ENERGIJA I BRZINE POZNATIH KALIBARA

4671

Piše: Predrag Đurđev

Skoro po pravilu svaki lovac odabere sebi jedan ili više karabinskih kalibara koji

se nađu u lovačkoj vitrini. Obično ih uvrsti u svoj arsenal po ličnom afinitetu

samo njemu znanom, preporuci kolege ili po balističkim tabelama proizvođača

municije iz poznatih kataloga. Onoga trenutka kada je doneo odluku o kupovini

‘nekoga’, to će za njega biti najbolji kalibar na svetu ili dika i uzdanica njegvog ega…

I kako to biva u Srba, teško da će se megdan o kalibrima ikad završiti među ‘zaraćenim’ i ostrašćenim učesnicima razgovora na temu ‘koji je bolji’. Prekid razgovora obično usledi kada se argumenti nemogu jasno odbraniti zbog odebljalog jezika od tankih ili debelih špricera ili u većini slučajeva zbog prepečene ‘mučenice’ od 22 grada. Čim se glave otrezne, megdan se nastavlja sa novim argumentima, na istom ili različitom mestu, sa više ili manje učesnika. Obično tu najviše profitiraju konobarice, pogine tu neko jagnje ili prase a Bogami dovede se tu i pitanje kumstva ili prijateljstva. Obično ceh plati onaj što ostane bez živaca ili aduta pa prvi, iznerviran, pobegne kući. I tako to traje… Da ne zaboravim, bio sam prisutan kad slične megdane dele i Austrijanci i Italijani. Samo što se kod njih ne raskida kumstvo i svako plati ono što je naručio. Kod nas je ipak zabavnije jer se u odbranu ‘svog najboljeg’ ne  priziva samo balistika i nauka. Ima tu i epiteta, prideva i atributa koji su vezani za familiju, rodbinu pa i po koju svastiku. Na kraju, sva su oružja dozvoljena kad se brani svoj ‘dika i ponos’ jer kakva bi to rasprava bila ako se ne koriste sva sredstva, pa ljudi smo… majku mu, valja malo zakuvati… Međutim, svako se pre ili kasnije zapita da li koristi adekvatni odabir municije za svoj odabrani kalibar.

Malo šaljivog uvoda nikome neće škoditi, nadam se. No, poenta ovog teksta se sastoji da kroz sažetu tabelu karabinskih kalibara prokomentarišemo neke od najvažnijih balističkih pokazatelja

koje odlikuju karakter i daju ‘ličnu kartu’ datog kalibra. Manje-više tu se sve zna, rećiće neko. Dali

je baš tako zapitaćemo se mi… Ova tabela treba da posluži kao red veličina brzina i energija  kod upotrebe najčešćih zrna u različitim gramažama. Uticaj težine i tipa zrna imaju ogroman uticaj na ‘ličnu kartu’ kalibra. Takođe i kod odnosa brzina i energija. Jer, sve što je sporo ili teško, ne mora značiti i da je bolje. Ne znači da je bolje ni brzo i lako. Za sve je potreban balans i kompromis.

A kako naći kompromis?

Tabela

Kod izrade tabele nam je pomogao čuveni Chuck Hawks, američki guru novinar i veliki poznavalac balistike i oružarstva. Svoju prepoznatljivost duguje svojim tekstovima u kojima je na jednostavan i praktičan način objasnio i pozicionirao mnoge teme iz lovačkog života, balistike i oružarstva. Najlepše je objasnio upotrebnu vrednost kalibara u zavisnosti od namene, izbora zrna, metode lova… Tabelu koju vidite ispred sebe je sačinio tako što je za veliki broj kalibara uzeo prosečne vrednosti deklerisanih energija i brzina proizvođača municije  i našao zajednički imenitelj.

U prevodu, za karakteristične težine zrna po kalibru je uprosečio početne brzine. Tu su ukrštene vrednosti Winchestera, Federala, Remingtona ali i Norme, Rws-a. lapue. Takođe, nije verovao tablicama  već je pomenutu municiju propustio kroz ‘cev’  više poznatih karabina sa tržišta. I tako je dobio prosek koji se može uzeti kao ozbiljan parametar.

U tabeli su uneti kalibri koji koriste uobičajeno poznata zrna, opšte prihvaćena na tržištu, koje preferira većina lovaca a koja su karakteristična za pojedine kalibre. Tako da uobičajeno srećemo SP-soft point, PSP-point soft point, VMX-v max, SPBT-soft point boat tail, Hornady SST, i sl.. Iskreno govoreći, ovakva tabela jeste ‘čedo proseka’ ali prilično pouzdana jer sem specijalnih fabričkih punjenja pojedinih proizvođača, ukupno odstupanje kod početnih brzina može biti +-20m/s…što je zanemarljivo. Naročito kada je sva municija probana kroz različito oružje da bi se izbegle subjektivne dekleracije proizvođača.  Merne jedinice su u anglo saksonskim merama  ali  naši lovci ih već prepoznaju i nije problem ih čitati. Za svaki slučaj , daćemo i konverziju tih jedinica.

