OPTIKE / KONČANICE: “Svako svoj krst nosi”

5039

    Piše: Rajko Krnić, dopisnik iz Australije

Kreirajući i unapređujući prva primitivna oružja i naprave sposobne da lansiraju projektila čovek se suočio sa problemom nišanskih sprava na njima. Efikasnost koja je osvetljavala luk i strele, samostrel, katapult, oružja i oruđa na dimni i bezdimni barut je dugo vremena ostajala u senci preciznosti tih oružja. Problem nišanske naprave čijim ce podešavanjam ispaljeni projektil pogoditi cilj je bio veći i kompleksniji od konstrukcije samog oružja. Prvi, primitivni, mehanički nišani jasno pokazuju da je njihov dizajn, upotrebljivost i efikasnost u korak pratio nova saznanja na područjima fizike, hemije i matematike. Mehanika počinje da gubi trku u momentu kada mogućnosti oružja prestižu i mogućnosti strelca, tj. kada strelac više nije u stanju da golim okom razazna cilj koji njegovo novo i poboljšano oružje može da dosegne.
Prvi koji se uhvatio u koštac sa problemom je bio engleski filozof i matematičar Robert Hooke konstruišući  krajem 17. veka  prvi optički nišan. Optičke naprave u to vreme nisu bile nepoznanica ali njihova namena je bila prvenstveno u smislu “otvaranja” jasnije slike objekta na velikoj udaljenosti. Kao nišanska naprava, imali su smisla koliko i točak bez rupe za osovinu. Ugrađujući u jednu od takvih “optika” krst koji je smestio izmedju dve leće, a čiji krakovi dijametralno dodiruju unutrašnje zidove cilindra  mr. Hooke stvara prvi optički nišan. Danas, gledajući kroz optičke nišane centar tubusa nije obavezno određen krstom. Nalazimo krugove, tačke, trokutove, strelice…širok dijapazon načina i rešenja koji će u određenim uslovima i za određene potrebe olakšati nišanjenje optičkim nišanom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSTRUKCIONA REŠENJA

Prva konstrukciona rašenja končanica dolaze u obliku  običnog krsta koji je zavisno od proizviđača rađen od žice plemenitih metala, ljudske kose, životinjske dlake pa čak i niti paukove mreže. Premda je u samim počecima postojala ideja da se končanica ugravira u tanku staklenu pločicu koja će biti smeštena između leća, takvi pokušaji su ipak morali sačekati modernija vremena i bolju tehnologiju da bi zadovoljili funkciju. Danas je prilično teško nabrojati proizvođače optičkih nišana, a ako uzmemo u obzir da svaki od njih na tržište izlazi sa nekoliko različitih rešenja i izgleda končanice, priča o njima bi otišla u nedogled. Zadržimo se dakle na nekoliko bazičnih tipova koje će pokriti sve situacije u lovu.
Najosnovniji i verovatno najuniverzalniji tip končanice je običan tanki krst. Na takvoj končanici linije su bez zadebljanja i bez poprečnih podeoka na vertikali i horizontali. Ovakva končanica omogućava prilično precizno nišanjenje na udaljenostima koja za 50-70% premašuju udaljenost na koju su puška i optika upucani. Prednost tanke i jednostavne končanice posebno dolazi do izražaja u koliko se koristi za nišanjenje malih ciljeva jer ne zaklanja detalje na meti ali sa druge strane može predstavljati problem u lošim optičkim uslovima kao i pri brzom”smeštanju” krsta na cilj.
Sledeća varijanta se razlikuje po tome što su krakovi končanice zadebljani, a stanjuju se i formiraju tanke linije krsta tek manjom dužinom. Ovaj model je bolje poznat kao “duplex”. Praktična  svrha zadebljanja  je omogućavanje lakšeg unošenja cilja u centar optike, a zatim tek minimalnu korekciju. Zadebljani krakovi se lakše uočavaju kada je vidljivost loša ili u koliko se koristi reflektor u lovu. Ma koliko čudno izgledale na prvi pogled, ovakve končanice se uz malo vežbe mogu koristiti i za precizno gađanje statičnih ciljeva na veće udaljenosti ali i za brzo nanošenje na pokretne ciljeve.
Varijanta koja je dugo živela i koja se kod “die hard “ strelaca još može pronaći u upotrebi je tzv. nemačka končanica. Za razliku od prve dve ova ima samo tri kraka. Dva horizontalna kraka formiraju  u centru optike “procep” popunjen špicastim vrhom treće, vertikalne končanice koja se proteže od dna do sredine vidnog polja. Iako je ovakva končanica vladala decenijama i stekla mnoge poklonike, a i žrtve, ispostavilo se da rešenje i nije najbolje. Plasiranje vrha vertikalne končanice na cilj je komplikovano i neprecizno. Uglavnom  prebačaji su česta pojava, a i sam dizajn pokriva veliki deo mete umanjujući percepciju i koncentraciju strelca.
Kompleksniji vid končanice se javio kao produkt kompleksnijih i preciznijih oružja. U principu ih nazivamo taktičkim končanicama mada se sve više koriste i u lovu. U situacijama koje zahtevaju gađanje na velikim daljinama siguran pogodak u velikoj meri zavisi od ovih končanica.
Na kracima krsta koji retko kada imaju zadebljanja (osim u specifičnim uslovima i potrebama) uočavaju se podeoci. Podeoci na končanicama dolaze u raznim veličinama i oblicima; poprečne linije, tačke, krugovi, rombovi…Funkcija podeoka je da se preko njih  “očita” udaljenosti do mete. Za upotrebu taktičkih končanica potrebno je znati veličinu mete i nekoliko osnovnih matematičkih operacija. Nakon što je udaljenost očitana pomeranje krsta končanice se može učiniti u odnosu na podeoke na končanici  ili još preciznije u koliko optički nišan ima i taktičke turete okretanjem “točkića” za određen broj podeoka na njemu. Ovakve končanice u pravilu kod jeftinijih proizvođača treba izbegavati  jer zbog površne izrade donose više frustracija nego satisfakcije. Isto tako, ukoliko lovac nema nameru i potrebu za gađanjem na udaljenostima većim od 250m nema ni potrebe za njima. Neiskusnom i neobučenom strelcu ovakva optika će više smetati nego koristiti ali će zato  iskusnom i istreniranom produžiti ruku za nekoliko stotina metara.

