Lovački savez Republike Srpske: Intervju sa predsednikom Savom Minićem

1550

Piše: Jeremija Trifunović

U prostorijama Banjalučkog velesajma od 10. do 13. novembra je održan jubilarni dvadeseti Sajam lova, ribolova, ekologije i sporta – „Lorimes“. Posebno je impresinirala izložba lovačkih trofeja  i predstavljanja svih deset lovnih regija Republike Srpske. Našoj ekipi domaćini su bili Savo Minić, predsednik LSRS i sekretar Žiko Lazić.

Bila je to prilika da porazgovaramo sa predsednikom Lovačkog saveza Republike Srpske Savom Minićem.

  • Ovogodišnji sajam po prvi put u nastupu Lovačkog saveza Republike Srpske ima pun kapacitet. Ovde su predstavljeni  svih deset regija sa 77 lovačkih udruženja, 16 šumskih gazdinstava i šest lovišta sa posebnom namenom. Svi su oni punopravni članovi našeg saveza što ranije nije bio slučaj. Ovo postignuto jedinstvo svakako je posledica da smo sva unutrašnja akta usvojili i usaglasili, izmirili smo sve svoje obaveze, imamo tri kancelarije, u Sokolcu, Bijeljini i Banja Luci. Dječije bolesti su prošlost i daleko iza nas. Sada je momenat da se okrenemo struci i nauci. Vraćamo se stručnom radu u lovištima i naučno-istraživačkom radu koji je preduslov za razvoj lovstva jer je sve neozbiljno ako nema realnih ulaznih podataka. Jednostavno rečeno, struka mora biti broj jedan i osnov za razvoj lovstva. U tom smislu imamo potpisan ugovor sa Veterinarskim institutom  “Vaso Butozan” iz Banja Luke  koji treba da istraže parazitologiju kod divljih svinja i divokoza da nam se ne bi desio problem koji smo imali sa srnećom divljači i američkim metiljom. Naravno tu su i drugi stručnjaci, prof.dr Zoran Ristić, prof.dr Dragan Gačić prof.dr Đuro Hubert i mnogi drugi koje smo angažovali za boljitak struke u lovištima Republike Srpske, rekao nam je predsednik Minić.

On je posebno naglasio prirodne vrednosti i bogatstva  lovišta, kao i da je LS RS ambasador lovstva kao i same Republike Srpske u svetu savremenog lovstva bližeg i šireg okruženja, napominjući “da ćemo se domaćinski odnositi prema prirodnim bogatstvima kojima raspolažemo i koje nam je povereno na gazdovanje”.

– Naš prioritet je oživljavanje komercijalnog lova kao i primena CITES konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama. Trenutna situacija nemerljivo otežava predstavljanje naših lovišta u punom kapacitetu, jer bi rešavanjem ove problematike u potpunosti bilo omogućeno. Ministarstvo poljoprivrede pripremilo i uredilo je sve poslove za pristupanje CITES konvenciji. Na žalost ministarstvo u Federaciji BiH  nije uradilo mnogo toga što je u njihovoj nadležnosti  jer imaju 11 kantona i 11 zakona o divljači i lovstvu. Republika Srpska ima jedno ministarstvo i jedan zakon. Stoga mi radimo na pokušaju da se CITES konvencija primenjuje parcijalno odnosno da Republika Srpska zatraži od odgovornih u svetu njenu parcijalnu primenu, rekao je Minić.

Prema rečima predsednika Save Minića lovišta u Republici Srpskoj u ovom momentu su u sjajnom stanju.

  • Nas u ovom momemntu zanima koliko imamo divljači, koliko lovno-tehničkih i drugih objekata i kakva je realizacija zadatih projektnih zadataka, sve drugo su priče za pozornicu. U ovom momentu, tvrdim, prema tim parametrima lovišta u Republici Srpskoj su u sjajnom stanju. Kad intenziviramo uvođenje struke ti rezultati će biti još vidljiviji uz naravno činjenicu da su ulaganja u lovstvu pre svega dugoročna. Imamo i mi u ovom momentu svojih “slatkih muka”, nikada nije bilo vise šteta od divljih svinja, vise šteta od medveda ali to nam govori da lovišta Republike Srpke imaju dobra staništa za razvoj divljači. Mene posebno imresionira trud i rad naših lovaca, to je primer gde jedna sporedna stvar u životu može okupiti, bogate i siromašne, obrazovane i neobrazovane, debele i mrašave pod istu kapu, sa istim pravima, istim pravom glasa i pravom na sreću, zaključio je razgovor za Lorist predsednik Lovačkog saveza Republike Srpske Savo Minić.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here