УВЕДЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА, И Н С Т Р У К Ц И Ј A о мерама заштите дивљачи у ловиштима

2098

srbija-zbog-poplava-evakuisano-6175-ljudi-povrijedjeno-20_1400222300На основу члана 48. Закона о државној управи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10), а у вези са чланом 76. став 1. тачка 1) Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10), В.Д. Директора Управе за шуме Министарства пољопривреде и заштите животне средине, доноси

И Н С Т Р У К Ц И Ј У о мерама заштите дивљачи у ловиштима за време трајања неповољних временских прилика

У складу са чланом 76. став 1. тачка 1) Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10), који прописује да је забрањено ловити ловостајем заштићену дивљач ако је угрожена пожаром, поплавом, снежним наносима, поледицом и другим елементарним непогодама, као и у складу са одлуком о проглашењу ванредне ситуације на делу територији Републике Србије због опасности од поплава, корисници ловишта на територији на којој је проглашена ванредна ситуација морају привремено обуставити лов ловостајем заштићених врста дивљачи.

Привремена забрана лова престаје да важи са даном доношења одлуке о престанку ванредне ситуације. Чланом 69. Закона о дивљачи и ловству прописано је да се дивљач може ловити без одобрења само у случају када од дивљачи наступи непосредна опасност по живот и здравље људи или непосредна угроженост имовине правних и физичких лица, као и да такав лов организује и врши корисник ловишта на чијој територији је наступила таква непосредна опасност. С тим у вези, корисници ловишта, у периоду трајања ванредне ситуације могу предузимати мере за регулисање бројног стања ловостајем заштићених грабљивица (предатора) само у случајевима спречавања штета које оне могу непосредно починити људима или имовини, као и у случајевима спречавања штета које могу починити на дивљачи које су имовина Републике Србије (уз предузимање мера за што мање узнемиравање осталих врста дивљачи у ловишту). Корисници ловишта су дужни да ангажују све расположиве људске и материјалне капацитете, у акцијама спасавања и заштите дивљачи од поплава. Неопходно је да корисници ловишта буду у сталном контакту са надлежним кризним штабовима и надлежним ловним инспектором, ради организовања и предузимања заједничких мера на спасавању и заштити дивљачи на поплавама захваћеним, односно угроженим подручјима.

У периоду трајања ванредне ситуације, корисник ловишта треба да предузме све неопходне мере контроле општег стања дивљачи и ловишта, обезбеђивање мира у ловишту, редовно обезбеђивање довољне количине квалитетне додатне хране (прихране) за дивљач у ловишту, као и мере за обезбеђивање помоћи и заштите свим врстама дивљих животиња у ловишту, а нарочито здравствено или животно угроженим јединкама. Корисник ловишта мора да образује комисију за установљавање и процену штете у ловишту, која ће, у року од 30 дана од дана престанка важења ванредне ситуације, доставити надлежном ловном инспектору. Корисник ловишта у Хронику ловишта уписује све податке о предузетим мерама за: заштиту дивљачи, утврђивање постојања и висине штета на дивљачи, као и остале податке од значаја за заштиту дивљачи и ловишта. Ова инструкција биће објављена на сајту Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

В.Д. ДИРЕКТОРА Саша Стаматовић

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here