IZ SVETA: LOVAČKO ČUDO NEVIĐENO, MONTERIJE U ŠPANIJI

1232

Od našeg dopisnika iz Španije, Dr Srdje Dimitrijevića

Španija je jedna od najboljih zemalja u lovnom pogledu u Evropi sa veoma mnogo vrsta divljaci (4 vrste španskih kozoroga, 2 vrste divokoza, španskim i evropskim jelenom, španskim muflonom, jelenom lopatarom, divljom svinjom, srndaćem, balearskom divljom kozom, berberskom ovcom, vukom od visoke divljaci, španskom crvenom jarebicom, zecom, kunićem, fazanom, patkama prepelicama, drozdovima, divljim golubovima i grlicama od sitne divljači) Osim veoma mnogo vrsta Španija je zemlja sa verovatno najvećom gustinom divljači u Evropi!! Trofejni kvalitet je takdođe veoma visok, a proizvodnja divljači verovatno najveća u Evropi i na svetu, sa 27 miliona španske jarebice godišnje!!

Tradicionalni nacini lova u Španiji se donekle razlikuju od srednjeevropske tradicije. Najinteresantniji lovovi i ujedno lovovi po kome je Španija poznata u lovačkim krugovima su hajka na jarebice, zvana Ojeo de perdiz i hajka na jelene, čuvena španska Monterija

Monterija je hajka na jelene u kojoj učestvuje od 20-32 lovca, koji se postavljaju na unapred određena mesta, zatim se pušta velik broj pasa, obično 10-20 coporz, tzv Reala, a svaka reala ima 20-25 pasa, što znači od 200-400 pasa koji gone divljač. Za monterije se koristi specijalna rasa pasa tzv Podenco, prilično krupan pas gonič koji goni na kratke staze i stalno uznemirava divljač, hvata i obara ranjene primerke. Monterija obično traje 3-4 sata, počinje doručkom i završava se ručkom posle lova za vreme koga se donosi i postavlja tablo od odstreljene divljači. Za doručak i ručak se spremaju tradicionalna jela koja se pripemaju samo za monterije. Doručak i ručak se organizuju u samom lovištu, u odgovarajućim prostorijama za to a ukoliko lovište nema adekvatnu prostoriju onda se podiže šator i ruča se pod šatorom.

Svaki lovac ima pravo da odstreli određeni broj divljači, za trofejne jelene, jelene lopatare i muflone to je obično 2-3 primerka po lovcu dok je odstrel ženki I divljih svinja obično neograničen!! U dobroj monteriji se dnevno odstreljuje od 100-120 trofejnih primeraka I 60-80 ženki i mladih!!! Organizuju se posebne Monterije na divlje svinje, takođe one obično nemaju ograničenja u odstrelu a u dobrim lovištima se obično odstreli 3-5 svinja po lovcu!! Organizuju se i hajke na svinje u lovištima Lovačkih društava 2-3 puta godišnje i takođe se odstreljuje veoma mnogo svinja, obično 1-2 po lovcu!!

Monterije se organizuju jednom godisnje u svakom lovištu ili reviru ako je lovište velike površine. Danas je veći deo lovišta u Španiji ograđen i njima gazduju privatni vlasnici koji nastoje da imaju što je moguće više divljači, što je moguće višeg kvaliteta, od čega zavisi i prodajna cena mesta u Monteriji i pojedinim lovištima. Cene se obicno kreću od 500 do 5000 Evra dnevno po lovcu u najboljim lovištima.

 

 

 

 

 

Prošle godine naš dopisnik je učestvovao u jednoj takvoj Monetereji. U Monteriji je ucestvovalo 14 lovaca koji su imali pravo da odstrele svaki po 3 jelena (tzv Cupo). Ukupno je odstreljeno 42 jelena, od kojih je najmanji imao 206 a najveći 274 CIC poena!!! Pri tom je bar 10 jelena bilo oko 250 poena CIC!!!). Ne znamo ni jendo lovište na svetu koje se može pohvaliti ovakvim trofejnim kvalitetom, uključujući čak i Novi Zeland!!

Uostalom pogledajte fotografije.!!

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here