AFRIČKI LOVNI SAFARI: PONUDA I ATLAS LOVNIH ZEMALJA

3453

U kojim državama se lovi

ili gde otići i po kojim cenama ?

Piše: Marko Weiner, Rijeka

Lovni turizam u Africi danas je moguć u 12 do 16 zemalja od ukupno 54 države na crnom kontinentu. U biti loviti je moguće u onim državama koje su trenutno politički najstabilnije, sa povoljnom lovno-zakonskom regulativom i koje imaju stabilnu populaciju lovne divljači. Lovne zemlje su  većinom ispod Saharskog pojasa i zauzimaju podrucje tzv. Subsaharske Afrike, s izuzetkom Tunisa. Pokrivaju biotope od ekvatorskih prasuma, velikih reka sa njihovim deltama, ,močvare, te lovišta otvorenih savana, sve do krajnjeg juga i umerene klime. Po redosolijedu popularnosti to su sledeće države: JAR (Juzno Afrička Republika), Namibija, Zimbabwe, Tanzanija, Mozambique, Zambia, Botswana, Cameroun, Benin, Ethiopia, CAR (Centralno Africka republika), Burkina Faso, Congo, Uganda. Povremeno se kao lovna destinacija otvara Chad, a moguc je lov i u Tunisu – na ograničenom broju manje popularnih vrsta. Od navedenih lovnih zemalja, zbog raznih unutašnjih političkih razloga poput – gerilskih paravojnih djelovanja, sigurosno rizične lovne zemlje danas su: CAR i Burkina Faso. Botswana je specificna jer je lov na drzavnim lovištima zabranjen ali je zato dozvoljen u privatnim lovištima. Za nju se može reći da je na granici izmedju potpune zabrane lova ili ponovnog dopuštanja lova na drzavnim lovistima što zavisi o lokalnoj dnevnoj politici. Dakle, lovno-politički vrlo je osetljiva. Ukupno gledano u ovom trenutku, turističkim lovcima ostaju lako dostupne, sigurne i otvorene zemlje što čini broj od oko deset destinacija.

Najpopularnije države za lov su sledece četiri :

   JAR – Južnoafricka republika, sa vrlo prisutupacnim lovnim aranžmanima. Iako ima svih ”big 5” odnosno proširenih “big 7” u lovnim kvotama, u JAR se ide najcešće u lov na stepsku divljač. Sveukupno tamo egzistira oko 69 vrsta visoke lovne divljači. JAR karakteriše i veliki broj zatvorenih ogradjenih lovišta koja variraju veličinom, od manjih sa oko 1.200 hektara, pa do izuzetno velikih od 25.000 hektara i više.

   Namibia, obzirom na manju raznolikost staništa usporedjujući je s JARom, ima i manji broj vrsta. Tačnije, govorimo o broju od oko 56 vrsta visoke lovne divljači. Iako ima svih DG “big 5” – “big 7”, u Namibiju se takodjer najčešće ide u lov na stepsku divljač. Za razliku od JAR – Namibia ima mali postotak lovno uzgojnih ili ogradjenih lovišta. Namibija je karkteristična i po tome što ima i daleko veći postotak otvorenih lovista gdje divljac ima slobodne migratorne tokove i kretanje.

   Zimbabwe, smatra se prvom zemljom lova klasične neogradjene Afrike, (premda je uzgoj u zatvorenim lovistima isto prisutan). Primarna je destinacija za lov na “big 4”, “big 6” (opasna divljač bez nosoroga). Ukupno je prisutna 41 lovna vrsta visoke divljači. Zimbabwe je na lovnoj karti Afrike značajan jer ima najveću Cites kvotu za slona (oko 500 jedinki godišnje). Jako su prisutne i povoljne ponude za bivola. Također, popularno je škartiranje slonova recesivnog gena bez kljova po povoljnim cijenama, ali je to lov bez izvozne dozvole. Kod najvećeg broja lovaca primarni motiv za odlazak u Zimbabwe je opasna divljač, dok je stepska divljač sekundarni razlog. Medjutim i ona je obilato zastupljena i broji oko 35 lovnih vrsta.

