POTPISAN SPORAZUM O SARADNjI SA DRŽAVNOM LOVAČKOM KOMOROM MAĐARSKE

1077

U skladu sa potrebom da se sistem lovstva u Srbiji organizuje po ugledu na najbolje evropske primere, kao i postizanja bliske saradnje sa kolegama iz Mađarske, Lovačka komora Srbije je dana 15. maja 2018. godine, sklopila međunarodni Sporazum o saradnji sa Lovačkom komorom Mađarske. Analizom sistema lovstva Mađarske (regulatorna i organizaciona), Lovačka komora Srbije je inicirala uspostavljanje saradnje sa relevantnim organizacijama u susednoj državi, koja je danas u samom evropskom vrhu kada je ova oblastu u pitanju. Sličnosti dva sistema lovstva se ogledaju pre svega u istom titularu prava svojine nad divljači, a to je država. Potom postoje i sličnosti u sistemu planiranja, organizovanju struke kroz strukovnu organizaciju, činjenici da su lovni radnici u većini zaposleni kod korisnika lovišta, postojanju službenih lica u lovištima, organizaciji nadzora u lovstvu i sl. Komparativni nedostaci našeg sistema su nedovoljno oslanjanje države na struku (što nije slučaj u Mađarskoj), značajno manji odstrel i manji prihod od lovstva iako je površina Mađarske države malo veća od površine Srbije.

Na svečanosti koja je upriličena u Sava Centru u Beogradu, uz prisustvo oko 100 članova organa Komore i gostiju, svoje potpise na Sporazum stavili su dr Jambor Laslo, predsednik Lovačke komore Mađarske i Prof. dr Milutin Đorđević, predsednik Lovačke komore Srbije. U sastavu delegacije mađarske lovačke komore pored predsednika bili su još dr Peter Bajdik, generalni sekretar Komore i Živko Blažev, direktor lovstva u gazdinstvu Gemenc Zrt. Sporazum predstavlja formalni početak bliže saradnje sa ciljem: zajedničkog nastupa i rada na projektima u oblasti zaštite i unapređenja fondova divljači kao prirodnog resursa, prenošenja iskustava i dobre prakse u pogledu gazdovanja divljači, analize organizacije sistema lovstva sa ciljem preuzimanja primenjenih pozitivnih rešenja, stručnog usavršavanja lovnih radnika, razmene informacija vezanih za izmene nacionalnih propisa u oblasti lovstva, koordinirane saradnje pred međunarodnim organizacijama koje se bave lovstvom, prekogranične saradnje dve strukovne organizacije koje je osnovala država na polju poslova koji su im povereni i dr.

Na početku svečanosti prisutnim članovima Lovačke komore i gostima iz Mađarske obratio je se Predsednik Lovačke komore Srbije Prof. dr Milutin Đorđević koji je pozdravio sve prisutne i poželeo dobrodošlicu delegaciji iz Mađarske. Tom prilikom predsednik Đorđević je posebno istakao da je saradnja sa profesionalnom organizacijom lovnih radnika Mađarske posebno značajna ako se uzme u obzir činjenica da je ova država lider u oblasti lovstva u Evropi, sa prihodom od preko 72 miliona evra od lovstva i lovnog turizma (podatak državne baze podataka Mađarske u segmentu lovstva za 2016. god.), što je lovstvo podiglo na nivo značajne privredne grane tercijarnog sektora privrede.

Nakon svečanog potpisivanja sporazuma o saradnji između dve lovačke komore, po usaglašenom protokolu, prisutnima se obratio sekretar Lovačke komore Mađarske, dr Bajdik Peter koji je održao predavanje na temu: „Način organizacije sistema lovstva u Mađarskoj“. Nakon toga predsednik dr Jambor Laslo održao je predavanje na temu: Uloga i značaj Lovačke komore u Mađarskom lovstvu“. Tokom svog izlaganja uvaženi gosti iz Mađarske posebno su istakli značaj i važnost struke u lovstvu i naveli da po važećim propisima u Mađarskoj na svakih 4.000 ha površine lovišta stoji obaveza korisnika da u radni odnos primi jednog profesionalnog lovnog radnika. Pored profesionalaca koje zapošljavaju korisnici lovišta, istaknuto je da postoje i profesionalni lovni radnici višeg ranga koji su državni službenici, a stručne poslove rade u 52 lovne oblasti na koje je izdeljena državna teritorija. Osim navedenog predavači su istakli širok obim poslova kojima se Nacionalna lovačka komora Mađarske bavi, kao i načine finansiranja Komore i pravce korišćenja sredstava koji na godišnjem nivou iznosi oko 4.216.000 Evra. Nakon završenih predavanja prisutni su imali priliku da gostima postave pitanja, a najveće interesovanje bilo je za pitanje broja, strukture i međusobnog odnosa profesionalaca koji obavljaju stručne poslove u lovstvu, kao i o načinu finansiranja projekata u lovstvu i sprovođenju nadzora nad primenom propisa.

Potpisivanjem sporazuma o saradnji između dve lovačke komore otvorena su vrata i mogućnosti za tesnu saradnju dve državne organizacije na polju lovstva, a realizacija nekoliko aktivnosti, na kojima će učestvovati članovi dve Komore, je već dogovorena. O svim važnijim aktivnostima dve komore biće upoznata i šira lovačka javnost.

Lorist press

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here