Intervju sa predsednikom LSV Novakom Andrićem: Osnovni cilj je stvaranje Saveza koji će služiti na dobrobit svih lovaca

1028

Hajde da se prvo podsetimo, šta je bio vaš program i ciljevi koje ste izložili na izbornoj skupštini LSV.

Na izbornoj skupštini Lovačkog saveza Vojvodine od 6. aprila ove godine, u obraćanju rekao sam da sadašnji Savez ne okuplja sva Udruženja iz svih krajeva Vojvodine i da ću se zalagati da lovci iz Vojvodine budu članovi Saveza i da od toga imaju korist a ne da to bude deklaratornog karaktera. Takođe istakao sam nameru da se lovstvo u Pokrajini uzdigne na tron uspešnih organizacija, a da je osnovna vrednost lovstva da smo svi isti bez obzira na različitosti sa idejom na istrajavanju na njegovim osnivačkim principima a to je da se svi zainteresovani u oblasti lovstva dobrovoljno združe u naš savez u jednoj težnji za postignuće zajedničkog cilja a to je unapređenje lovstva a naročito gajenje i očuvanje divljači i njenih prirodnih staništa kao i unapređenje položaja Udruženja u pokrajini. Između pravih lovaca treba da vlada drugarska sloga i prijateljstvo, da se pojedina Udruženja ne glože i da shvate da je lov samo za one koji ga cene kao razonodu posle svakodnevnog rada za život. Samo jakom i celovitom organizacijom  možemo uspešno zastupati lovce i lovišta u ravnici Vojvodine pred odgovornim faktorima.

Savez treba da sarađuje sa svim organizacijama koje se bave lovstvom i da je neophodna puna angažovanost svih organa LSV u saradnji sa Lovačkim savezom Srbije a osnovni cilj je stvaranje Saveza koji će služiti na dobrobit svih lovaca.

Izbori su završeni, pobedili ste, i onda je krenula lavina protiv načina rada održane Skupštine.

Pomenuta sednica Skupštine je bila redovna izborna Skupština LSV nakon proteklog četvorogodišnjeg  mandata svih organa u savezu. Izborni postupak je započet odlukom Upravnog odbora o raspisivanju izbora za organe Saveza donetom u skladu sa rokom koji  predvidja Statut. Članovi Saveza predlažu kandidate putem zajednički datih predloga, a listu kandidata za izbore utvrđuje Upravni odbor na osnovu dostavljenih predloga. Predsednik Skupštine pretsedava sednicama i rukovodi radom Skupštine, ovlašćeni je organ Skupštine koji se stara o sprovođenju svih potrebnih radnji za punovažan rad sednice. Izbori se spovode tajnim glasanjem glasačkim listićima a Izborna komisija sprovodi glasanje na Skupštini, utvrđuje rezultat glasanja i proglašava ko je izabran. Smatra se izabranim onaj kandidat koji je dobio veći broj glasova prisutnih predstavnika članova Saveza na sednici koja ima kvorum i može punovažno da odlučuje. Na osnovu proglašenih i usvojenih rezultata Izborne komisije Skupština je jednoglasno donela Odluku o razrešenju i imenovanju novih zastupnika saveza. Skupština LSV je najviši organ saveza, čije odluke su dužni da izvršavaju svi organi kao i svi članovi saveza, odluke Skupštine su konačne u Savezu.

Tu je i privatna tužba podneta protiv LSV od strane Lovačkog Udruženja „Sremac“ iz Rume i Beuković Miloša, koji vam je bio protivkandidat na izborima za predsednika LSV. O čemu se radi i dokle se stiglo sa ovim sudskim procesom.

Radi se o sporu male vrednosti, a predmet istog je poništaj odluka Skupštine LSV. Budući da je postupak pokrenut ne bih komentarisao tužbene zahteve. Ono što je zbunjujuće je činjenica da je podnosilac tužbe prethodnih 25 godina u kontinuitetu obavljao najviše funkcije u organima upravljanja u LSV što znači da poznaje činjenice i izborne procedure i bio je  prisutan na izbornoj Skupštini LSV kao kandidat za predsednika LSV  a nije, niti bilo ko drugi istakao ni jednu primedbu na izveštaje verifikacione komisije, izborne komisije i sproveden izborni postupak što je konstatovano u Zapisniku sa sednice Skupštine. Mogu da kažem da je održano prvo ročište  na kome je određen vremenski okvir dužine trajanja postupka od dve godine i predloženi su svedoci kao i dokazi koji će se izvesti.

