PREDSTAVKE I ŽALBE LOVACA

1494

 

komisija za predstavkePredsednik  Komisije za predstavke i žalbe LSV, Novak Andrić je na održanoj sednici Upravnog odbora LSV u Jameni dana, 22.12.2015. g, informisao o radu tog radnog tela, čiji sastav i konstituisanje je određeno odlukom Upravnog odbora LSV, 28. maja 2015.god. Predsednik komisije započeo je izlaganje sa konstatacijom, da je zbog očiglednog shvatanja uloge svih članova komisije u sveukupnom radu, u svim zasedanjima komisija imala potreban kvorum za rad i usaglašene stavove u pogledu razmatranja pritužbenih predmeta. U radu komisije učestvuju Milosava Matejević, Branislav Plahćinski, Mileta Dorić i Siniša Nešić.U relativno kratkom vremenskom periodu zaprimljeno je osam predstavki,od kojih je sedam upućeno od strane fizičkih lica koji su lovci i jedna od strane Lovačkog udruženja. Analizirajući obrađene predmete konstatovano je da se žalbe lovaca uglavnom odnose na pojedince izabrane u organe upravljanja Lovačkih društava ili LU,najčešće pozivajući se na kršenje odredaba Statuta, ali i Zakona koji reguliše zaštitu i korišćenje divljači kao i pitanja značajna za rad Udruženja građana.Konkretno, izbegavanje održavanja sednica, vanrednih Skupština jer se nema većina glasova, nepoštovanje donetih odluka Skupštine ili izvršnih Odbora, učestvovanje u rukovodećim organima društava od strane lovaca za koje je utvrđena disciplinska odgovornost, kao i produženo članstvo u LD i korišćenje prava na lov i divljač licima kojima je od strane nadležnih organa oduzeto lovačko oružje.Kako Komisija nije samostalni organ u procesnom smislu, da na osnovu zakonskog ovlašćenja pokreće postupke i odlučuje o pravima i obavezama stranaka, prilikom rešavanja pritužbi odluke Komisije se isključivo zasnivaju na preporukama, savetima i medijaciji suprostavljenih strana. Takođe Komisija ukazuje da svaki član Udruženja može pokrenuti postupak pred nadležnim Sudom za utvrđivanje ništavosti opštih akata koji su doneti suprotno Statutu,odnosno obratiti se nadležnim državnim organima u cilju utvrđivanja eventualne odgovornosti pojedinaca.Predsednik Komisije je istakao da je konstatovano uvidom u dosadašnje predmete žalbi da pojedini Statuti LD nisu ažurirani sa važećim propisima koji regulišu materiju Udruženja građana, odnosno da bi u budućem radu bilo neophodno informisanje,a po potrebi i uključivanje u reševanje pritužbi od strane Suda časti LSV, kao organa Saveza nadležnog za etička pitanja i Kodeks lovačke etike, iz razloga jer odluke Suda časti imaju pravnu snagu,organima i članovima LSV.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here