   Tanzania je jedna je od najskupljih lovnih destinacija. Iako skupa i dalje je izuzetno popularna. Glavna lovina su vrste Istočno afričke stepske divljači. Jako je popularan lov u otvorenim lovištima  mnogih vrsta antilopa od kojih su najzastupljenija sable i roan antilopa, kao i nešto jeftinije i rijedje vrste Istočne Afrike. Na sjevernoj regiji Masailand: lesser kudu, gerenuk, tomsonova i grantova gazela te cenovno pristupačan lov bivola. Ukupno se ovde nalazi 59 lovnih vrsta, ukljucujući big 4 u ponudi. Lovac koji želi loviti svu lovnu divljač “generalnom lovnom dozvolom”, dakle big 4 (bez nosoroga) i sve vrste stepske divljači, mora uplatiti dnevnice za minimalni broj dana propisan zakonom. A minimalni broj dana je 21! Zbog visokih koncesija i troškova logistike otvorenih lovišta dnevnice su dosta visoke a odstrelne takse vrlo značajne. Dozvola za lov “na sve” u minimalnom trajanju od 21 dana doseže od 70 do 100.000 usd, bez odstrelne takse koja se dodatno plaća po grlu. Medjutim, ako se ide na manji broj vrsta, poput 1 grla bivola, i nekoliko grla stepske divljaci, lov se može dogovoriti u trajanju 7 dana. Tako ponude dolaze na razumniji nivo, ali su jos uvijek cenovno daleko iznad ponuda u JAR i NAM. Ponekad su takve ponude skuplje za 4 do 5 puta. Lovac u Tanzaniji plaća ugođaj divljine bez ograda. Skoro kao nekad u nepreglednim prostranstvima Kenije koja je najstarija lovna destinacija sa tradicijom safari lovova a koja je za lov danas zatvorena!

Treba reći da se u JARu i Nambiji nudi 85-90% svih ostvarenih afričkih lovova koji pokrivaju većinu stranih lovnih gostiju i odlikuju se najpovoljnijim cenama. Nakon Namibije i JARa, u ostale zemlje, lovno dostupne, ide se praktički samo na vrste koje se ne mogu loviti u ove dvije najpopularnije države. Sve druge države su odredišta specijaliziranog lova na odredjenu vrstu divljači. Te ostale zemlje su u principu i skupe. Popularne su samo kolekcionarima trofeja na tamošnje autohtone i rijetke vrste. U cjelokupnoj slici afričkog lova, usporedjujući “svi drugi” vs JAR i NAM, ostvareni lovovi u drugim zemljama mere se jednocifrenim postocima! Razmotrivši sve gore navedeno  za kolege koji love na kratkom i uskom budgetu, ostaju za razmatranje kao lovne destinacije isključivo JAR i Namibija kao cjenovno najpristupačnije! Za njih se može komotno reći da su infrastrukturno uredjene te politički stabilne sa ponudom od oko realnih 50 tak vrsta lovne divljači u otvorenim i zatvorenim lovištima. Lovovi se odvijaju nekoliko različitih tipova biotopa – staništa, koji osiguravaju ovakvu brojnost vrsta.

Brojnost vrsta, osnovne lovne kategorije divljači i okvirne vrijednosti:

Broj lovnih životinjskih vrsta krupne divljači diljem kontineta broji oko 200 tinjak vrsta, navodeći prema klasifikaciji jednog od najstarijih vrsta ocjenjivanja – Rawland Ward. Sa lovnog ili komercijalnog stanovista (ne naučnog), divljač Afrike deli se u tri kategorije: 1) opasna , 2) stepska i 3) pernata. Prema ovoj grupnoj kategorizaciji formiraju se i cene lovnih ponuda i paketa.

   Opasnu divljač ili dangerous game, odnosno “DG”  u stvari  čini klasični “big 5”, a u zadnje vrijeme  cesto se spominje “big 7”, sto zapravo dolazi od američke SCI lovne organizacije. To su slon, nosorog, bivol, lav, leopard a naknadno su uvedeni u ovaj red, krokodil i nilski konj. Dvoje poslednje navedenih, prema nekim navodima, ubiju više ljudi kroz godinu od svih ostalih. Dok je klasicnih big 5, po svojim vrstama najčesće opasno tek nakon ranjavanja – krokodil i nilski konj, napadaju i neprovocirano. Krokodil napada čovjeka redovno kao plijen – možda je i jedina vrsta koja još uvijek ima čovjeka na redovnom meniju, te nilski konj jer je agresivan i teritorijalan bilo da je u vodi ili na kopnu. Za DG, odstrelne takse su visoke a izvozne kvote smanjuju se iz godine u godinu. Prema Cites konvenciji, dnevnice lova tzv “day rate” koje pokrivaju sav lov, osim odstrela ujedno su i najviše. Jedina divljač dovoljno brojna i nepokrivena Cites konvencijom iz ove grupe je afrički bivol “cape buffalo”, sa populacijom u porastu i zasad stabilnim cenama lova.

