Kruševac: HIPERBARIČNA TERAPIJA U LEČENJU VAŠIH MALIH PRIJATELJA

2761

Pišu: dr.vet med. Aleksandra Stanojević, dipl.inž  Marko Stanojević

Prateći svetske trendove i najnovije metode lečenja naših kućnih ljubimaca u prilici smo vam predstaviti Hiperbaričnu terapiju u sluzbi zdravlja vaših malih prijatelja. Hiperbarične terapije za životinje su postale već standardni deo veterinarske prakse kako u Americi , Japanu i većem delu Azije. Naši saradnici u inostranstvu za većinu bolesti koriste komore u sprečavanju i lečenju bolesti čak u 70% slučajeva svih oboljenja pozitivno deluje na organizam.

Prva hiperbarična komora specijano kontruisana za male životinje O2S OXY VET u ovom delu Evrope je u Kruševcu i uskoro kreće sa radom u službi zdravlja vaših kućnih ljubimaca. Upotreba kiseonika u veterini Hiperbaricna Oksigena Terapija u Veterini (VHBOT) , je udisanje čistog 100% kiseonika u uslovima povišenog vazdušnog pritiska gde lečenja kreću od 1,5 ATA do 2,5 ATA. Lečenja se odvijaju u specijalnim komorama namenjenim za životinje koje mogu da izdrže visok unutrašnji pritisak. Najčešće vrste komora koje se koriste u veterinarskoj medicinu su jednomesne komore koje mogu da prime do tri životinje , medjutim rizici lečenja više životinja istovremeno moraju biti ocenjeni od slučaja do slučaja i zavisnosti od procene ovlašćenog doktora veterine sertifikovanog za proces terapija u HBOT.

Hiperbarična oksigenoterapija je neinvanzivan, bezbolan i siguran terapijski postupak koji se primenju u lečenju svih oboljenja i stanja u kojima je prisutna hipoksija ( smanjenje kiseonika u ćelijama ). U veterini se koristi kao osnovna terapija ili dodatna u slučajevima kada je doslo do deficita u transportu kiseonika . kada je tkivo povredjeno, ono zahteva još više kiseonika da ćelije ne bi izumrle.

Direktni efekti pritiska

Pritisak rastvara gas u rastvor, smanjuje mehuriće i smanjuje udaljenosti difuzije. Pri normalnom atmosferskom pritisku (mereno na nivou mora kao 1 atmosfera apsolutna ili 1 ATA), arterijska napetost kiseonika je 100 mm Hg, a oksigenacija tkiva 55 mm Hg. U 100% kiseonika 3 puta atmosferskog pritiska, arterijska napetost kiseonika je 2000 mm Hg, a tkivna oksigenacija 500 mm Hg. Kiseonik rastvoren u plazmi dovodi do transporta kiseonika i opstanka tkiva bez potrebe za hemoglobinom. Infekcije, povrede i bolesti povećavaju potrebe tkiva za kiseonikom dok problemi poput anemije, toksina i krvarenja mogu umanjiti sposobnost tela da transportuje kiseonik preko hemoglobina. Isporuka 100% kiseonika pod pritiskom omogućava plazmi da nosi mnogo više kiseonika i smanjuje važnost isporuke zasnovane na hemoglobinu. 100% kiseonika rastvorenog u plazmi može se isporučiti iz kapilara u tkiva najmanje tri puta dalje nego što se isporučuje samo ako hemoglobin nosi .1,9 I, povećanjem barometrijskog pritiska sa 1,0 ATA na između 2,0 i 2,5 ATA povećava se rastvoreni kiseonik u plazmi približno tri puta u poređenju sa pacijentovim vazduhom iz prostorije za disanje. Kada se koncentracija udisanog kiseonika povećava na 100% pod istim povećanim pritiskom, koncentracija kiseonika u plazmi povećava se gotovo 17 puta. Teoretski, sa 100% kiseonika na 2,5 ATA, dovoljno kiseonika se može rastvoriti u plazmi da bi se zadovoljile normalne potrebe tela u mirovanju bez potrebe za hemoglobinom

Gde se preporučuje HBOT

HBOT se preporučuje kako kod bolesnih tako i kod zdravih životinja u cilju sprečavanja bolesti i održavanju organizma zdravim s obzirom da kiseonik utiče na ceo organizam. HBOT koristi se kod hitnih stanja kao sto su trovanja ugljen monoksidom, dimom , parama, naglo nastalom gluvoćom ili slepilom. Otocima i ujedima insekata i zmija. Hirurgiji kod nezarastajućih rana i kostiju, teških povreda, kod opekotina i promrzlina kao i za ubrzavanje postoperativnog toka . Kod radnih životinja pre svega lovnih pasa za lečenja povreda mekih tkiva i povećavanja izdržljivosti do 40% i popravlja opšte stanja posle iscrpljujućih napora.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here