Покрајински и регионални ловачки савези: Задржати у Закону о дивљачи и ловству постојеће решење везано за штампу, издавање и дистрибуцију ловне карте

3181

Ловачки савез Војводине, Ловачки савез Централне Србије и Ловачки савез Југоисточне Србије(који представљају око 45000 ловаца Србије)  на основу закључака својих органа управљања овим путем се обраћају како би помогле у поступку предлагања измена и допуна Закона о дивљачи и ловству.

У досадашњем поступку предлагања измена и допуна Закона о дивљачи и ловству највише дилема изазвала су предлагана решења везана за поступак издавања, штампања, наплате и дистрибуције ловне карте.

Заједнички закључак проистекао је из досадашњег законског решења где је ловна карта штампана, издавана и наплаћивана од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине а дистрибуирана преко ловачких савеза односно посредно преко корисника ловишта.

Сигурно да је постојеће решење имало доста добрих страна поготову у погледу враћања дела средстава учешћем заинтересованих на конкурсе за расподелом средстава из Буџетског фонда на који су начин многи корисници ловишта, образовно – научне институције, ловачки савези  и остала правна лица били у ситуацији да реализују пројекте од значаја за ловство Србије.

Оно што на неки начин уноси дилему у постојеће решење је само неизвесност наставка финансирања пројеката путем аплицирања за добијање средстава за планиране пројекте ( поставља се питање гаранције да ће прикупљена средства ловаца Србије њима преко реализације пројеката бити и враћена ) као и доста проблематичан начин финансирања поверених послова ловачких савеза зависним од услова у конкурсима и висином добијених средстава по пројектима.

Имајући у виду да се слика организованог ловства у Србији мења из дана у дан формирањем регионалних ловачких савеза поред већ постојећих покрајинских ловачких савеза а што представља вољу и жељу оснивача да приближе асоцијацију која је неопходна за испуњење практичних потреба корисника ловишта, да приближе ту асоцијацију како у времену тако и географски а коју чине досадашњи и будући ловачки савези, намеће се потреба пребацивања дела поверених послова са Ловачког савеза Србије на покрајинске односно регионалне ловачке савезе самим тим и потреба проналажења начина финансирања тих послова односно савеза.

Извесно је да се ни на који начин не умањује улога и место Ловачког савеза Србије поготову потреба да се изнађе најбољи начин за његовим финансирањем али и финансирањем осталих савеза.

У начину финансирања поверених послова  која се у складу са Законом пребацују на савезе посебно треба водити рачуна да се искључи могућност условљавања или стварања монопола као повезаности са издавањем и дистрибуцијом ловне карте.

На основу свега напред изнетог искристалисана су два предлога у чијим оквирима треба наћи најцелисходније решење.

 1. Задржати у Закону о дивљачи и ловству постојеће решење везано за штампу, издавање и дистрибуцију ловне карте уз доградњу која би уважила потребу за дугорочним обезбеђивањем функционисања свих савеза у зависности од броја чланова и броја ловаца – проналажењем законски одрживог решења за њиховим финансирањем

( један од модела је да се од утврђене јединствене цене ловне карте део уплаћује као до сада на буџетски рачун а део савезу чији је члан корисник ловишта који требује ловне карте што је практично и законски изводљиво ) уз такође измену по питању дистрибуције која би била поверени посао савеза било да се ради о корисничкој или комерцијалној ловној карти.

 1. Изменама и допунама Закона о дивљачи и ловству дефинисати појам дистрибуције ловне карте, предвидети корисничку ( општу или сл. ) и комерцијалну, оставити да ловну карту штампа и издаје дистрибутерима Министарство пољопривреде и заштите животне средине а да дистрибуцију и наплату ловне карте  раде ловачки савези који исту самостално задужују  и након истека ловне године раздужују.

Цена ловне карте коју дистрибуирају и наплаћују ( као свој приход ) ловачки савези одређивала би се договорном одлуком министарства.

Постоје и у овом предлогу широке могућности за уплату дела ловне карте у буџетски фонд а који би износ зависио од укупности обављања поверених послова обзиром да постоји могућност да ловачки савези имају различит обим обављања поверених послова.

И у овом предлогу треба онемогућити било какав монопол или условљавање по питању чланства у савезима.

У делу закона који дефинише поверене послове ловачких савеза мишљења смо да је обавезно дефинисати поверене послове који ће се финансирати из средстава добијених од ловне карте од којих је једно и планирање и саветодавне активности  у ловству.

Када се ради о планирању из праксе смо дошли до закључка да је досадашњи систем планирања јако кoнзервативан  те треба прећи на неки начин либералнији систем  односно мање оптерећујући за кориснике ловишта а који неће бити у супротности са законима природе.

Посебно треба обратити пажњу и пронаћи решење у закону које уређује накнаду штете од  дивљачи и на дивљачи јер досадашња законска решења су недовољно дефинисана па су корисници ловишта имали значајне проблеме.

