Futog: Popravljene dve visoke čeke u lovištu!

1103

Da je održavanje Lovno uzgojnih tehničkih objekata u lovištu bitan preduslov za pravilno gazdovanje i poznato je svakom pravom lovcu i korisnicima lovišta.

Iz tih razloga je poznati futoški lovac Lajoš Horvat, pristupio popravci dve visoke čeke, u lovnom reviru ,,Jarebica“ Futog. U dogovoru sa stručnom službom ovog udruženja izvršena je popravka ,,Lajoševe čeke“ i ,,Zoltanove čeke“ u potesu lovišta ,,Vizić-Bara“. Popravku je izvršila građevinska operativa firme ,,Horgonj“ čiji je vlasnik Lajoš. Urađeno je sledeće: zamenjene su trule metalne cevi, zamenjeni su drveni podovi, kao i krovovi na obe čeke. Ofarbana je metalna konstrukcija i krčenje terena bagerom u okolini čeka. Iskopano je novo kaljužište u blizini ,,Zoltanove čeke“ i okrčen je pristup pojilištu. Takođe su uređeni prilazni putevi do čeka tako da su sada ovi objekti u punoj funkciji. Važno je napomenuti da je ove čeke besplatno izgradio Lajoš Horvat pre desetak godina i da su uspešno korišćene u proteklom periodu.

 

D.M.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here