   Stepska divljač je na engleskom poznata kao “plains game”, ili skraceno “PG”. Ona je niskoplatežnom lovcu najzanimljivija zbog financijske dostupnosti. O njoj će ovdje biti više riječi. kao i o njenoj cjenovnoj kategorizaciji. Lovno turistička definicija stepske divljači (plains game, PG) bila bi sve sto nije “Big 7”, dakle sve sto nije opasna sedmorka. Za ovu kategoriju divljači cijene variraju po grlu, od 50 usd, uz poneki gratis odstrel pavijana ili šakala, pa do 5-6000 usd za premium kategoriju divljači, poput roan i sable antilope. Stepska divljač je u širokom rasponu cijena, skoro za svaki džep, a pogotovu ako se sjetimo mogucnosti trofejnog (trophy) ili redukcijskog odstrela (Cull), kao najpovoljnijeg.

    Pernata divljač Afrike, danas je sve popularnija sa sve povoljnijim ponudama. U cenovnim paketima idu maksimalno do ili ispod paketa jeftinijh aranžmana lova za stepsku divljač. Samo, postavlja se pitanje, ko još ide u Afriku da lovi perje?! Ovo je zanimljiva lovna i uzgredna mogućnost koja se tek formira. U tradiciji i praksi lovi se usputno, kao dodatna opcija ili plezir lovcu. To su Guinea fawl, Frankolin i slično.

Naplata Trofeja:

U vecini slučajeva, za razliku od Evropskog CIC načina ocjenjivanja, i naplate trofeja prema svakoj CIC tački, u većini afričkih lovnih aranžmana divljač se naplaćuje paušalno ako je u trofejnoj snazi. Znači… ako lovac ima sreće da odstreli najjačeg oryxa na svijetu prema važećoj knjizi trofeja, on ga odstreljuje po paušalnoj i unapred dogovrenoj ceni. U vrlo rijetkim slučajevima zna se dogovoriti cena po snazi trofeja ali ovaj način nije još zaživeo i pustio korene. Može se reći da je paušalni cenovnik zapravo cena naplate trofeja. Kod lova u zatvorenim lovištima Južne Afrike gde vlasnik lovista pažljivim uzgojem i pažnjom oko pravilne genetike dobija najače trofeje, u takvim slučajevima, mada jos uvijek rijetko, cena se zna nuditi po rasponu roga. U otvorenim lovištima, kao i većini ponuda, ostaje paušalni cenovnik u dve pod kategorije trofejno grlo (trophy) ili redukcijski odstrel-škart (cull). Ovde se pod povoljnijim uslovima kod trofejnoog lova može organizirati redukcijski odstrel ostarelih ženki, neperspekitvnih grla, mužjaka sa slomljenim rogom i slično.

Cenovna kategorizacija stepske divljaci a u trofejnoj i škartnoj varijanti:

 • Niža cenovna kategorjia: pavijan, jackal, bat eared fox, medni jazavac, civet, genet, dikobraz, sitni predatori, prosječne cene od gratis lova, do maksimalno 200-tinjak usd, po grlu, u prosjeku do 100 usd
 • Niža srednja kategorija: warthog, springbok, red hartebeest, blesbok, impala, oryx (gemsbok), noj, steenbok. Prosječnom cijenom 300 do 900 usd po grlu, u proseku oko 500 usd/ grlo.
 • Srednja kategorija divlači: Plavi i crni gnu, stepska zebra, bushbuck: cijena od 900 do 1500 usd po grlu, prosjek oko 1000 usd po grlu
 • Viša srednja kategorija: Kudu, common eland, waterbuck, Tsesebe (najbrža antilopa na svijetu), Nyala, bontebock, cijenom odstrela od 1200 do 2000 usd po grlu, prosjek oko 1500 usd. Žirafa, nesto malo iznad od navedenog.
 • Premium stepska divljač: gotovo isključivo 2 vrste: sable i roan antilope, cijenom u rasponu od 3000 do 6000 usd.
 • Top premium stepska divljač. Bongo, Lord Derby Eland, planinska Nyala, 30.000 usd ili više. (nije prisutno u JARu, i NAM a.)
 • Redukcijski odstrel, tzv “culling”, (škartiranje) prema ovim cjenovnim razredima može se naći za 20% do 40% od navedenih trofejenih taksi ali ne za sve vrste.

    Dnevnica, day rate: To je kompletna usluga, bez odstrelnih taksi, za lov na (stepsku) divljač prisutnu u lovištu. Dnevnica pokriva cjelodnveni izlazak u lovište, terensko vozilo, pratnju profesionlanog licenciranog vodiča lovca (PH), trackera, skinnera, terensku pripremu trofeja, svu uslugu u lovnom kampu, hranu i vodu, umjerenu količina alkoholnih pića, spavanje i vešeraj. U najčešćem broju slučajeva uključuje doček na aerodromu, voznju do lovista, kao i vožnju na aerodrom nakon obavljenog lova. Dok se dnevnica lova na opasnu divljac (“big 5-7”) krece od 600 usd na dan, pa u nekim državama i 2500 usd na dan, dnevnica lova na stepsku divljač za JAR I Namibiju kreću se u rasponu od 200 do 400 usd/dan, prosječno oko 250 usd dnevno. Za Zimbabwe cena je 400 i vise usd/dan za PG. Za opasnu divljač u Zimbabweu dnevnice idu od 1500 usd na pa naviše za dan lova.