Cartridge (Wb + type) V/E @ Muzzle V/E @ 100 yds V/E @ 200 yds V/E @ 300 yds
.204 Ruger (32 VMX) 4225/1268 3632/937 3114/689 2652/500
.22 Hornet (45 HP) 2690/723 2042/417 1502/225 1128/127
.222 Rem. (50 AT) 3140/1094 2744/836 2380/629 2045/464
.223 Rem. (50 AT) 3300/1209 2889/927 2514/701 2168/522
.223 Rem. (55 VMX) 3240/1282 2859/998 2507/767 2181/581
.223 Rem. (60 SP) 3150/1322 2782/1031 2442/795 2127/603
.22-250 Rem. (50 VMX) 3800/1603 3349/1245 2925/950 2535/713
.22-250 Rem. (55 VMX) 3680/1654 3265/1302 2876/1010 2517/772
.220 Swift (50 VMX) 3850/1645 3396/1280 2970/979 2576/736
.220 Swift (55 VMX) 3680/1654 3265/1302 2878/1010 2517/772
.243 Win. (55 BT) 4025/1978 3597/1579 3209/1257 2853/994
.243 Win. (80 PSP) 3350/1993 2955/1551 2593/1194 2259/906
.243 Win. (95 BT) 3100/2021 2854/1719 2626/1455 2410/1225
.243 Win. (100 PSP) 2960/1945 2697/1615 2449/1332 2215/1089
6mm Rem. (75 VMX) 3400/1925 3088/1587 2797/1303 2524/1061
6mm Rem. (100 PSP) 3100/2133 2829/1777 2573/1470 2332/1207
.25-06 Rem. (100 PSP) 3230/2316 2893/1858 2580/1478 2287/1161
.25-06 Rem. (120 PSP) 2990/2382 2730/1985 2484/1644 2252/1351
.260 Rem. (120 BT) 2890/2226 2688/1924 2494/1657 2309/1420
.260 Rem. (140 PSP) 2750/2351 2544/2011 2347/1712 2158/1448
6.5×55 SE (129 SP) 2770/2197 2561/1878 2361/1597 2171/1350
6.5×55 SE (140 PSP) 2600/2100 2400/1795 2220/1525 2040/1285
6.5-284 Norma (140 NP) 2900/2614 2712/2286 2532/1992 2359/1730
.264 Win. Mag. (140 PSP) 3030/2854 2782/2406 2548/2018 2326/1682
.270 Win. (100 PSP) 3320/2448 2924/1898 2561/1456 2225/1099
.270 Win. (130 PP+) 3150/2865 2881/2396 2628/1993 2388/1646
.270 Win. (140 BT) 2950/2705 2751/2352 2560/2038 2378/1757
.270 Win. (150 PP+) 2950/2900 2679/2391 2425/1959 2184/1589
7×57 Mauser (139 SPBT) 2700/2251 2504/1936 2316/1656 2137/1410
7×57 Mauser (175 RN) 2440/2315 2140/1775 1860/1340 1600/1000
7x57R (154 PSP) 2625/2357 2417/1990 2219/1684 2030/1410
7mm-08 Rem. (120 HP) 3000/2398 2725/1979 2467/1621 2223/1316
7mm-08 Rem. (140 NP) 2860/2542 2648/2180 2446/1860 2253/1577
7×64 (160 NP) 2650/2495 2480/2180 2310/1895 2150/1640
7x65R (156 PSP) 2723/2569 2454/2086 2200/1678 1962/1334
7mm Rem. Mag. (140 PSP) 2710/2283 2482/1915 2265/1595 2059/1318
7mm Rem. Mag. (150 PSP) 3110/3221 2830/2667 2568/2196 2320/1792
7mm Rem. Mag. (160 BT) 2950/3091 2766/2718 2590/2382 2420/2080
.30-30 Win. (150 FP) 2390/1902 2018/1356 1684/944 1398/651
.30-30 Win. (170 FP) 2200/1827 1895/1353 1619/989 1381/720
.308 Win. (150 PSP) 2820/2648 2488/2061 2179/1581 1893/1193
.308 Win. (165 BT) 2700/2672 2613/2314 2333/1995 2161/1711
.308 Win. (180 PSP) 2620/2743 2393/2288 2178/1896 1974/1557
.30-06 Spfd. (150 PSP) 2910/2820 2617/2281 2342/1827 2083/1445
.30-06 Spfd. (165 PSP) 2800/2872 2534/2352 2283/1909 2047/1534
.30-06 Spfd. (180 PSP) 2700/2913 2469/2436 2250/2023 2042/1666
.300 Win. Mag. (150 PSP) 3290/3605 2951/2900 2636/2314 2342/1827
.300 Win. Mag. (165 SST) 3100/3520 2885/3049 2680/2630 2483/2259
.300 Win. Mag. (180 PSP) 2960/3501 2745/3011 2540/2578 2344/2196
7.62×39 (123 PSP) 2300/1445 2030/1125 1780/860 1550/655
7.62x54R Russian (150 SP) 2800/2611 2550/2165 2313/1782 2089/1453
.303 British (150 PSP) 2690/2400 2440/1980 2210/1620 1980/1310
.303 British (180 PSP) 2460/2420 2230/1995 2020/1625 1820/1315
8x57JS (170 PSP) 2360/2102 1969/1463 1622/993 1333/671
8x57JS (196 PSP) 2526/2778 2244/2192 1981/1708 1737/1314
.338 Win. Mag. (200 PSP) 2960/3890 2658/3137 2375/2505 2110/1977
.338 Win. Mag. (225 SP) 2920/4259 2678/3583 2449/2996 2232/2489
.338 Win. Mag. (250 NP) 2660/3925 2470/3395 2300/2925 2120/2505
.35 Whelen (200 PSP) 2675/3177 2378/2510 2100/1958 1842/1506
9.3×57 (232 PSP) 2362/2875 2058/2182 1778/1630 1528/1203
9.3×62 (232 PSP) 2625/3551 2327/2791 2049/2164 1792/1655
9.3×62 (286 PSP) 2362/3544 2135/2894 1920/2342 1720/1879
9.3×64 (286 RN) 2700/4629 2391/3630 2103/2808 1835/2139
9.3x74R (232 PSP) 2625/3551 2327/2791 2049/2164 1792/1655
9.3x74R (286 PSP) 2362/3544 2135/2894 1920/2342 1720/1879
.375 H&H Mag. (270 PSP) 2690/4340 2420/3510 2170/2810 1920/2220
.375 H&H Mag. (300 RN) 2550/4331 2251/3375 1973/2592 1717/1964
.416 Rigby (400 RN) 2400/5115 2140/4069 1897/3194 1673/2487
.458 Win. Mag. (500 RN) 2090/4850 1870/3880 1670/3085 1480/2440
.458 Lott (500 RN) 2300/5872 2022/4537 1776/3502 1551/2671

