ODRŽANA SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA VOJVODINE

2256

Danas, 12.3.2016 godine na Novosadskom sajmu održana je redovna godišnja Skupština Lovačkog saveza Vojvodine kojoj je predsedavao predsednik Milan Gutić, inače predsednik  Lovačkog udruženja „Srem“ iz Šida.

Dnevni red koji je predložio Upravni odbor Lovačkog saveza Vojvodine dopunjen je sa dve tačke dnevnog reda, na predlog predsednika Skupštine  za izmene i dopune Poslovnika o radu Skupštine i na predlog predsednika Lovačkog saveza Vojvodine prof.dr Aleksandra Milovančeva tačka dnevnog reda na kojoj bi se razmatralo ukidanje pojedinačnih lovnih karata odnosno ukidanje prava na lov imaocima lovnih karata bez članstva u lovačkoj organizaciji. Dnevni red koji je dopunjen usvojen je jednoglasno.

Tačka dnevnog reda koja je trebala razmatrati izmene Poslovnika o radu je povučena zbog proceduralnih neslaganja pojedinih članova Skupštine koji su ukazali da bi to bilo kršenje Statuta LSV.

U delu sednice Skupštine dok je verifakacina komisija ustanovljavala valjanost kvoruma za punovažno odlučivanje, Skupštini se obratio predsednik Lovačkog saveza Srbije Dragan Šormaz.

On je istakao da je Lovački savez Srbije svoje aktivnosti u ovom periodu usmerio na održavanje redovne godišnje Skupštine Lovačkog saveza Srbije, na predstojeći Members meeting Face u Beogradu od 6-8 aprila ove godine i na obeležavanje 120 godina lovastva i saveza u Srbiji.  Predsednik Šormaz nije propustio priliku da istakne i rad na izmenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu a posebno ponovio potrebu da prihod od prodaje lovnih karata treba da pripadne Savezu a ne Državi. On je posebno naglasio da lovna karta nije pravo na lov nego samo dokumenat za identifikaciju. Najavio je i pisanje novih pravilnika koji proističu iz Zakona o divljači i lovstvu.

Nakon izveštaja verifikaciona komisije koji je podneo predsednik Dmitrije Bošković i obaveštenja da je Skupštini prisutno od 95 članova 66 Skupština je zaključila da može punopravno odlučivati. U radno predsedništvo izabrani su pored predsednika Skupštine, Milan Višković  iz Bačkog Petrovog Sela i Branislav Čolak iz Bašaida.

Pod tačkom dnevnog reda, Izveštaj o radu u 2015 godini referisao je predsednik LSV prof.dr Aleksandar Milovančev. On je na već postojeći  Skupštinski materijal dodao da nije zadovoljan brzinom kako se radilo. Posebno je istakao da od nekih preizbornih obećanja nije mnogo ostvareno posebno u odnosima sa državom i resornim mimistarstvima. Naglasio je i rezultate svoje posete Briselu i Austriji i posebno apostrofirao šansu za dobru saradnju sa Lovačkim savezom Donje Austrije. Predsednik Milovančev osvrnuo se i na tajkune koji sve pooraše bez adekvatnih kazni ali i na nemogućnost izvoza mesa divljači zašta je optužio Upravu za veterinu Ministarstva poljoprivrede.

Kao diskutanti  javili su se Željko Grujić iz LU „Vršačka kula“ iz Vršca koji je ustvrdio da je ovo udruženje uplatilo članarinu za prethodnu godinu ali bez novina. On je istakao da podržava da se ove godine formira članarina od 800dinara, opet bez novina.

Šoškić iz LU Vrbas rekao je da je izveštaj o radu vrlo štur i da bi materijal  bez radova prof.dr Zorana Ristića bio vrlo tanak. Po njemu formiranje firme „Vojvođanski lovac“ nije dalo potrebne argumente da bi se ocenilo svrsishodnim.

Branislav Ađanski iz LU Boka takože je rekao da firma „Vojvođanski lovac“ nije ispunila očekivano i da ima puno lovnih osnova koje nisu završene a po datoj članarini plaćene su. On je posebno zamerio predsedniku Saveza da od obećanog nije ispunio ništa. Rekao je i da Savezi nisu adekvatno reagovali na zabranu lova na grlice i prepelice.

