ZA OBRENOVČANE IDU BOLjI DANI

1083

20140521_161021U toku maja meseca 2014-te, godine, Lovačko udruženje „Obrnovac“ je kao i svi drugi subjekti na teritoriji optštine Obrenovac pretrpelo znatne kako materijalne štete,tako i štete u lovištu. Od četrnaest sekcija koje čine L.U.“Obrenovac“, četiri sekcije su bilo potpuno poplavljene što je oko nekih 6000 hektara. Pet sekcija je bilo delimično poplavljeno tako da je od ukupne površine lovišta „Posavina“ jedna petina lovišta bila pod vodom. Na osnovu pronađenih i predatih leševa kafileriji Beograd, predpostavlja se da je u toku nekoliko dana poplava stradalo oko 300 jedinki srneće divljači, oko 1000 jedinki zeca i znatan broj fazanske divljači. L.U.je donelo odluku o prestanku lova na srneću divljač i na zeca. U sekcijama koje su bile pogođene poplavom svaka vrsta lova je ukinuta. U toku jeseni 2014.te, jedan broj lovačkih udruženja je donirao znatan broj fazanskih pilića i odraslih fazana. Na veliko razumevanje naišlo se i od ljudi iz Uprave za šume Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine RS. Na konkursu za dodelu sredstava, dobili su novčanu pomoć koju smo iskoristili za nabavku 4500 fazanskih pilića i revitalizaciju stanja u lovištu.

Tako je bilo, a danas…

U komercijalnom lovu na srneću divljač tokom aprila meseca 2015 godine , strani gosti iz Francuske i Hrvatske odstrelili su 42 trofejna srndaća. Jednog zlatnog dva srebrna i tri bronzana.

Iz ličnih sredstava kupljen je kancelariski prostor tako da se od prvog jula udruženje nalazi na novoj i trajnoj adresi.

Sredstvima dobijenim od fonda za razvoj lovstva i ličnih sredstava urađeno je prihvatište za prihvat fazanskih pilića u sekciji „Peštan“.

U sekcijama koje su u toku prošle godine bile pogođene poplavom, lovljena je samo fazanska divljač. U ostalim sekcijama lovilo se po planu za ovo lovnu sezonu. Odstrel zeca je bio vrlo zadovoljavajući iako je stalna tendencija pada zečije populacije. Stanje brojnosti fazanske divljači nije bilo na nivou proteklih godina.Može sa sa sigurnošću tvrditi da je bilo bolje prošle godine iako je bila poplava.

U narednom periodu rukovodstvo,na čelu sa predsednikom Aleksandrom Tomićem planira izgradnju objekta za rasecanje i skladištenje mesa divljači .

Dakle, za obrenovčane idu bolji dani.

J.T.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here