SRBIJA I HRVATSKA IMAJU NAJMANJU PRODUKCIJU MESA DIVLJAČI NA 100 HEKTARA

1095

Piše: prof.dr Zoran Ristić

Ako se analizira produkcija mesa divljači u kg na 100 ha lovno produktivne površine,  se može zaključiti da je najveća produkcija u Austriji sa impozantnih 115,29 kg, na drugom mestu je Češka, na trećem Mađarska, na četvrtom Nemačka, na petom Slovačka, i na poslednjem mestu Srbija za minimalnom količinom od svega 15,65 kg. Produkcija mesa divljači u Srbiji u odnosu na druge države  je najmanja. Primera radi,  u odnosu na Austriju produkcija mesa (Tabela 3) je za više od sedam puta manja, a u odnosu na Češku, Mađarsku  i Nemačku,  za više od pet puta i u odnosu na Slovačku za više od dva puta, dok je u odnosu na Hrvatsku prosek isti.

Produkcija mesa divljač u kg po zemljama na 100 ha

Zemlja Površina u ha. Meso divljači Prosek
Češka 7.900.000   6.939.000   87,84
Nemačka 35.700.000 28.023.000   78,50
Austrija 8.400.000 9.684.000 115,29
Slovačka 4.900.000 1.808.250   36,90
Mađarska 9.300.000 8.003.750   86,06
Hrvatska 5.173.000 791.160   15,29
Srbija 8.800.000 1.377.500   15,65

 

Da bi se meso kod nas više koristilo u ljudskoj ishrani, kao što je to primer sa Mađarskom, Nemačkom i Austrijom, potrebno je prvo da se proizvodi nekoliko puta više mesa divljči u odnosu na 100 ha lovno produktivne površine. Na ovaj način bi meso divljači bilo pristupačnije svom građanstvu, kako po količinama, isto tako i po pristupačnijim cenama. Zbog ove činjenice mora se mnogo više raditi na uzgoju i unapređenju našeg lovstva u svim segmentima, a posebno uzgoju onih vrsta koje se mogu uzgajati u uzgajalištima (fazan, divlje patke, jelen, jelen lopatar, muflon i posebno divlje svinje). Drugim rečima rečeno trebamo forsirati proizvodnju navedenih vrsta divljči koje se mogu ,,lako“ proizvoditi i plasirati u lovnom turizmu, naplaćivati otstrelne takse, a meso ostaje korisnicima lovišta. Korisnici lovišta uz izgradnju klaonica i hladnjača će nakon toga plasirati sve količine mesa na domaćem tržištu, koje nakon kvalitetne obrade, uz povoljne cene će naše stanovništvo, zbog njegovog kvaliteta rado konzumirati.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here