SVEČANO U BAŠAIDU

1739

IMG_4235U prisustvu velikog broja članova, gostiju i predstavnika društvenog života,  u Bašaidu je svečano obeležena godišnjica osnivanja Lovačkog udruženja „Fazan“ Bašaid. Slavilo se 90 godina rada i postojanja. Od gostiju svečanosti su prisustvovali Nikola Lukač, načelnik severno banatskog okruga, članovi opštinskog veća opštine Kikinda Milivoje Linjački i Miodrag Bulajić, kao i sekretar opštine Živa Knežević, Milan Novkov iz Lovačkog saveza Vojvodine, predstavnici bratskog  Lovačkog udruženja „Crni vrh“ iz Bunara kao i predstavnici okolnih udruženja iz Torde, Karađorđrva, Kikinde, Novog Miloševa, Mokrina i predstavnici iz rumunskog lovačkog udruženja iz Velikog Sen Petera.

U zaista prigodnom, vešto odmerenom i kulturnom  manifestacijom koju su bašaidski lovci pripremili, uvodni referat podneo je Branislav Čolak, predsednik udruženja. On je u svojoj slavljeničkoj besedi podsetio da se za datum osnivanja Lovačkog udruženja „Fazan“ Bašaid uzima prijem ovog udruženja na III redovnoj Saveznoj skupštini a koja je održana 23 avgusta 1925 godine u Subotici. Tada su bašaiđani registrovani kao Savezno lovačko društvo „Bašaid“. Dakle bilo je to ravno pre 90 godina. Tada je društvo, prema podacima iz tog vremena brojalo 19 članova.  Postoje naravno podaci da je u selu i pre ovog datuma postojao organizovan lov.

  • Sačuvani su podaci daje 1929 godine za predsednika drštva izabran Voja Čolak, za podpredsednika Milan Felbab-Ćuća. Upravnik lova bio jeJovan Jerkov-Čokulj. Lovilo se u to vreme hajkom uz obaveznu pratnju „ajčara“. Lovili su zeca, divlju patku, divlju gusku i jarebice. Fazana u to vreme nije bilo, rekao je između ostalog Branislav Čolak predsednik udruženja u svojoj svečanoj besedi.

Posle II Svetskog rata obnovljen je rad lovačkog društva formiranjem novog od predratnih lovaca iz Bašaida, Bikača i Banatske Topole. Te godine su upamćene po velikoj brojnosti zeca u lovištu koji se čak lovio za potrebe narodne kuhinje.

Potom su usledile godine prosperiteta  i ubrzanog razvoja lovnog turizma,  gradi se lovački dom, prihvatilište za fazane, nabavljaju vozila a kasnije se gradi katarka, garaže, kupuje pet hektara zemljišta i grade lovno-tehnički objekti. Najsvežija investicija je prostorija za ocenjivanje i obradu lovačkih trofeja. Tu je novo fazansko prihvatilište za 1000 fazanskih pilića. Lovačkoudruženjedanasbroji 85 članovai 15 članovapodmlatkaigazdujelovištem „Livade“ koje se prostirena 7500 hektarasadesetinamaizgrađenihlovno-tehničkihobjekataijednimstalnimzaposlenimlovočuvarem. Pored lovačkogdoma, udruženjeraspolažeterenskimvozilomiprikolicamaopremljenimzalov.Sve u svemudanas je tomoderno, bogatoidobroorganizovanolovačkoudruženje. Zaponoslovstva u VojvodiniiSrbiji.

Zaključujućisvojusvečanubesedu,predsednikČolak se osvrnuoinaproblemekojenosisavremenilovačkitrenutak a naročitonalošusaradnjuistalneoptužbetakozvanih “zaštitara”.

Kakodolikujepredkrajovesvečaneakademijezaslužnimlovcimaiorganizacijamauručenasulovačkaodličja, lovcimaBašaidaordenjeLovačkogsavezaSrbije a Milan Novkov je Lovačkomudruženja “Fazan” BašaiduručiozlatnuplaketuLovačkogsavezaVojvodine.

Da svebudesvečano pa iveselopotrudilo se KulturnoumetničkodruštvoizBašaidakaoitamburaškiorkestarizKikindekojisunakrajuakademijeizvelisvojumetnički program.

.

PROMOCIJA MONOGRAFIJE

ZaobeležavanjevelikogjubilejaLovačkoudruženje “Fazan” Bašaidizdalo je prigodnumonografiju“ 90godinalovstva u Bašaidu”. Autorovemonografije je Radovan I. Milutinov, dugogodišnjilovniradnikilovacizBašaida.Miltinov je u 15 poglavljaobradiosvedogađajeiljudeodosnivanjaBašaidaisamoglovačkogudruženja. Monografija je bogatoilustrovanasapodacima o uzgojuplemenitedivljačiinjihovobrojnostanje u dugomnizugodina. – Smatram da je Milutinovsasvojimtimomsaradnikauložiovelikitrud, načemu mu odajemvelikopriznanje, rekao je recezentovemonografije prof. drZoranRistićpredstavljajućimonografijunasvečanostipovodokmobeležabvanjajubileja , 90 godinalovstva u Bašaidu.

JeremijaTrifunović

 

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here