Počinje lov na srndaća, STRUČNI PRATILAC I GOST

4154

 

VB-Turist_lov-srnjaka_013

Uspešno izveden lov isključivo zavisi od znanja, volje, snalažljivosti i visprenosti stručnog pratioca i poštovanja divljači i lovišta gosta ili turiste koji je tu radi zadovoljenja svojih lovačkih snova. I jedan i drugi imaju svoju ulogu koju moraju odigrati do perfekcije. Tek tada možemo reći LOV JE USPEO.

 STRUČNI PRATLIAC: LOVAC TURISTA U PRVOM PLANU

Lovac turista je uredno najavljen, ima dozvolu za odstrel i želi da odstreli srndaća dogovorene trofejne vrednosti. To stručni pratilac ili lovočuvar mora da zna pre polaska u lov. Dakle on ga vodi u lov samo na trofejna grla te vrednosti ili bar približne. Pravilo je da pratilac ne sme dozvoliti da turista menja odluku u samom lovu i traži odstrel grla veće trofejne vrednosti jer to posle može biti veliki problem u naplati usluga i samog lova.

Za lov srndaća je najpogodnije rano ujutru, prva dva sata i lov predveče.

To znaci  da isti mora barem 15 minuta ranije doći od dogovorenog vremena na dogovoreno mesto obučen po pravilima struke, zelena uniforma, šešir i zelene čizme ili neka kratka obuća.

Nesme biti neuredan, pod uticajem alkohola i umoran Njegova pojava mora da zadobije poverenje lovca jer je to put do uspešnog lova.

Posebnu pažnju stručni pratilac treba da posvetiti tome da li je gost nepušač i on mora da se prilagodi gostu, ni slučajno ne sme da zapali cigaretu u vozilu.

Dobar stručni pratilac dobro zna svoj teren i kretanje divljači a naročito treba da zna mesto kretanja i boravka trofejnih grla ali i grla koja su određena za uzgojni ili trofejni odstrel u lovištu. Sa time optimalno koristi vreme koje stoji na raspolaganju gostu, lovcu turisti, koji je veoma bitan činilac uspešnosti lova i ponovnog dolaska turiste u lovište.

Meteorološki uslovi mogu puno uticati na vreme lova. Pratilac mora da pazi da se turista oseća uvek ugodno, znači da ne pokisne i usled toga dobije neželjene posledice. Dobro poznavanje lovišta i dobra procena stručnog pratioca, koliko terena može i želi da pređe je isto od bitnog uticaja za uspeh lova, znači treba se u lovištu kretati polagano, bez prouzrokovanja veće buke i prilagoditi tempo kretanja mogućnosti gosta, vozila i terena.

Kod lova piršom treba dobro rasporediti vreme, brzinu kretanja i teren koji želimo obići, da ne zamorimo gosta i poplašimo divljač koja je vrlo osetljiva, znači bolje je opreznije prilaziti da bi se divljači došlo na pristoju daljinu – da se može oceniti starost grla, kvalitet i uputiti siguran hitac sa kojim se obezbeđuje da divljač bude efikasno uz što manje patnje odstreljena. Kod lova čekanjem, veoma je bitno odrediti vreme kada se polazi na čeku i dokle se ostaje, da bi se na vreme stiglo, a da bi se bezbedno sa mesta vratlili do vozila ili mesta polaska.

Stručni pratilac mora ukalkulisati u vreme lova postupak sa odstreljenom divljači – čestitanje lovcu, omogućavanje fotografisanja divljači i lovca, obavezno predaju grančice lovcu nakon uspešnog odstrela i to na taj način da kod odavanja pošte odstreljenoj divljači jedna grančica se stavlja u usta kao poslednji zalogaj a jedna grančica se blago umoči u ranu divljači stavi se uz šešir pratioca, prilazi se lovcu, sa desnom rukom se rukuje sa njim a u levoj ruci drži šešir i grančica koju predaje lovcu.

Nakon toga se može ponuditi lovac ili primiti od lovca zdravica uz obavezno držanje iste u levoj ruci a zatim treba obezbediti povoljno mesto i pozu za slikanja. Bitno je da se vidi trofej divljači sa što manje krvi.

Ukoliko je divljač ranjena stručni pratilac treba da proceni da li je umesno da lovac ispali sledeći metak u slučaju da mnogo beži ili on sa sigurnim pogodkom treba da dotuče ranjenu divljač. To isto treba na lep način – dogovorno uraditi sa lovcem, jer se tako bitno uštedi na vremenu i ne dolazi do neželjenog gubitka divljači.

Veoma je bitno da se sa ranjenom divljači humano postupa.

