ЛСС: ОДРЖАН САСТАНК САВЕТА ПЧИЊСКОГ ЛОВНОГ ОКРУГА

1312

Pčinjski lovni okrugСастанку су присуствовали представници ловачких удружења: -„Голуб“ Бујановац, -„Фазан“ Врање, -„Јелен“ Владичин Хан, -„Соко“ Босилеград, -„Пчиња“ Трговиште и -„Фазан“ Прешево.    Нису присутни били представници ловачког удружења „Врла“ Сурдулица. Састанку су присуствовали председник ЛСС-а Драган Шормаз и чланови УО ЛСС-а Зоран Алексић из Пирота и Драган Додић из Врања.

Састанак је отворио председник ЛУ „Голуб“ Бујановац Братислав Лазаревић, као домаћин скупа поздравио је присутне и дао реч председнику ЛСС-а Драгану Шормазу.

Председник ЛСС-а Драган Шормаз поздравио је присутне и по првој тачки дневног реда од чланова савета ловног округа затражио да дају предлоге за председника савета ловног округа.

После краће дискусије око предлога кандидата предложен је  председник ловачког удружења „Голуб“ Бујановац Братислав Лазаревић.

Гласањем – ЈЕДНОГЛАСНО – за председника савета Пчиињског ловног округа изабран је Братислав Лазаревић. Братислав Лазаревић се захвалио на указаном поверењу уз обећање да ће своју дужност обављати одговорно и марљиво и да ће сарадњом са представницима ловачких удружења и ЛСС-а допринети побољшању ловства у Пчињском округу.

По другој тачки дневног реда присутнима се обратио председник ЛСС-а Драган Шормаз који је изнео да је ЛСС у перииоду од скупштине до данас имао низ активности а од којих је најзначајнија одржавање конгреса међународне асоцијације ловаца FACE у Београду, домаћин је био ЛСС који је добио велике похвале и признања за успешну организацију. Такође прдеседник ЛСС-а је присунима изнео да је у процедури измена правилника и закона о оружју ии муницији.

У дискусију су се укључили и чланови УО ЛСС-а Зоран Алексић и Драган Додић који су уједно и чланови комисије ЛСС-а за измену правилника о обуци и лекарских прегледа за набавку оружја, и обавестили присутне да је комисија заседала више пута, да су предлози отишлии до миинитарства и да се очекује да врло брзо досадашњи правилниции буду повучени и буду донети нови са доста повољнијим условима за ловце.

Представнике ловачких удружења највише брине проблем који имају са ветеринарском инспекцијом око прегледа меса и довожење одстрељених животиња до просторије за складиштење и расецање меса, јер су удаљене и до 50 км од места одстрела. Председник је обећао да ће се ЛСС заложити да се промене правилници и да законске обавезе ловаца буду реалније.

По трећој тачки присутне је упознао Зоран Алексић, изнео је да је покренута иницијатива за формирање Ловачко Савеза Југоисточна Србија по угледу на ЛСЦС и ЛСВ који би био у саставу ЛСС-а као кровне асоцијације ловаца Србије.

После више дискусија закључено је да сва удружења Пчињског ловног округа размотре овај предлог и донесу одлуку о подржавању или против иниицијативе за формирање ЛСЈИС-а.

Под четвртом тачком је отворена дискусија о активностима и проблемима ловачких удружења Пчињског округа. Представнике ловачких удружења интересовало је дали ће бити забране лова на јаребицу и зеца на шта је председник ЛСС-а одговорио да се нада да нећње бити забране јер је ловна сезона већ почела.

Било је диискусија око доделе средстава по пројектима а Саша Миланов из Босилеграда је предложио да се удружењима враћа део средстава уплаћених за ловне карте процентуално према броју чланова.

Представници ЛУ“Јелен“ Владичин Хан истакли су да имају проблема са радницима Србија шуме који су границе ловишта по слободној процени мимо одлуке из Службеног гласника, попмерили до насељених места, исте проблеме има и ЛУ“Фазан“ Врање као и сва ловачка удружења из Јабланичког округа која се граниче са ловиштем „Кукавиица“. Председник ЛСС-а је поводом тога рекао да су већ обављени разговори са Управом за шуме а да ће ускоро отићи до министарства и покушати да реши настали проблем.

Драган Додић

 

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here