UČEŠĆE ŽENA U LOVAČKIM ORGANIZACIJAMA RASTE IZ DANA U DAN

876

Učešće žena u lovačkim organizacijama u mnogim zemljama se neprestano povećava. Samo u Finskoj postoji preko 22.000 žena koje se bave lovom, a u Poljskoj taj broj raste iz dana u dan i sada prelazi 4000. Iako muškarci i dalje čine većinu od 13,7 miliona američkih lovaca, broj žena koje aktivno love raste i sada je od tog broja 14% ženskog pola. Neverovatno. U Nemačkoj od novoprimljenih lovaca skoro 20% čine žene.

Mali, ali rastući broj japanskih žena dominira nad muškarcima u svetu lova, gde je nekada bilo tabu-tema za muškarce da čak i razgovaraju sa ženom pre nego što u lov. Zbog smanjenja lovačkog članstva i ruralne depopulacije, žene su regrutovane kako bi zaštitile farme od rastućeg broja  jelena i divljih svinja.

Kako stoje stvari u Srbiji i kod nas taj broj raste. Pre desetak godina bilo ih je  ispod 300 a danas možemo govoriti da se taj broj udvostručio sa tendencijom daljeg rasta.

Zašto raste broj lovkinja

U nemačkoj anketi DJV postavlja lovkinjama pitanje motivacije za polaganjem lovačkog ispita. Četri najčešča odgovora su bila uživanje u prirodi, zaštita prirode, odlazak ulov i treniranje pasa. Poslednja motivacija je bila najviše zastupljena među ispitanicima. DJV zaključuje da žene svoju strast za lovom otkriju kroz rad pasa u polju.

U anketi koja sprovedena u SAD,  Zašto žene love, došlo se do ovakvih odgovora:

  • 47% žena je odgovorilo da lovi zbog mesa,
  • 27% žena želi da bude sa prijateljima i porodicom,
  • 20% lovi kao jer lov doživljava kao sport ili rekreaciju,
  • 7% žena je reklo da love kako bi bile u prirodi.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here