Nakon odstrela divljači i fotografisanja, odstreljenu divljač treba sto pre stručno zbrinuti – izvaditi iznutrice da ne dođe do kvarenja mesa i do oštecenja trofeja. Lovočuvar obavezno mora imati sa sobom suvu krpicu, da nakon sto se izvadi iznutrica i iscedi divljač, da se obriše krv iz tela  a potom da se divljač stavi u za to pripremljeno korito.  Po mogućnosti rogovlje kapitalnog srndaća treba obaviti sa suvom čistom krpom, da pri transportu ne dođe do oštećenja. Stručni pratilac uvek treba imati dovoljno vode u prevoznom sredstvu za pranje ruku, suvu krpu ili peškir za brisanje ruku, a kad smo kod vode uvek treba da ima u rezervi i vodu za piće.

Bitno utiče na vreme trajanja lova i raspoloženje lovca. Nikada ne opterećujemo gosta sa našim suvišnim pričama, a naročito ne sa pričama o slabim materijalnim primanjima ili problemima unutrašnje organizacije našeg lovstva. Turisti treba dati kratka i konkretna uputstva kao i ljubazne kratke odgovore na njegova pitanja. Za vreme trajanja lova stručni pratilac ni slučajno se ne sme baviti svojim privatnim poslovima (obilazak svoje njive, dogovor sa traktoristama ili drugom mehanizacijom radi obrade svoje njive) niti poslovima u lovištu, iznošenjem hrane, popravljanju hranilišta, lovnotehničkih objekata itd

Medja-SrndacGOST: OVO NE POSTOJI SAMO ZA VAS

Želite poći u trofejni odstrel na srndaća. Određujete svoj materijalni status i shodno cenovniku koji ste dobili od lovišta ili lovno-turističke agencije donosite odluku gde idete u lov, u koje lovište i naravno sa kojim trofejom se želite vratiti. Dakle odluka je pala, spremili ste municiju za odstrel srndaća, krećete i stižete u lovište. Običaj da se Upravi lovišta ponese neki prigodan poklon je lep i uljudan čin ali morate paziti da to ne bude nešto toliko loše što bi moglo povrediti ljude koji rade u lovištima. Naravno ni ništa preskupo jer bi moglo biti shvaćeno kao mito. Ne zaboravite da oni imaju vrlo česte kontakte sa lovcima sa svih strana sveta i dobro znaju šta ima vrednost. Naravno morate biti obučeni shodno Kodeksu lovaca kako Srbije tako i čitavog sveta. To znači da svaka maskirna uniforma za lov predstavlja znak neukusa i nepoznavanja osnovnih ponašanja u  lovištu i lovu.

U puno lovišta tražiće od vas da ispalite nekoliko probnih metaka, kako bi se uprava lovišta upoznala sa vašim nišanskim sposobnostima. Nemojte se ljutiti jer to je uobičajena procedura. Konačno, dobra je i za vas.

Upravnik lovišta i stručni pratilac koji treba da vam omogući odstrel srndaća željene vrednosti moraju znati tačne podatke o veličini trofeja koji želite odstreliti. Na samom terenu nisu moguće bilo kakve izmene u smislu povećanja trofejne vrednosti izuzev ako se tako ne dogovori unapred. Morate znati da takva promena može izazvati velikih problema u obračunu lova odnosno možete napraviti velike probleme vašem pratiocu.

U samom izvođenju lova morate slušati sve upute stručnog pratioca, od brzine kretanja ako ste u piršu ili se držati instrukcija ako ste na čeki. Ovo predpostavlja i da nije ukusno zapitkivati pratoca o visini plate ili nekim drugim njegovim privatnostima. To ostavite uz čašicu ako bude prilike. Posle osmatranja divljači pratilac će vam precizno pokazati grlo koje je za odstrel. Tek kada se uverite da govorite o istom grlu, pucate. Smireno i precizno. Ukoliko je divljač pala u vatri, to konstatuje pratilac a ne vi. On odlazi do odstreljene divljači a vi tek kada vas pozove. Čin odavanja počasti izvešće pratiliac a vi ga samo pratite. U slučaju ranjavanja sledite upustva pratioca bez vaših upadica. Vi morate imati poverenja u čoveka koji je tog dana zadužen da uživate u lovu. Tek po obavljenom činu čestitanja, poslednjeg zalogaja, nazdravljanja i foitografisanja možete dati napojnicu vašem pratiocu. Tu nema nekog pravila ali vodite računa da ga ne podcenite.

Kada smo spomenuli fotografisanje, bez obzira na trenutnu euforiju taj čin morate izvesti dostojanstveno. Bez zajahivanja divljači, držanja za rogove, prosto stanite pored divljači i napravite fotografiju. Naravno, treba voditi računa da se na njoj vidi što manje krvi.

Završetak lova proglašava stručni pratilac.

I na kraju kada pođete svojoj kući ne zaboravite na reči HVALA VAM i lep osmeh. To ne košta baš ništa ali svima onima koji su vam priredili nezaboravan lov znači mnogo.

Dipl. pravnik Irmeni Ferenc, specijalista za lovstvo

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here