Počela nova godina: DILEMA, KOJI UZRAST FAZANSKIH PILIĆA KUPITI

1164

Koji uzrast kupiti i sa njim krenuti u naseljavanje nije od presudnog uticaja na preživaljvanje. On je pre svega dilema sa aspekta veličine ulaganja i naravno uloženog ljudskog rada. Što mlađe kategorije to je proizvod jevtiniji ali i traži mnogo više angažovanja na čuvanju i ishrani unetih fazanskih pilića.

Pored ovoga stručne službe u lovačkim udruženjima moraju prethodno analizirati stanišne prilike u svojim lovištima kao i sopstvenu organizaciju udruženja i mogućnost pravilnog organizovanja prihvata i kasnijeg čuvanja i hranjenja fauančića. Jasno, mora se definisati da li fazanska divljač ima adekvatne uslove za svoj razvoj pa shodno tome opredeliti i starosnu kategoruju fazanskih pilića. U lošijim stanišnim uslovima treba ići sa starijim kategorijama a u onim lovištima koja ispunjavaji samo elementarne uslove za uzgoj fazana najcelishodnije je opredeliti se za unos ili fazanskih pilića starijih od 12 nedelja ili odraslih fazana.

Što se tiče organizacije prihvata, čuvanja, hranjenja i pojenja pristiglih fazanskuih pilića lovačko udruženja mora napraviti tačan raspored dežutstava sopstvenog članstva jer u protivnom može doći do nesagledivih poslededica. Najbolje rešenje za ovaj posao je da lovačka udruženja angažuju i plate jednog ili dva čoveka. Ali treba znati da ovi troškovi upravo zavise od kategoruje i uzrasta fazančića koji su opredeljeni u nabavci. Što mlađe kategorije to su ovi troškovi veći.

Fazanski pilići uzrasta od 5-6 nedelja

Ovo je najjevtinija kategorija fazančića. Kod dobrih proizvođača fazančići ovog uzrasta su dobro operjani i trebali bi biti ujednačenog kvaliteta. Prodaju se iz uzgojnih objekata u kojima nisu imali dodira sa prirodom. Tek su stekli osobinu sopstvene termoregulacije pa im je potrebna posebna zaštita i briga.

Uz dobru brigu lovaca i solidno prihvatilište, vrlo brzo ojačaju i očvrsnu. Kako vrlo mladi dolaze u kontakt sa prirodom kod njih se brže regenerišu instikti divljači što ih čini otpornijim od starijih kategorija.

Fazanski pilići uzrasta od 7-8 nedelja bez podivljavanja

Ovaj uzrast karakteriše slabija operjanost i pomalo neujednačen kvalitet. Odgojeni su takođe bez kontakta sa prirodnim ambijentom. Ovo ih čini vrlo osetljivim na kišu i po pravilu trpe veće gubitke pri istom tretmanu u prihvatanju. Upravo zato ovu kategoriju fazanskih pilića treba izbegavati posebno ona lovačka udruženja koja nemaju adekvatna prihvatilišta.

Fazanski pilići uzrasta 7-8 nedelja sa podivljavanjem

Ovi kategoriju fazanskih pilića mogu proizvoditi samo one fazanerije koje imaju izgrađene volijere za podivljavanje. Kupac se mora uveriti i njihovo postojanje u protivnom će biti izvrgnut običnoj trgovačkoj manipulaciji. Inače ovo je najkvalitetnija i najskuplja investicija ako su baš pilići u pitanju. Moraju biti dobro operjani, ujednačenog uzrasta i bez tzv. škartova. Ova kategorija provela je bar 10 dana u voljierama za podivljavanje i praktično je prošla kroz fazu gubitaka kako od kiše tako i od svih ostalih faktora koiji donose uginuća pa kupac dobija fazančiće koji bi morali uz pravilan tretman u prihvatilištu doneti i najbolje rezultate.

Kod ove kategorije fazančića vizuelno se raspoznaju polovi pa je ovo prilika za ona lovačka udruženja koja se žele baviti lovnim turizmom da već pri kupovini i preuzimanju iz fazanerija uzmu odgovarajući odnos polova odnosno više mužjaka. Ovo naravno, ukoliko je takav ugovor sa prizvođačom.

Fazanski pilići od 12 nedelja i stariji

Ova kategorija pilića se prozvodi i prodaje u poslednjih desetak godina. Kao i za prethodnu kategoriju i za ovu važi da ih mogu prodavati samo one fazanerije koje imaju dovoljne površine pod volijerama. Kupac se mora uveriti da su tvrdnje prodavaca tačne odnosno da su proizvodnju i uzgoj ovih starijih kategorija obavljali u takvim proizvodnim objektima gde je gustina bila takva da je svako pile imalo za svoje bitisanje bar dva metra kvadratna. Ovo praktično znači da je normativ površine po piletu isti kao i kod prihvatilišta. U ostalom, kupovinom starijih kategorija lovačko udruženje kao kupac izbegava klasično prihvatanje koje je za njega odradio proizvođač.

Dipl.ing Jeremija Trifunović

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here