IZVEŠTAJ O UTVRĐIVANJU ČINJENIČNOG STANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE

Angažovani smo da utvrdimo činjenično stanje po Zakonu o računovodstvu, Zakonu o reviziji i Međunarodnim računovodstvenim standardima Lovačkog saveza Srbije za period 2005. - 2012. godine, po svim materijalno značajnim pitanjima. Zakone koji regulišu organizaciju...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У поступку припреме стратегије којом се уређује развој ловства Републике Србије, коју доноси Влада за период од 15 година, у складу са чланом 45. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10),...