Измене закона би требало  решити и проблеме обележавања одстрељене дивљачи на које смо наишли и сви заједно уочили прликом примене досадашњих законских решења ( пре свега мислимо на обележавање ситне дивљачи , лисица , шакала…)

Још једна битна измена закона би требало да регулише начин  издавања дозвола за лов (питање треба темељно обрадити) и дефинисати  у оквиру јединственог  електронско-информационог система и начина издавања дозвола.

У погледу стручно-ловочуварске службе предлажемо да се дефинише минимални број стручних лица по једном ловишту а не као важеће решење по површини а сагледати могућност ангажовања додатних помоћних лица.

 

С ловачким поздравом

„ДОБАР ПОГЛЕД“

Ловачки савез Војводине

Проф. Др Александар Милованчев

Ловачки савез Централне Србије

Томица Радосављевић

Ловачки савез Југоисточне Србије

Зоран Алeксић

3 KOMENTARA

 1. A šta je sa Lovačkim savezom Srbije??? Koga onda predstavlja LSS ako ovi predstavljaju 45.000 lovaca?
  Komunistički manifest je napisan pre 170 godina, a ovi ga izgleda tek sada pročitali, pa napisali svoj!

  Nijedan savez ne sme ni da prismrdi lovnoj karti ni po sadašnjem ni po budućem Zakonu.
  Lovna karta je obavezan dokument za lovca, a članstvo u bilo kojem savezu ili udruženju je dobrovoljno i tu sva priča oko lovne karte počinje i završava.
  Za dosadašnju nezakonitu distribuciju lovnih karata i ostvarivanje bespravne koristi neko mora krivično odgovarati.
  Sutra je sednica Skupštine Lovačkog saveza Vojvodine i kažu da će to biti prvi lovački rialiti. Očekuju se i prve nominacije za izbacivanje, a biće omogućeno i direktno uključenje gledalaca. Specijalni gost dolazi ujutro iz Beograda i to će biti najveće iznenađenje svih učesnika.
  Sve karte su unapred rasprodane i očekuje se velika gužva u SPENS-u

 2. Fond za unapređivanje lovstva
  Članak 12.
  (1) Fond za unapređivanje lovstva (u daljnjem tekstu: Fond), osniva se radi objedinjavanja
  sredstava propisanih ovim Zakonom, s ciljem unapređivanja lovstva te pomaganja i poticanja znanstvenih
  istraživanja i poduzimanja drugih mjera i aktivnosti na uzgoju i zaštiti divljači.
  (2) Fond čine slijedeća sredstva:
  – iz članka 34. stavka 1. točke 3., članka 43. i članka 47. ovoga Zakona,
  – 30 % od članarine lovaca, koja se uplaćuje Hrvatskom lovačkom savezu,
  – drugi prihodi.
  (3) Sredstva Fonda vode se na posebnom računu HLS-a.
  (4) Sredstva fonda će se raspoređivati prema članku 34. stavku 3. ovoga Zakona.
  Članak 13.
  (1) Sredstvima iz članka 12. ovoga Zakona upravlja Odbor Fonda.
  (2) Fond dostavlja Vladi Republike Hrvatske plan raspodjele sredstava iz članka 12. stavka 2.
  ovoga Zakona za narednu godinu i izvješće o izvršenju plana utroška sredstava za proteklu godinu do 31.
  prosinca ( ožujka ) tekuće godine.
  (3) Pravila rada Odbora Fonda i upotrebu sredstava na prijedlog Odbora Fonda donosi ministar u
  roku 2 mjeseca od dana osnivanja Fonda.
  Lovna statistika

 3. Završila se prva epizoda novog vojvođanskog Lovačkog rialitija!
  Svi učesnici su na ulazu dobili kovertu sa ovonedeljnim džeparcom.
  Pale su teške reči i prvi koji je nominovan za izbacivanje je dr Miloš Beuković, naime on je nezadovoljan radom drugih i da bi ih kaznio odlučio je da nominuje sam sebe.
  Članovi iz Stare Pazove i Inđije su iz drugog pokušaja poslati u izolaciju.
  Nakon što je video odakle su sve došli učesnici rialitija Ferenc Irmenji je pozvao na bratstvo i jedinstvo svih lovakih saveza ma odakle oni bili.
  Ipak najveće iznenađenje je ostavio specijalni gost Dragan Šormaz koji im je svima rekao da nisu ispunili ovonedeljni zadatak i svojim Lovačkim manifestom dobili pare od lovne karte.
  Dr Aleksandar Milovančev je saopštio svima da više neće biti krađe para od lovačkog ispita, kao što je bilo prethodnih 20 godina i od sad će sve biti pošteno.
  Mirko Latinović je u obliku recitacije obrazložio svaki potrošeni dinar kuneći se u poštenje svih učesnika rialitija.
  Milenko Zeremski je morao da smanji cene usluga Vojvođanskog lovca s obzirom da nailazi letnji period pa je magle sve manje, a to je njihov glavni proizvod!
  Sređuju se utisci i novi serijal započinje na jesen!

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here