ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У поступку припреме стратегије којом се уређује развој ловства Републике Србије, коју доноси Влада за период од 15 година, у складу са чланом 45. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10),...