PRIRAST ZECA U 2013. GODINI

1353

poze-cu-iepure-de-camp

Tokom lovne 2013/14. godine, shodno ranije dogovorenom načinu lova i slanju očiju odstreljenih zečeva na analizu, ukupno je pregledano 6.065 očna sočiva od odstreljenih zečeva iz 253 lovnih revira sa teritorije Vojvodine.

Na bazi rezultata pregledanih očnih sočiva utvrđeno je da prosečno učešće mladih u jesenjoj populaciji za celu Vojvodinu u 2013. godini iznosi 52.90%, što je za 5 procentnih poena niže u odnosu na predhodnu 2012. godinu.

Posmatrano po regionima:

– U Banatu 50.46%, je učešće mladih u populaciji;

– U Bačkoj 50,46%, je učešće mladih u populaciji;

– U Sremu 59.20%, je učešće mladih u populaciji.

Analizirajući podatke na nivou Vojvodine po regionima (Srem, Banat, Bačka) i lovačkim udruženjima može se konstatovati da  je od ukupno 253 lovačkih društava (uzoraka) koja su dostavila oči na analizu (oči od odstreljenih zečeva),

– 71 lovačkih društava je dobilo preporuku da mogu loviti prema svojim godišnjim planovima,

– 43 lovačka društva da koriguju (smanje) planirani broj zečeva za odstrel, 94 lovačka društva da obustave lov,

– 14 lovačkih društava nije dostavilo podatke o prolećnom stanju i

– 23 lovačka društva su dostavila nedovoljan broj očiju za analizu, te nije bilo moguće dati pouzdanu ocenu za analizu.

Rezultati procenta učešća mladih u populaciji zeca, odnosno realni prirast na nivou lovačkih udruženja:

BAČKA

– Ekstremno mali prirast (20-30%)       Ada; B.Gradište; Kanjiža; Mali Iđoš; Subotica;

– Vrlo slab prirast              (30-41%)      B. Topola-Srndać; Subotica 1; Titel;

– Slab prirast                      (42-49%)      B.P.Selo, Bač, B.Topola, St. Moravica, Kula, Novi Sad, Sombor, Sombor Z.Bačka,  Sivac Titel-Šajkaška i Temerin;

– Mali prirast                     (50-54%)      Sonta;

– Dobar prirast                  (55-59%)      B. Palanka, Futog, Žabalj;

– Vrlo dobar Priras           (60-63%)      Neoplanta 1884;

– Odličan prirast               (64-70%)      Bački Petrovac, Novi Sad-4-5 i 7, Pivnice,  Bačka Palanka – Mladenovo, Bečej, Futog.

BANAT

– Ekstremno mali prirast     (20-30%) – Novi Bečej

– Vrlo slab prirast             (30-41%) – B.Aranđelovo, Bašaid, Elemir, Kuštilj; Kumane; Nakovo; Srpski Krstur; Žitište 1; Žitište 2; Kovin

– Slab prirast                      (42-49%) – Aleksandrovo, Đala, Kovačica, Mokrin, Novi Kneževac, Novi Kozarci, Opovo, Sajan, Vršac-Fazan, Vršac 1,  Zrenjanin 2 i 3;

– Mali prirast                     (50-54%) – Čoka, Nova Crnja, Novo Miloševo, Vršac-2, Žitište;

– Dobar prirast                  (55-59%) – Boka, Kumane, Pančevo;

– Vrlo dobar prirast           (60-63%) – Alibunar-2, Sečanj, Skorenovac;

– Odličan prirast               (64-70%) – Alibunar -1, Kikinda, Plandište

SREM

– Vrlo slab prirast        (30-41%) –        Maradik, Stara Pazova-2;

– Slab prirast                                (42-49%) – Krčedin, Erdevik;

– Mali prirast                     (50-54%) – Šid-3;

– Dobar prirast                 (55-59%) – Ruma–sever i jug, Sremska Mitrovica-jug St. Pazova – 1

– Vrlo dobar prirast          (60-63%) – Sremska Mitrovica jug, Šid-4;

 

– Odličan prirast               (64-70%) – Inđija,  Pećinci-Popinci, Ruma-Klenak, Sremska Mitrovica-Mačva .

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here