ОДРЖАНA СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ЛОВАЧКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

1837

 

Lovacka komora SrbijeЛовачка комора Србије јe дана 25. марта 2016. године, одржала редовну годишњу седницу Скупштине. Седница је одржана у “Палати Србије“ у Београду. У конструктивној атмосфери и уз присуство велике већине чланова Скупштине, једногласно су донете одговарајуће одлуке које проистичу из делокруга рада Скупштине. Осим текућих послова на Скупштини Коморе је посебно размотрено питање подзаконских аката који проистичу из Закона о оружју и муницији. У расправи по овом веома важном питању, које је последњих дана привукло велику пажњу ловачке и шире јавности, учествовали су поред чланова Скупштине Коморе и представници ловачких организација – Бранислав Живковић, председник ЛУ „Јован Шербановић“ из Жагубице и Карло Квапил, представник ЛУ „Ковин“. Након уводног излагања Бранислава Живковића који је и члан Управног одбора Ловачког савеза Србије, уследила је расправа током које су изнета бројна мишљења и примедбе које су углавном биле везане за подзаконске акте који ближе уређују поједине области из Закона о оружју и муницији. После садржајне расправе Скупштина је донела одлуку да се прихвати иницијатива одређених ловачких организација и да се формира оперативни тим од представника Коморе, ловачких организација на челу са Ловачким савезом Србије, НАОС-а (Национална асоцијација за оружје Србије), као релеватних организација у овој области. Скупштина је позвала и представнике Управе за шуме да узму учешће у раду овог тела. Оперативни тим би имао задатак да припреми анализу подзаконских аката и да донесе предлоге за њихову измену и допуну након чега би се ти предлози представили надлежним државним органима, а у циљу изналажења бољих и примењивих решења за унапређење ове проблематике. У складу са донетим закључцима очекујемо да се у рад оперативног тима што хитније укључе представници ЛСС-а и других релевантних институција, како би се одмах приступило анализи спорних подзаконских аката и постигла што шира сагласност око одговарајућих предлога.

СКУПШТИНА ЛКС

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here