KOREKCIJE PADA ZRNA

Donekle slične taktičkim končanicama su končanice sa podeocima koje prate pad zrna na određenim udaljenostima. Kod njih se podeoci u vidu poprečnih linija nalaze isključivo na donjoj vertikalnoj liniji, a svrha ima je da na različitim udaljenostima da proximativno prate putanju pada zrna. Prilično upotrebljiva stvar ukoliko su izvesna dva faktora. Prvi da te linije zaista poklapaju parabolu zrna koje koristimo i drugo da smo sigurni u udaljenost na kojoj se nalazi meta. Ove končanice proizvođači nastoje održati u životu ne zbog funkcionalnosti ali definitvno zbog opcije u kojoj nude “custom” podešavanje za željeni kalibar. Sve što je “custom” u ovoj priči bi se moglo prevesti kao mnogo para uz malo koristi kada je praktičan lov u pitanju.
Optički nišani u čijem centru se nalazi tačka umesto krsta i končanice su prvenstveno namenjeni preciznom gađanju pokretnih ciljeva. Maksimalno otvoreno vidno polje i mogućnost, da ne kažem primoranost na koncentrisanje na samo jednu tačku omogućava brže hvatanje mete. Ukoliko uz to optički nišan ima ili je podešen na malo uvećanje dobićemo idelalno rešenje za dinamičan lov  u kritičnim situacijama. Svakako, ista ta tačka može sasvim pouzdano da obavi posao i u lovu čekanjem ili bilo kojem drugom načinu i situaciji.

FOKALNI PLAN I OSVETLENJE

Sledeća stvar na koju treba obratiti pažnju pri izboru končanice je njen položaj u tubusu optičkog nišana. Bez obzira na način na koji je urađena u odnosu na to da li se nalazi u prvom ili drugom fokalnom planu končanica će se različito ponašati pri promeni uvećanja.
Prvi fokalni plan podrazumeva da je končaica smeštena bliže objektivu, dok  u drugom fokalnom  planu končanicu  nalzimo blize okularu. Končanica koja se nalazi u prvom fokalnom planu će se proporcionalno zadebljavati u odnosu na povećanje uvećanja i rasti zajedno sa slikom cilja koju vidimo. Teoretski, takva končanica treba da u istom procentu pokriva veličinu cilja bez obzira na uvećanje. Končanice koje su smeštene bliže okularu će ostati nepromenjene bez obira na to što će slika mete rasti porastom povećanja.
Većina ovde pomenutih končanica pored ostalih atributa u poslednje vreme dolazi i u “osvetljenoj verziji”. Proizvđači su se dali u trku za sto svetlijom končanicom kao da sunce nikad više nece izaći. Razumljivo je da do određene mere vade stvar kod lošihijih leća, mutnih slika i kišnih večeri ali je teško shvatiti da su i vrhunski proizvođači udovoljavajući modernom kupcu posrnuli i osvetlili krst. Uz sva reklamna obećanja česti su slučajevi da takve končanice razočaraju. Jednostavno, ne daju da vidi meta od njih. U koliko zaista nije reč o dobrim lećama i kvalitetno urađenoj svetlećoj končanici od loših optičkih uslova će napraviti još gore. U drugu ruku, na vrhunskim otikama su nepotrebne, jer dok se kroz njih vidi cilj, vidi se i končanica bez osvetljenja.

 

Nadamo se da će vam ovaj kratki pregled pomoći oko izbora končanice. Bez pretenzija da sugerišemo šta je dobro i poželjno kod određenih proizvođača optika, razmislite kod izbora. Pogrešan odabir će vam praviti noćne more, tenziju i sekiraciju. Ne zaboravite, metoda i vrsta lova diktira i izbor. Pre nego što izbrojite značajnu svotu novaca za vašu optiku pogledajte da li je končanica na njoj… baš ona koja vam je potrebna.

 

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here