Od tih izbora prošlo je nešto više od tri meseca i obzirom da ste zatekli dosta nerešenih problema posebno onaj u odnosima sa LSS, šta danas mošete reći u kom pravcu ide vojvođanska krovna lovačka organizacija.

Ponosan sam na vrednosti koje ima Lovački Savez Vojvodine i zajednički cilj koji gajimo u dugoj istoriji zajedno sa LSS, međutim dešavanja koja su obeležila izbornu Skupštinu Lovačkog saveza Srbije iz oktobra 2018. godine u značajnoj meri su narušila statutarne ciljeve LSS. Podsetiću vas, delegatima LSV je bio zabranjen ulaz u Narodnu Skupštinu gde se održavala sednica Skupštine LSS iako je to statutarni cilj, na kojoj su bez učešća delegata LSV izabrani organi upravljanja LSS. Rezultat ovakvog ponašanja je da LSV nakon održane sednice LSS nema osim predsednika LSV koji je po funkciji član Upravnog odbora LSS nijednog drugog predstavnika u organima upravljanja niti stručnim komisijama u LSS, što je poražavajuće i apsolutno suprotno statutarnom načelu srazmerne zastupljenosti u upravljanju LSS imajući u vidu srazmeran broj lovaca koji se predstavlja i njihovom finansijskom doprinosu u radu. Prisećanje na ove okolnosti nije namera za pretresanje prošlih događaja nego da nam kaže i pokaže smer kojim netreba ići  i razvijati lovstvo u Srbiji.

Stvari su se počele menjati nakon konstituisanja novog saziva Upravnog odbora LSV, gde je doneta odluka da treba uspostaviti dijalog sa LSS sa ciljem revitalizacije odnosa uz poštovanje i zaštitu interesa vojvođanskih lovaca. Tim povodom  realizovana su dva radna sastanka u Novom sadu i Beogradu sa predsednikom LSS Bratislavom Ćirkovićem kojem su prisustvovali i saradnici oba predsednika. Istakao bih opredeljenost predsednika LSS bez predrasuda, da se odnosi između LSS i LSV trebaju rešiti što pre i na obostrano zadovoljstvo. U razgovorima izdvojila su se dva pitanja. Prvo obaveze članskog doprinosa LSV prema LSS iz 2018. godine i drugo povratak predstavnika iz LSV u organe upravljanja LSS a pre svega u Upravni odbor gde je do oktobra 2018. godine iz LSV bilo tri člana, a sada ima jedan, u Nadzornom odboru jedan a sada nijedan. UO LSV je doneo odluku da se u celosti izmiri obaveza iz 2018.g. prema LSS što je realizovano a LSS je izmirio obavezu prema LSV po osnovu izdatih lovnih karti za 2018. g.

Što se tiče učešća predstavnika LSV u organima LSS, stvari su se nakon postignutog zajedničkog dogovora počele rešavati od 29. juna ove godine kada je održana redovna godišnja Skupština LSS na koju su pozvani i učestvovali u radu  delegati iz LSV. Na istoj sednici  je doneta odluka da se prihvata ostavka člana Nadzornog odbora iz LSJiS i doneta je jednoglasno odluka Skupštine i izabran je novi član Nadzornog odbora čiji predlog je dostavio LSV. Takođe predsednik LSS je u obraćanju Skupštini i izlaganju izveštaja o radu upoznao da je Upravni Odbor LSS na sednici 06. juna ove godine doneo odluku o pokretanju inicijative za izmene i dopune Statuta LSS kojim će se rešiti učešće predstavnika LSV u organima upravljanja a ista aktivnost će se završiti do kraja kalendarske godine što podrazumeva održavanje Skupštine i usvajanje izmena Statuta.

Bili smo prisutni na poslednjoj, četvrtoj po redu sednici UO LSV. Ono što je naš utisak koji smo poneli je podeljenost, praktično članovi UO koji su valjda glasali za vašeg protivkandidata jednostavno opstruiraju rad pa se čini da je odluke nemoguće doneti. Na toj sednici se čak čulo „mi“ i „vi“. Kako raditi u takvim okolnostima.  