Milan Pažin, predsednik LU Zrenjanin takođe je izneo zamerke na rad Vojvođanskog lovca i rekao da je njegovo udruženja kao najveće u Vojvodini dalo ogromna sredstva a da pri tome nisu dobili osnove za gazdovanje. Rekao je da su oni za šest godina uplatili Vojvođanskom lovcu 2 miliona dinara a da pri tome od tri lovišta kojima gazduju osnovu su dobili za samo jedno. Predložio je da preostale sve osnove Vojvođanski lovac uradi tako što neće biti novih plaćanja. Naime te osnove su, po Pažinu, već plaćene u prethodnom periodu. Posebno je naglasio i izrazio nezadovoljstvo što na Skupštini nema izveštaja o poslovanju firme Vojvođanski lovac.

Dimitrije Bošković iz LU „Sremac“ Ruma na pomalo pesnički način iskazao je potrebu za informisanjem i daljim izlaženjem Vojvođanskog lovačkog glasnika.  Na sličan način se Skupštini obratio i Ratko Kušić, predsednik Komisije za informisanje UO LSV. On je takođe rekao da glasilo treba da i dalje izlazi i potvrdio da je Komisija radila kolektivno.

Petar Stajić iz LU „Subotička peščara“ iz Subotice istakao je da njegovo udruženja ove godine slavi 148 godina organizovanog lovstva u Subotici. Posebno je naglasio da subotičani prednjače u mnogo čemu, vrhunskoj organizaciji i da unazad nekoliko godina imaju najjače srndaće u zemlji. U to ime on se zapitao kako je onda moguće da oni nemaju ni jednog predstavnika u Upravnom odboru ili bilo kom telu i organu saveza.

Na kraju diskusije predsednik saveza zahvalio se svim diskutantima na kritičkom osvrtu i obećao da će sve primedbe biti uspešno rešene u narednom periodu. Tačka dnevnog reda Izveštaj o radu u prošloj godini usvojena je sa  jednim glasom protiv.

Po tačkom dnevnog reda Iveštaj nadzornog odbora referisao je predsednik ovog tela Bora Majstorović. On je potvrdio da Nadzorni odbor nije našao ništa nezakonito u finasijskom poslovanju kao i to da nije bilo nikakvih kršenja propisa.

Potom se prešlo da donošenja plana rada i finsija za ovu, 2016 godinu koju je referisao Mirko Latinović iz Kikinde, predsednik Komisije UO za materijalno finansijsko polovanje. On je predložio da članarina za 2016 godinu bude 800 dinara a koja se sastoji od 500 dinara za LSV, 100 dinara za osiguranje i 200 dinara za LSS. Novine, Vojvođanski lovački glasnik i sredstav za izardu planskih dokumenata isključeni su iz članarine.

Da nije dobro da vojvođanski lovci nemaju svoje glasilo diskutovali su Milan Višković, Dimitrije Bošković  a  Zoran Jovanović  iz Plandišta predložio je da se iz unutrašnjih rezervi pronađu sredstva za izlaženje glasila.

Predsednik Milovančev u svojoj diskusiji po ovoj tački rekao je da je i on da novine izlaze ali da su u ovom mometntu realnosti drugačije i da će poštovati odluku Skupštine. Interesantno, predsednik Skupštine Milan Gutić nije stavio na glasanje predloge da se izdaje Vojvođanski lovački glasnik nego je jednostavno stavio samo predlog UO LSV da članarina iznosi 800 dinara. Ovaj predlog je usvojen sa 4 glasa protiv.

U izveštaju o radu Suda časti referisao je predsednika Slobodan Dursun koji je predložio novi Pravilnik o radu ovog skupštinskog tela. Pravilnik i izveštaj su jednoglasno usvojeni.

Po tačko dnevnog reda oko lovnih karata referisaoo je predsednik Milovančev koji je izneo da ne može neko kupiti lovnu kartu a da lovi bez članstava u lovačkoj organitzaciji. Skupština je donela odluku da se takav predlog uputi Upravi za šume. On je takođe istakao da Pravilnik o obaveznom lekarskom pregledu po Zakonuo oružju i municiji predstavlja samo uzimanje para i da se tu treba poraditi i ispraviti.

Skupština je potom izabrala svoje predstavnike za Skupštinu LSS.

J.T.

 

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here