 Dnevnice kao kafa 2 u1 ili 1 u1?

Šalim se naravno! Kod lova na stepsku divljač postoje dve različite varijante. Standard lova je 2:1, ili 1:1. U prijevodu ovo znači da u 1:1 varijanti ide jedan PH-vodic, na jednog lovca, dok u 2:1 varijanti dva lovca dele istog vodiča. Varijanta 2:1 obično je po lovcu jefitinija za 10 – do 20% dnevnice. Za uobičjene pakete lova u varijanti 2:1, ako skupa love dva lovca prijatelja, niti jedan nije ničim uskraćen i dele zajedničko iskustvo. U praksi, u vozilu su tad 2 lovca, 1 tracker i 1 PH, tako kad se divljač uoči, jedan lovac moze krenuti u pirš sa PH, a drugi lovac otići u drugi deo lovišta uz pratnju trackera. Takodje, loviti u paru, sa dobrim prijateljem lep je doživljaj. Kod ove opcije, rizik je ako se desi da se lovac nadje u lovu sa nekompatibilnom osobom koju ne poznaje. Lov 1:1, najčešće traze lovci koji su već skupili dovoljan broj trofeja i ocekuju da se PH podredi upravo potrebama njihovog specifičnog lova na odredjenu vrstu.

Konačno slaganje paketa ili kako sve svesti na “povoljnu matematiku”

 • Uz odstrelnu taksu za svako grlo (“trophy fee”), plaćanje dana lova (“day rate”) zaokružuje kompletnu uslugu u paketu (odstrelne takse + dnevnice daju cijena paketa). Lovni paket, na PG – stepsku divljač, slaže se jednostavno: zbrajanjem lovnih dnevnica (sto pokriva svu logistiku), i ukupnih odstrelnih taxi (“trophy fee”), kako je već navedeno.
 • Paket za 7 dana lova se najčešće složi da se odstreljuje jedno grlo niže cjenovne kategorije, jedno grlo više cjenovne kategorije, i 3 grla srednje kategorije. Time je pokriven kompletan troškovnik paketa, uz zbrajanje ukupnih dnevnica. Prosečan trofejni paket u takvoj varijanti može se naći za 3500 do 4000 usd. (Nam, JAR)
 • Jeftiniji paketi mogu se složiti izborom nekoliko grla i nižeg cjenovnog i srednjeg ranga, do 3000 usd. Ili kombinovati opcije trofejnog i skartnog lova.
 • Paketi škartiranja stepske divljači mogu se naći na nivou do 2500 usd., a najjeftinija opcija je dakle, lov u varijanti 2:1, redukcijski odstrel, “culling”.

Neki od primera kompletnih paketa su slijedeći:

 • JAR: Redukcijski odstrel 2 x plavi gnu, 2 x crni gnu, 1 x impala, 1 x warthog, 6 noćenja: 2160 $
 • JAR: Redukcijski odstrel: 10xwarthog, 3200 usd
 • JAR; Trofejni odstrel: Kudu, oryx, wildebeest, warthog, impala, blesbok: 7 dana, 3995$
 • JAR: Trofejni odstrel tri grla: Zebra, wildebeest, blesbock: 2695 usd
 • JAR: Trofejni odstrel tri grla: Oryx, wildebeest, blesbock: 2995 usd
 • NAM: Trofejni odstrel 3 grla: Kudu, orix, zebra, 7 dana 3800 usd
 • NAM: Trofejni odstrel 5 grla: Kudu, oryx, hartebeest, springbok, steenbok, 7 dana, 3995 $.

Afrika nije više tako daleko!  Primer ponude preuzet je s raznih agencijskih paketa. Može se reći da je tipičan za stepsku divljač Namibije i JARa. U lovačkom vijeku prosečnog lovca, koji želi ostvariti makar jednom lov života na crnom kontinentu, uz sve današnje opcije turističkih kredita, štednje i jeftinijih komercijalnih letova ovo više nije neostvarivo. Domaćem lovcu, odlazak u Afriku je na dohvat ruke samo treba realno razmisliti o svojim finansijama. Šta je jedna takva investicija u vrijednosti dobre puške spram avanture i emocija za celi lovni vijek ?! Lov se može organizirati i u vlastitom aranžmanu – direktinim dogovorom s outfiterom ili preko neke od lokalnih lovnih agencija… ali treba znati šta se želi. Podrazumeva se da lovac  raspolaže odredjenim budžetom koji se može ustediti planirajući koju godina unaprijed.

Marko Weiner, Rijeka

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here