LSS: SARADNJA SA FACE, KAKO OMOGUĆITI IZNOŠENJE TROFEJA VUKA IZ SRBIJE U EU

1063

Osim uspomena lovci EU nakon uspešnog odstrela vuka U Srbiji, ne mogu sa sobom poneti ništa više od toga.

FACE je međunarodna nevladina organizacija osnovana 1977. godine, sa sedištem u Briselu. Zastupa interese 7 miliona lovaca Evrope. Članovi FACE su nacionalne lovačke asocijacije iz 35 evropskih zemalja, uključujući i Srbiju. Evropska lovačka federacija – FACE, koja okuplja zemlje članice EU i Saveta Evrope, razvija saradnju sa Lovačkim savezom Srbije počevši od 2003. godine, kada smo primljeni u okrilje FACE. Lovački savez Srbije je bio domaćin značajnog sastanka ove organizacije, koji je po prvi put održan van granica evropske unije, u Beogradu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, aprila 2016. godine.

S obzirom da je Srbija postala nezaobilazna lovačka destinacija kada se govori o mogućnostima lova vuka u Evropi, FACE se angažovao u potrazi za menjanjem aktuelnih propisa koji ne dozvoljavaju iznošenje trofeja vuka iz Srbije u zemlje EU (propis je na snazi od 10. aprila 2015. godine). Osim uspomena, lovci iz EU nakon uspešnog odstrela vuka, ne mogu sa sobom poneti ništa više od toga.

Propis je zasnovan na negativnom mišljenu EU grupe za naučna razmatranja i usvojen od strane Odbora za trgovinu divljom faunom i florom. Radi izmene postojećeg ograničavajućeg propisa, FACE i LSS su zajedno inicirali održavanje sastanka. Očekujemo da će nakon sticanja boljeg uvida u argumente svih strana, biti smanjene restrikcije pri iznošenju trofeja vuka iz Srbije.

Izvor: LSS

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here