Danas sa pravom možemo da kažemo da smo jedni od retkih građanskih udruženja koji imaju toliko dugu tradiciju skoro 100 godina, ali isto tako među retkima gde pojedinci sa mnogo negativne energije teže da gradimo budućnost Saveza. Na ovim našim vetrometnim prostorima, gde je sve podložno čestim promenama, ako ne nametnutim ili nužnim ili nedovoljno osmišljenim, svest da se rukovodi Savezom uz ideju na istrajavanju na njegovim osnivačkim principima prava je retkost. Očigledno pojedincima nedostaje dovoljno poznavanje i značaj snage jedinstva i posle izbora bez obzira za koga ste glasali,  jer se informišu kod onih kojima jedinstvo u pokrajini u okviru jedne lovačke asocijacije nije interes i nevide posledice. Baš suprotno svako treba dobrim primerom dati podstreka i volje za rad pa čak i kad niste u poziciji jer je to putokaz i oslonac lovačkoj savesti za odnos lovca prema pokrajinskom savezu.

LSV je poslednjih desetak godina permanentno gubio članstvo, pojedina lovačka udruženja su napuštala članstvo pa se postavlja logično pitanje šta uraditi da se vrate ili kome ide u prilog ova podeljenost u UO pa i čitavoj lovačkoj organizaciji. Da li smo svesni da LSV postoji od 1922 god. i da je značajno stariji od onih koji danas vide rešenja u opstrukciji rada organa. Kakvu to poruku šaljemo članstvu.

Kada se kaže da je unazad desetak godina došlo do opadanja broja članova, bitno je reći da su nove odredbe Zakona o oružju i municiji, lekarski pregled, obuke u značajnoj meri uticale da se broj zainteresovanih za bavljenjem ovom rekreacijom smanji, imajući u vidu finansijske obaveze koje su predviđene i još kada se doda članski doprinos i neophodna oprema za lov postati lovac je privilegija. Združivanje svih u savez je jedno od rešenja da se stupi u kontakt sa svim relevantnim subjektima u ime jedne velike celovite organizacije sa ciljem donošenja povoljnijih propisa. Na području Vojvodine nema više od petnest udruženja koji nisu članovi LSV, svojevremeno su se isključili iz raznih razloga. Do sada sam obišao i razgovarao sa polovinom. Uglavnom se sve svodi na ekonomsku opravdanost ali se i često zanemaruju osnovne stvari osiguranje lovaca i drugi razlozi zbog kojih ima smisla biti član LSV.

I za kraj, da li će bavljenje samim sobom odnosno ova silna prepucavanja rešiti aktuelne probleme, odnose sa državom, odnose sa tzv. „zelenim“, izuzetno narušene fondove divljači, kvalitativno i kvantitativno pogoršanje stanišnih prilika, nagli pad brojnosti članstva u svim vojvođanskim lovačkim udruženjima, izuzetno slaba zainteresovanost mladih da se bave lovom, dakle sve smo kao organizacija stariji, pa probleme pada prihoda iz lovnog turizma i tako redom. Koji su planovi.

Kao što se svako stanje i dobro i zlo, kad dosegne svoj vrhunac i svoju kulminacionu tačku počinje da menja, da opada u suprotnom pravcu tako i očekujem ovde.

Lov je najstarija delatnost čoveka koja se oblikovala kroz vreme i oblikovala je odnose među lovcima. U savremenom društvu mišljenja o lovcima su protivrečna i ponekad zbunjujuća. Zbog sve veće ugroženosti prirode, odnosi između lovaca i divljači su naročito osetljivi.

Mogućnost zloupotrebe moći čoveka i lovca, znanja i tehnologije koja može štetiti prirodi i divljači stalno raste. Zato je najvažnija puna lična odgovornost svakog lovca za sopstveno ponašanje prema prirodi i divljači i isto tako prema lovačkoj organizaciji.

LSV će pratiti stanje u lovištima,  preduzimati mere i sarađivati sa Zavodom za zaštiti životne sredine, a svakako preko stručne komisije za uzgoj i zaštitu divljači i drugih komisija  pružati pomoć članicama. Takođe članicama pružati pomoć u organizacionim problemima, pomoć kod izdavanja stručne literature, monografija, organizovati kurseve, lovačke ispite, lovna kinologija, lovno streljaštvo, davati odlikovanja pojednicima za zasluge u razvoju lovstva, obezbediti osiguranje lovaca, informisanje i distribuciju lovnih karata.

Razgovor vodio: Jeremija Trifunović

1 KOMENTAR

  1. Da li znate, da Uprava za šume preko lovačkih savezi nezakonito vrši distribuciju lovnih karata i pri tom im omogućava materijalnu korist? Uprava za šume ignoriše svaki prigovor i zahtev pravnih lica koja su predviđena Zakonom za poslove distribucije lovnih karata.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here