Велики Поповић, УСПЕШНА ГОДИНА

1923
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Чланови Скупштине у Великом Поповићу

На редовној годишњој Скупштини, сумираним резултатима  финансијског пословања за 2015.годину, и оценом рада Управног одбора и његових органа, још једном је потврђено да је Ловачко удружење „Зец“ у Великом Поповићу, по домаћинском пословању и организацији рада, најбоље у Ресави.

У прошлој години, остварени приходи, највише од производње фазана, и поред  проширења капацитета Фазанерије и других инвестиција, били су већи су расхода за 34о.ооо динара:

-У овој години, између осталог, изградићемо једну зграду и реконструисати  објекат на Фазанерији, набавићемо теренско возило и наставићемо са улагањима на производњи фазана за продају и обогаћивање ловишта-истиче Драган Ђурић, председник ЛУ“Зец“, додајући да га радује учлањење све већег броја младих ловаца. Петанест ловаца са преко 30 година ловачког стажа на Скупштини су добили статус почасног члана.

Скупштина је констатовала да у протеклој години није забележен ниједан дисциплински прекршај својих чланова, а Надзорни одбор није уочио неправилности у раду Управе и њених органа.

На Скупштини ЛУ “Зец“ представници ПУ Деспотовац упознали су ловце за одредбама новог Закона о оружју и муницији.

Г.М.Зорић

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here