails to snare a tasty bird for dinner. The unlucky jackal lay in wait as he stalked his prey, before leaping through the air towards the unsuspecting birds at the waterhole. He flew through the air, splashing into the waterhole and bearing his razor-sharp teeth as the ravenous jackal attempted to catch the birds. Sadly the jackal went hungry, as the quick-witted birds were too fast for him. ., Image: 267372557, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia, Caters News
**STRICT ONLINE EMBARGO 001.01 23RD NOVEMBER 2015** – (PICTURED: The jackal lunges at the bird to try and get a meal ) – Talk about working up an appetite! These incredible snaps show the moment a hungry jackal tries and fails to snare a tasty bird for dinner. The unlucky jackal lay in wait as he stalked his prey, before leaping through the air towards the unsuspecting birds at the waterhole. He flew through the air, splashing into the waterhole and bearing his razor-sharp teeth as the ravenous jackal attempted to catch the birds. Sadly the jackal went hungry, as the quick-witted birds were too fast for him. ., Image: 267372557, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia, Caters News

  U lovištu „Lalinske livade“ kojim gazduje L.U. „Mostonga“ Odžaci populacija šakala je prevazišla optimalan broj. Samo u delu lovišta, površine oko 3.000 hektara,  koji zahvata lovne revire Karavukovo, Bogojevo i Srpski Miletić brojnost šakala se procenjuje od 40 do 100 jedinki. Predmetni deo lovišta se naslanja na lovište „SRPSKI MILETIĆ RIBNJAK“.

Radi sprečavanja šteta na divljači od šakala, naročito na srnama i sitnoj divljači prevashodno zecu, potrebno je pojednostaviti važeći obrazac dozvole za lov ili sačiniti poseban za krupne zveri, svraku i sivu vranu kako bi se što veći broj lovaca uključio u odstrel istih. Potrebno je uvesti jednobraznu nagradnu stimulaciju za odstrel šakala i lisica, sa akcentom na šakala, na teritoriji cele Republike Srbije. Odavde potiče  predlog je da se nagradna stimulacija reguliše jednobrazno tako što bi se ista uvela kao obavezna stavka Konkursa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva uz određivanje iznosa od minimalno 3.000,00 do 5.000,00 RSD po jednom odstreljenom šakalu. Na primer, prilikom dodele sredstava ostvarenih od Konkursa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda A.P. Vojvodine za 2015. godinu rečeno nam je da je ostalo nerealizovanih oko 15.000.000,00 RSD jer mnogi korisnici lovišta nisu aplicirali na Konkurs, te da dostavimo naše predloge. Prostom računicom, podelite 15.000.000,00 RSD sa 5.000,00 RSD i dobićete da je taj iznos dovoljan za sufinansiranje odstrela čak 3000 šakala. Republika Srbija bi uložila sredstva a lovci svoje vreme i angažovanje radi dovođenja populacije šakala na optimalan nivo. Efekat pomenutih mera za sprečavanje šteta na divljači bi se za tri do pet godina ogledao kroz povećan finansijski prihod od lovnog turizma usled povećanja brojnosti ekonomski vredne divljači, odnosno gajene divljači kao što su srna i zec, kao i zaustavljanje opadanja brojnosti članova lovačkih udruženja. Pretpostavlja se da znatan broj članova lovačkih udruženja odustaje od članstva iz razloga što mnoga lovačka udruženja ne mogu ponuditi bar dva do tri lovna dana na zeca svom članstvu.

Zbog različitih stavova po pitanju štetnosti populacije šakala po srnu, zeca i drugu gajenu divljač, između lovaca, zelenih i Zavoda za zaštitu prirode, lovci Odžaka predlažu da se u saradnji sa specijalističkim veterinarskim institutima utvrdi, preko analize sadržaja želudca odstreljenih šakala, procenat učešća u ishrani životinjske i biljne hrane po vrstama. Predlog je da se jedna polovina predviđenih uzoraka dostavi u periodu decembar i januar, a druga polovina u periodu reprodukcije – april i maj.

Pravim izborom lovno-gazdinskih mera, uz uključivanje nauke u problematiku, možemo značajno poboljšati stanje u lovištima. Trenutno stanje je takvo da se nešto pod hitno mora preduzeti.

Dejan Miladinović

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here