RZZP: RASTE BROJNOST BELOGLAVOG SUPA

1204

s4U organizaciji Zavoda za zaštitu prirode Srbije, u saradnji sa upravljačima zaštićenih područja, organizovano je četvrto zimsko brojanje beloglavog supa u periodu od 24.–27. novembra 2016. godine. Redovno godišnje zimsko brojanje beloglavog supa u Srbiji se realizuje u okviru međunarodnog zimskog cenzusa beloglavog supa na Balkanu koji se izvodi na svim lokacijama u približno isto vreme (krajem novembra ili početkom decembra).

Brojanje beloglavog supa u Srbiji 2016. godine odvijalo se na pet lokacija: Specijalnom rezervatu prirode „Uvac“ 24. i 26. novembra, Specijalnom rezervatu prirode „Klisura reke Mileševke“ 26. novembra, zatim u Specijalnom rezervatu prirode „Klisura reke Trešnjice“, Sokolskih planina od 25. do 27 novembra) i lokalitetu Oštrika 26. novembra. Ovogodišnje 12. međunarodno zimsko brojanje beloglavog supa obavljeno je i u Bugarskoj i kontinentalnom delu Grčke.

Brojanje beloglavih supova je uspešno obavljeno i dobijeni su značajni rezultati o stanju populacije beloglavog supa na područjima Srbije, Bugarske i delu kontinentalne Grčke. Na području Srbije je izbrojano ukupno 374 jedinki, u Bugarskoj je ukupno izbrojano 319 jedinki i u delu kontinentalne Grčke 29–36 jedinki. Ukupno na području Balkana (bez Krita, Makedonije i Kvarnerskih ostrva) izbrojano je 722-729 jedinki.

U Srbiji, u Specijalnom rezervatu prirode „Klisura reke Trešnjice“ utvrđeno je prisustvo 49 jedinki, u Specijalnom rezervatu prirode „Klisura reke Mileševke“ 36 jedinki i u Specijalnom rezervatu priropde „Uvac“ 289 jedinki beloglavog supa. Na Sokolskim planinama (Pećke stene i Postenjska reka) i Oštriku nije zabeleženo prisustvo beloglavog supa. Na osnovu ovih podataka procenjuje se da je utvrđena brojnost beloglavih supova veća u odnosu na prošlu, kao i ranije godine, što je u skladu sa rezultatima ovogodišnjeg monitoringa koji ukazuju na dalji blagi rast brojnosti naše subpopulacije. Među prisutnim pticama preovladavaju odrasle jedinke, a u znatno manjem broju nalaze se mlade jedinke (imaturusi) stare između 2 i 5 godina.

Prema monitoringu, kao i cenzusu, utvrđeno je da u Srbiji postoji oko 160 parova beloglavih supova.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here