PREDSTAVLJAMO KANDIDATE ZA PREDSEDNIKA LSV

1286

milan pazin kandidat za predsednika lsvING MILAN PAŽIN za predsednika

Podpredsednik prof.dr Miloš Beuković, predsednik LU „Sremac“ Ruma i aktuelni predsednik LSV

Milan Pažin rođen je 22.04.1948.god., Banatski Dvor, Opština Žitište

Po zanimanju: Mašinski inženjer

Zaposlenje: Akcionarsko društvo za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad Ogranak filijala Zrenjanin“ Zrenjanin

Lovačke aktivnosti:

– Član lovačke organizacije od 1977.god.

–  Predsednik Lovačkog udruženja Opštine Zrenjanin od 28.03.1998.g.

– Član Skupštine Lovačkog saveza Srbije od 1998.god.

– Član Skupštine Lovačkog saveza Vojvodine od 1998.god

– U dva mandata bio član Upravnog odbora Lovačkog saveza    Vojodine

– U jednom mandatu član Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije.

– Sada predsednik Lovačkog udruženja grada Zrenjanin.

U svom programu rada LSV kaže:

Godina 2011. je prelomna za dalji organizacioni i sveukupni razvoj lovstva. Na ovo utiču usvojeni Zakon o udruženjima i Zakon o divljači i lovstvu. U završnoj fazi su aktivnosti na preregistraciji starih i registraciji novih udruženja kod Agencije za privredne registre.

Nadležni organi, Republičko Ministarstvo i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu obaviće, za lovačku organizaciju veoma značajan posao, ustanovljavanja i dodele lovišta na korišćenje, od čijeg uspešnog i po lovce povoljnog ishoda, zavisi dalji održivi sistem lovstva.

Zakon o divljači i lovstvu u mnogome je promenio ulogu i položaj lovačkih udruženja i lovačkih saveza. Novim Zakonima su ukinuta javna ovlašćenja koja je u prethodnom periodu vršio Lovački Savez Srbije. Mnoga značajna pitanja ostavljena su da se reše podzakonskim aktima. Pred nama je usvajanje i donošenje tih podzakonskih akata – Pravilnika u cilju potpune inplementacije zakona o divljači i lovstvu.

Upravo zbog toga lovci, lovačka udruženja i celokupna lovačka javnost, danas više nego ikada, očekuju od organa Lovačkog saveza Srbije i Lovačkog saveza Vojvodine, čvršću povezanost i saradnju sa nadležnim institucijama države – Republičkim ministarstvom i Pokrajinskim sekretarijatom, kako bi se utvrdila rešenja koja će obezbediti dalji razvoj i očuvanje građanske opcije lovstva.

Nastale promene u zakonodavnom uređenju ove oblasti moramo prihvatiti ali i činjenicu da su neophodne promene u našim organizacijama i u našem Savezu. U svetlu ovih promena mora se obezbediti odgovorniji odnos Lovačkog saveza Vojvodine prema potrebama i zahtevima svojih članica – lovačkih udruženja.  Sada je članstvo u Lovačkom savezu Vojvodine i Lovačkom savezu Srbije, za razliku od prethodnog perioda na dobrovoljnoj osnovi. Upravo ta činjenica upozorava na potrebu promena u sadržaju i metodama rada Lovačkog saveza Vojvodine i njegovih organa.

Na organima Lovačkog saveza Vojvodine je da iznađu rešenja da Lovaki savez postane servis lovačkih udruženja, u punom smislu te reči. Uveren sam da će se to ostvariti, jer za tim postoji potreba, bogato iskustvo lovnih radnika i ogromna želja i rešenost članstva da kroz članski doprinos finasira samo one aktivnosti koje su od interesa za lovačka udruženja i njihove članove. Uz takvu pomoć – servisiranje lovačkih udruženja, stvaraju se predpostavke da nam lovišta budu bogatija, tehnički opremljenija i zaštitarski organizovanija.

Uz navedene aktivnosti informisanju i edukaciji članstva, kao veoma važnom segmentu funkcionisanja lovačkih organizacija, potrebno je posvetiti daleko veću pažnju.

Samo sa takvim pravičnim i realnim rešenjima članstvo će biti brojnije a Lovački savez Vojvodine još snažniji.

dragan todorovi kandidat

ING DRAGAN TODOROVIĆ za predsednika

Podpredsednik Zoran Belić, predsednik LU „Kikinda“ Kikinda

 

Dragan Todorović rođen 1962 godine u Srpskoj Crnji, SO Nova Crnja/Banat
Završio SŠUP u Sremskoj Kamenici, diplomirao na Visokoj poljoprivrednoj školi strukovnih studija u Šapcu.(zvanje strukovni ing.)
Član je LU Senta od  1990.godine.
Momentalno  predsednik UO LU Senta u drugom mandatu. Član Skupštine LS Vojvodine, već drugi mandat, sekretar nadzornog odbora LSV-e.

U svom programu rada LSV kaže:

Kao i u svom Lovačkom udruženju, gde postižemo vrhunske razultate, trudiću se da i u Lovačkom savezu Vojvodine radim pre svega na podizanju svesti o potrebi unapređenja struke i na toj bazi pružanja potrebnog servisa Lovačkim udruženjima kako bi to uspešno imlementirali u svojim lovištima. Trudiću se da rad Saveza bude maksimalno javan a sve odluke donošene u demokratskoj i transpatrentnoj atmosferi. Posebno ću se angažavati da stvaram dobre odnose sa državnim organima kako bi na najbezbolniji način primenili sve odredbe Zakona o divljači i lovstvu a proces ustanovljavanja i dodele lovišta završili na najlakši mogući način. Pri tome trudiću se da interesi članica LSV budu u potpunosti zaštićeni.

Trudiću se da članarina prema Lovačkom savezu bude što niža a kroz uštede i racionalizaciju rada LSV zajedno sa novoizabranim UO učiniću da LSV bude operativan, jeftin i da svako LU udruženje u svakom momentu zna zašto je član i zbog čega izdvaja pare za članstvo u ovoj organizaciji. Ovo pretpostavlja da će LSV konačno svake godine izaći pred članstvo sa konkretnim programom rada i to će predstavljeti ponudu LU da budu članice a sve u svetlu da već sledeće godine članstvo u Savezu više neće biti obavezno. Posebno ću se posvetiti kvalitetnom i pravovremenom informisanju najšireg članstva.

Na kraju, trudiću se da imamo dobre odnose i konstruktivno učestvujemo u radu LSS i drugim Lovačkim savezima koji se upravo formiraju u Srbiji i sa svim srodnim organizacijama kao i nevladinim sektorom. Naravno radićemo i na međunarodnoj saradnji i prenositi sva pozitivna iskustva drugih zemalja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here