BOGATO LOVIŠTE – PRIORITET DERVENTSKIH LOVACA

1546

derventa

Lovačko udruženje „Motajica“ Derventa gazduje bogatim lovištem što je posledica domaćinskog korišćenja raspoloživog fonda divljači i doslednog provođenja uzgojnih mjera a jedna od njih je naseljavanje lovišta sa divljači iz vještačkog uzgoja. Ova uzgojna mjera ima dugu tradiciju u „Motajici“, naročito kada je u pitanju fazanska divljač, pošto udruženje već dvadesestak godina naseljava lovište sa više od 1000 jedinki fazanske divljači koja se od starosti 5-6 nedelja prihranjuje u objektu fazanerije udruženja na lokaciji Babinog Brda do starosti od 14 nedelja. Takođe, gotovo svake godine udruženje iznađe sredstava za unos 300 do 500 jedinki fazana iz matičnog jata u omjeru 1:4 u korist fazanki. Napred navedene aktivnosti su u dosadašnjem periodu dale solidne rezultate tako da se prirodni fond ove divljači održava u kapacitetu propisanom Lovnom osnovom udruženja. Isto tako udruženje ulaže napore da realizuje nabavku probne količine poljske jarebice, takođe iz vještačkog uzgoja proizvedenu u FBiH, koja je nekada bila dosta zastupljena lovna divljač u našem lovištu a sada spada u kategoriju ugrožene pernate divljači.

S druge strane, situacija oko naseljavanja lovišta zečijom divljači već duži niz godina nije na zadovoljavajućem nivou, iako je udruženje pravovremeno obezbjeđivalo novčana sredstva za njegovu nabavku. Razlozi takvog stanja su objektivne prirode, odnosno posledica otežanih uslova uvoza i stanja ponude na tržištu divljeg zeca, pošto je u zadnjih desetak godina bilo gotovo nemoguće realizovati nabavku divljeg zeca a udruženje nije bilo zainteresovano za naseljavanje lovišta zecom iz vještačkog uzgoja. Udruženje je 2008. godine igrom slučaja uspjelo nabaviti 25 jedinki divljeg zeca iz Srbije koji je bio odličnog kvaliteta ali u zadnjih pet godina, iz napred navedenih razloga, to je postala gotovo nemoguća misija. Nemajući kud udruženje je, na inicijativu i uz pomoć Lovačkog saveza Republike Srpske, odlučilo da nabavi 40 jedinki zeca iz vještačkog uzgoja proizvedenog u Republici Srpskoj koji će u lovište biti pušteni sredinom decembra ove godine. Nadamo se da će rezultat ove nužne aktivnosti, koja će se provoditi više godina uzastopno, biti povoljan ali isto tako ako se ukaže prilika za nabavku divljeg zeca iz Srbije ili okolnih zemalja udruženje će se sigurno odlučiti za takvu investiciju.

Inače, Lovačko udruženje „Motajica“ Derventa je članica Lovačkog saveza Republike Srpske, ima  620 članova, gazduje lovištem ukupne površine 50.782. ha, od čega se na lovnu površinu odnosi 42.942. ha. Bavljenje lovstvom na području Dervente pamti se od davne 1924 godine, s tim da organizovane aktivnosti započinju 1949 godine, tako da danas imamo lovište koje je bogato srnećom, fazanskom i zečijom divljači, divljom patkom, divljom svinjom, te u manjoj mjeri šumskom šljukom i prepelicom kao prolaznom i sezonskom divljači. Lovište je nizijsko-brdskog tipa i prostire se na nadmorskoj visini u rasponu od 90-330 metara nadmorske visine. Lovište graniči sa opštinskim teritorijama Prnjavora, Srpca, Doboja, Broda i Modriče, pokriveno je veoma gustom mrežom lokalnih, regionalnih i magistralnih saobraćajnica, prekriveno listopadnom šumom i manjim obradivim parcelama, ispresjecano sa vodotocima, te izgrađenim visokim otvorenim čekama za lov visoke divljači, srndaća i divlje svinje. Kretanje lovaca kroz lovište do mjesta izvođenja lova je zbog veoma pogodnog terena jednostavno, bez većeg fizičkog napora i bez potrebe korišćenja terenskih vozila. Udruženje ima 12 prekrasnih lovačkih kuća što uz bogatstvo divljači  i više kvalitetnih ugostiteljskih objekata u kojima se može rezervisati ili obezbediti prenoćište i ishrana lovaca otvara dobre mogućnosti za bavljenje privrednim lovom.

Miodrag Đorđić

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here