Lovački savez jugoistočne Srbije: ZAVIDNI REZULTATI U PRVOJ GODINI BITISANJA

977

Osnovani su pre tačno godinu dana sa jasno definisanim ambicijama, ciljevima i sadržajem rada koji bi olakšali život lovcima jugoistočne Srbije ali i unapredili lovstvo u ovom delu naše domovine. Lovački savez jugoistočne Srbije okuplja udruženja sa teritorije pet okruga sa juga i jugoistoka Srbije, Pirotski, Nišavski, Toplički, Jablanički i Pčinjski, sa približno 10.000 lovaca.

Pa da malo zavirimo šta se dešavalo u prvoj godini rada.

LSJIS trenutno broji 26 članica sa tendencijom povećanja broja članica koje sve vise prepoznaju vrednst ovakvog organizovanja. Do sada je izdato izdato 12.400 lovnih karata od toga  8.844 za članice saveza a ostalo za druga lovačka udruženja.

Lovački savez jugoistočne Srbije približio je lovcima i izdavanje evidencionih markica za odstreljenu divljač, izdato je 8009 evidencionih markica za ostraljenu divljač za 49 lovačkih udruženja iz  Zaječarskog, Pirotskog, Nišavskog, Topličkog, Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Kada je u pitanju stručni rad u oblasti lovstva u ovom savezu se imaju baš čime pohvaliti, urađena su 27 projekta za konkurs kod Uprave za šume a njihova vrednost je 11.011.000 dinara. Radovi na planskim dokumentima takođe su predstavljali  delatnost koja bi trebala podići struku na viši nivo. Urađena su 32 godišnja plana gazdovanja i četiri revizije plana gazdovanja. U toku je izrada šest lovnih osnova.

Radilo se i na povećanju brojnosti članstva a posebno na prijemu mladih ljudi. U prvoj godini bitisanja ovaj savez je organizovao 23 lovačka ispita sa ukupno 1376 kandidata. Zavidan broj mora se priznati.

Pa da zaključimo, ovi rezultati opravdavaju potez lovaca sa juga i jugoistoka Srbije da organizuju sopstveni savez i učine boljitak kako u organizaciji tako i na povećanju ukupnih vrednosti ovog kraja.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here