 

Da bi se čitaoci lakše snašli, objasnicemo kolone. Prva vertikalna kolona je kalibar i zrno koje koristi. Druga kolona je početna brzina i energija na ustima cevi. Treća kolona su vrednosti za brzinu i energiju na 100 met., dok su četvrta i peta kolona isti parametri ali na 200 i 300 met, čime su pokrivene uobičajene lovačke daljine.

Par komentara

    Našta treba da obratiti pažnju? Pre svega  na parametre koji mogu da revidiraju ustaljena mišljenja kod odabira kalibra i izbora municije za isti. Ovde mislimo na težinu zrna ne i na konstrukciju i učinak istog. Uobičajeno su suprostavljene dve teorije…”brzo i lako” i “teško i sporo”

Kod nekih kalibara te teorije imaju uporište, kod nekih ne. Važno je napraviti jasnu destinkciju šta kom kalibru prija i šta mu je “prirodna” težina zrna sa kojim se kompletira ‘lična karta “ kalibra kao najbolju soluciju za lovca. Ili da prevedemo, šta koji kalibar nudi kao najbolje rešenje i performansu. E sad, time će možda redefinisati u našim glavama naziv ili pojam – “univerzalna težina” ili izreka – ‘moj kalibar voli lakše ili teže zrno’. Jer, na kraju, se sve svede oko početnih brzina i težine zrna kojom se rezultira energija na cilju. Podobnost, učinak, potencijal, balans svakog metka je definicija kojom težinom zrna naš kalibar ‘radi’ najbrže i sa najvećom energijom na svim daljinama. To je dobitna kombinacija. Kada tome dodamo i odabir kvalitetnog zrna, dobijamo maksimalno iskorišćenje i upotrebnu vrednost našeg odabranog ljubimca. Naše ‘dike i uzdanice’. I za kraj ovog komentara, u ovom poglavlju, objasnimo još nesto. Elem, od nastanka olučenih cevi definiše se i korak cevi. On takođe definiše i težine zrna koje se mogu ispaljivati iz naših karabina. Brzi i li sporiji korak  znači mogućnost upotrebe težih ili lakših zrna. Proizvođači u svom proizvodnom procesu, po proračunima i iskustvu, izrađuju karabine sa optimalnim korakom  koji ‘prija’svakom kalibru po specifikaciji po kojoj je projektovan-napravljen a koji je u skladu sa zakonima balistike. Tako imamo da se cal. 308  uglavnom pravi u koraku 1/10-1/12, cal. 6.5×55 ili 6.5×57 u 1/8-1/9, cal.9.3×62 u 1/12, cal.223 u 1/12 a za teška zrna 1/7, cal.22-250 u 1-14, cal. 7×57 u 1/9 i tako redom. Korak uvijanja je standard po kome određeni kalibri dobijaju svoj zaštitni znak  te time definišu ‘prirodnu težinu zrna’ koju će nositi određeni kalibar. Time je u startu rešena dilema “brzo i lako ili teško i sporo”. Nama samo ostaje da odaberemo ono sto najviše prija našoj cevki u okviru ‘prirodne težine zrna u odnosu na najbolju preciznost’.

