FAZANERIJE IZAŠLE SA CENAMA ZA 2014 GODINU

1932

fazan srednjaVojvođanske fazanerije izašle su sa cenama fazanskih pilića kao i ostalih uzrasta fazana za ovu, 2014 godinu. Prema cenovniku koji smo dobili od našeg najvećeg proizvođača fazanske divljači, Vojvodinašume-Lovoturs odnosno njihove fazanerije Ristovača lovačka udruženja će ove godine morati izdvojiti pozamašnu sumu sredstava za nabavku i unošenje ove za lov atraktivne divljači.  Tako cena šestonedeljnih pilića iznosi 259,26 dinara, osmonedeljnih 387,07 dinara, fazančića starosti 9-10 nedelja 540,47 dinara, fazana starih tri meseca 727,94 dinara, fazana uzrasta 4 meseca 855,76 dinara, i fazana za lov u odnosu polova 1:3 u korist petlova 1.194,06 dinara. Fazani iz matičnog jata sa odnosom polova 1:10 u korist ženki koštaće 676,80 dinara. Sve cene su sa uključenim porezom na dodatu vrednost, ambalažom i veterinarskim uverenjem. Lovoturs je pripremio i odgovarajuće popuste za avansne uplate i one se kreću 2-10% u zavisnosti od visine uplata. Što se tiče prevoza divljači, u cenu je on uračunat ali tek ukoliko kupac kupi fazana u vrednosti od najmanje 1,5 miliona dinara.

Što se tiče fazanerije “Omorika” Petrovaradin  njihove cene su neznatno niže kod mlađih kategorija i malo više kod fazana za lov. Pa tako fazanski pilići starosti šest nedelja koštaju 252,00 dinara, osmonedeljni 378 dinara, desetonedeljni 528 dinara, fazani starosti tri meseca 708 dinara, sa starosti od četiri meseca 840 dinara, dok fazani za lov koštaju 1200 dinara. Fazani iz matičnog jata koštaće 660 dinara. Sve cene su sa uračunatim PDV-om. Za kupovinu divljači preko 300.000 dinara i destinacije do 50 km od  Novog Sada prevoz je uračunat u cenu. Za one dalje moraće se platiti dodatnih 17 dinara po kilometru. I ovde je veterinarsko uverenje uračunato u cenu a ambalaža je povratna. Omorika je takođe obezbedila odgovarajuće popuste za avansne uplate u zavisnosti  od količine kupljenih fazana i one se kreću i od 1 do 10%.

Obzirom da je u toku određivanje visine godišnje članarine i pravljenje finansijskih planova za ovu poslovnu godinu nadamo se da će ove informacije biti od koristi za određivanje i donošenje odluke šta i koliko kupiti.

 

Jeremija Trifunović

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here