ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

1297

У поступку припреме стратегије којом се уређује развој ловства Републике Србије, коју доноси Влада за период од 15 година, у складу са чланом 45. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10), Министарство пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) започиње спровођење јавне расправе о Нацрту стратегије развоја ловства Републике Србије (у даљем тексту: Нацрт стратегије развоја ловства).

Јавна расправа о Нацрту стратегије развоја ловства спроводи се у периоду од 3. јула до 25. јула 2014. године.
Учесници у јавној расправи су правна лица која се баве пословима из области ловства, физичка лица која су стекла лиценцу за обављање одређених послова у ловству, представници државних органа и друге заинтересоване институције.

Јавна расправа о Нацрту стратегије развоја ловства биће спроведена постављањем Нацрта стратегије развоја ловства на интернет сајту Министарства http://www.mpzzs.gov.rs/.

Примедбе, предлози и сугестије на Нацрт стратегије развоја ловства достављају се на адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за шуме, Омладинских бригада број 1, 11070 Нови Београд.
Примедбе, предлози и сугестије на Нацрт стратегије развоја ловства које буду достављене Министарству после 25. јула 2014. године, неће се узимати у разматрање.
По окончању јавне расправе Министарство ће анализирати све сугестије, предлоге и примедбе, сачинити извештај о спроведеној расправи и покренути поступак доношења Стратегије развоја ловства Републике Србије, која представља основни документ управљања и заштите дивљачи.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here