Karakteristike

Ako zavirimo u ponudjenu tabelu lako možemo zaključiti par zakonitosti koje su neumoljiva činjenica zakona balistike. Zapazićemo da lakša zrna pre gube energiju sa pređenim putem a da teža zrna imaju veći pad sa pređenim putem. U okviru ovih zapažanja je optimalno izabrati težinu zrna koja će imati najmanji pad i najveću energiju na cilju. Znači… najbrže sa najvećom energijom.

Ali na svim prolaznim daljinama do 300 met., što se uzima kao najdalja lovačka optimalna daljina gađanja. Naravno, ovo pravilo ne važi za one koji pucaju ne dalje od 100 met. Tada ovaj princip i nije bitan. Bitna je samo energija i preciznost vašeg oružja za tu kratku daljinu. No, pođimo redom…

Pogledajmo redom neke od uobičajenih kalibara. Iz priloženog se vidi da je prirodno zrno za cal.243 ono čija se težina kreće od 87-95 graina /5.6 – 6.1 grama/. Sa tim zrnima se dobija najveća brzina i najveća energija na cilju sa pređenim putem. U ovom slučaju najteže nije i najbolje zrno. Što se tiče cal. 8×57, to i vrapci znaju. Njemu prija najbolje projektil od 196 graina /12.7 grama/. Ako pogledamo cal. u dijametru .30 i za .308 win. i 30-06 spf. najbolje su se pokazali projektili težine 165 -175 graina /10.7 – 11.3 grama/ Oni su ujedno i najprecizniji. Što se tiče uvrženog mišljenja da .300 win. mag. caruje sa zrnom od 180 graina /11.7 grama/, mišljenje je samo delimično. Ovaj kalibar je ‘car’ ali sa zrnom od 10.7 grama, mada mu prija i pomenuti od 11.7grama. Ali ne postoje razlike osim trzaja u ramenu. Kod ’teškasa’ to izgleda malo drugačije. Od skora veoma popularni 9.3×62,  sa zrnima od 232-286 graina /15.0-18.5 grama/, sa različitim početnim brzinama, donosi skoro sličnu energiju do prvih 150 met, dok kasnije primat drže najteži  projektili. Obzirom da se ovim kalibrom puca do 100-150 met. potpuno je nepotrebno baratati teškim neugodnim zrnima, jer sem jakog trzaja… ništa se ne dobija. Pravi poznavaoci će za svog favorita izabrati zrno težine 16.2 grama koje ujedno ima i najbolju preciznost u pomenutom kalibru. 7×64 obično se upoređuje sa .270 win. Iako ovaj drugi ima manji dijametar zrna i slične početne brzine, energetski je snažniji sa zrnima od 140-160 graina /9.1-10.3 gr./nego stari-dobri 7×64.

Prikazana tablica Chuck Hawks-a može još što šta pokazati ako se lovac malo zagleda. Neko obožava tablice, neko ne. Oni koji su staromodni smatraju, zaboga, divljač ne zna da ih čita. Hmmm, možda ne zna divljač, ali lovac zna sigurno. Na njemu je da odabere najoptimalnije i bez zabluda.

KONVERZIJA

Da bi lakše protumačili tabelu u nastavku dajemo konverziju anglosaksonskih mera.

1 fit/foot            – 0.305 met….  1000/fita   –   305 met.

1 yard               – 0,914 met….  100/yardi  –   91.4 met.

1 foot/pounds   – 136 j…………   1000/ftp    – 1360 J

 

Primer iz tabele za cal.30-06 prevedeno u evropske mere,

gde su prve cifre brzine u met. a druge su energije u džulima.

Kolone su daljine od 0 do 300 met.

 

cal./težina              vo               v100         v200         v300

 

.30-06 Spfd. (165 PSP) 854 / 3907 772 / 3198 696 / 2596 624 / 2086

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here