ДОБАР РАД У ОСЕЧИНИ

1197

g2ЛУ „Миленко Павловић Пилот“  основано је давне 1948. године у  Осечини. ЛУ прво је носило име Подгорина, а од 1999. носи име народног хероја Миленка Павловића који је настрадао током НАТО напада на Ваљево. Миленко је био  дугогодишњи члан ловачког удружења у Осечини.

ЛУ „Миленко Павловић Пилот“  газдује ловиштем “Подгорина“ и простире се на површини од 31 887 хектара, од чега је 27 777 ха ловне површине.

Чланство у лу првенствено је са простора општине Осечина, али има и ловаца из Ваљева, Шапца, Београда, Лознице. Број чланова је константан и износи око 230 чланова.

20У ловишту „Подгорина“ газдује се срнећом дивљачи, дивљом свињом, зецом и фазаном. Број срнеће дивљачи је око 650 ком од чега је план одстрела око 110 ком у све три категорије (срндаћи, срне и ланад). Комерцијални лов за ловце туристе је веома добро развијен и сваке године одстрели сеи  пар грла у медаљи. У току ловне 15/16 одстрељено је једно сребро  119,70 CIC поена и две бронзе 110,40 CIC поена и 107.20 CIC поена. Бројност  дивљих свиња је у повећању, али је лов искључиво намењен за ловце чланове удружења и то већим делом у групном лову у току зимског периода. Управо је завршена сезона лова на ситну дивљач (зеца у фазана) и подаци показују да је проценат одстрела био добар и задовољавајући.

Ловачко удружење има запослено стручно лице за газдовање ловиштем са 7. степеном стручне спреме и два ловочувара са 4. степеном стручне спреме.

Од  ловно техничких објеката у ловишту се налази 35 стабилних чека, 23 чеке на дрвету, 44 хранилишта за срнећу дивљач, 12 хранилишта за дивљу свињу, 70 солишта, 107 хранилишта за ситну дивљач.

У ловиште се сваке године унесе око 1800 фазанских пилића старости шест недеља који се одређено време држе у прихватилиштима.  ЛУ поседује и осам прихватилишта површине око 100 м2.

У ловиште се сваке године одстрели око 150 лисица и око 40 куна. Велики проблем поред великог броја предатора, представља и велики број паса и мачака луталица који су пуштени у ловиште.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here