Kućica za pse: SMEŠTAJ PASA

1908

Piše: R.Haskić uzgajivač,kin.sudija.

Psima, naročito radnim lovačkim u vrijeme kada nisu aktivni treba posvetiti dovoljno brige i učiniti da smještaj i njega zaista budu u svrhu odmora između lovnih dana, treninga a  posebno kada su u pitanju ženke koje se koriste u reprodukciji. Prostor za pse, psetarnica treba da bude sa dovoljno prostora koji omogućava psu dovoljno kretanja i tako urađena da psu omogućava sklonište od vremenskih nepogoda i utjecaja sunčevih zraka  u ljetnoj  vrelini, kod smještaja  pasa van objekata za stanovanje.

U tu svrhu najbolje je uraditi prostor od tvrdog materijala sa zatvorene tri strane a prednja strana ograđena sa metalnom mrežastom armaturom ili pletenom žicom i da je okrenuta prema jugoistoku po mogućnosti i da je cijeli prostor natkriven. U prostoru za boravak pasa  veoma je bitan oblik i veličina pseće kućice koja treba da omogući udoban smještaj sa dovoljno prostora i zaštitu od svih vremenskih utjecaja. Kućicu je najbolje izgraditi od suhog jelovog, smrćevog  drveta koje je dobar toplotni izolator i to tako da pod kućice bude odvojen od tla 10-tak cm. Visina kućice u nižem dijelu treba da bude za 10 cm.viša od visine odraslog psa, dužina unutrašnjosti tolika da pas dužinom može normalno stajati i sa širinom koja kada je pas u ležećem položaju omogućava da odmara opruženih nogu tj.da širina bude za 10-tak cm.šira od  visine psa. Ako kućicu radimo za ženku koja  se koristi u reprodukciji unutrašnji prostor treba da bude još širi radi smještaja i boravka štenaca. Elemente koje izrađujemo za kućicu najbolje je uraditi da svaki od njih bude izrađen od konstrukcije u obliku rama  od letve 4-5 cm. Širine a zatim obje strane obložimo drvenom daskom koju treba užlijebit da nema šupljine između sastava a između oba zida staviti toplotni izolator(stiropol,staklenu vunu ili drugi primjeren materijal). Pod kućice je najbolje uraditi od deblje daske (48.mm.)tkz.»petice» bez šupljina između sastava daske. Ovi elementi dijelovi kućice najbolje da se urade na način da se spajaju jedan za drugi turbo vijcima i po potrebi se mogu rasklopiti u svrhu detaljnog čišćenja i dezinfekcije.

Prednja strana kućice treba da bude sa otvorom za ulaz koji omogućava psu ulaske i izlaske bez napora te da istovremeno ne bude ni prevelik  a ostavljen na jednoj strani uz bočnu stranicu  što će sigurno omogućiti funkcionalnije sklonište psu. Krov kućice treba da bude urađen tako da dimenzijama sa bočnih strana bude širi od spoljašnih gabarita kućice najmanje 5.cm.a prednji i stražnji za oko 10-tak cm. Te da uglovi budu malo zarubljeni po mogučnosti. Sa donje strane krova treba da se učvrste vodilice koje će zaptivati uz unutrašnji zid prednjih i bočnih stranica od  uže letve vis.3-4 cm. Stražnja strana sa podešenim šarkama(baglamama)koje će omogućiti podizanje krova, pristup i pregled kućice iznutra  i sve radnje a naročito  u svrhu pregleda štenaca, čišćenja kućice i drugo. Zid otvora kućice(štok) kao i uglove kućice i rubove krova dobro je obložiti  savijenim limom pod 90 stepeni i vijcima učvrstiti što će biti zaštita od glodanja drveta kod pasa koji su tome skloni a naročito kod mladih pasa u fazi formiranja zubala. Krov kućice ja ravan sa  stražnjom stranom nižom do 10-tak cm. Ovakav krov omogućava boravak psa na kućici  kada to želi i  izlaganje sunčevim zrakama koliko mu prija. Impregniranje i bojenje kučice su moguća primjenom različitih materijala npr.zaštite firnisom, sadolinom, bojama i drugo. U svrhu izgradnje kućica moguće je upotrebljavati presovane table (špera)ali nisu preporučene iverice, mediapan ploče i  tkz.vodootporne špere od  koje nisu dobar toplotni izolator zbog materijala od kojeg se koristi izrada(bukovi furnir)i slično, mada se vodootporna špera može koristiti u spoljašnji dio profila elemenata kućice sa toplotnom izolacijom.

U sezoni hladnijih dana može se na ulaz kućice postaviti zavjesa od tkanine koja će omogućiti da pas u kućici bude zaštićen od niskih temperatura i vjetra. Jednostavno se u gornjem dijelu ulaza sa obje strane učvrste nosači  (palice) koja može biti od metala ili drveta (štap) sa koje visi zavjesa a koju na ovaj način možemo ukloniti ili zamijeniti brzo i jednostavno. Donji dio ulaza u kućicu treba daskom od 10-12 cm.širine pregraditi posebno u svrhu da spriječi ispadanje štenadi iz kućice i stelje koju za hladnijih dana možemo staviti na pod. Svakako je bolje da kućica bude smještena tako da nije direktno izložena padavinama ali bez obzira na to drvo na krovu treba sa gornje obložiti izolirajućim,vodonepropusnim materijalom. U tu svrhu dobra je ljepenka 3-4 mm. koja se koristi u građevinarstvu.Ovakva kućica omogućit će potpunu zaštitu psu od svih vremenskih utjecaja i potpunu udobnost našem psu kojeg naročito bez dodatnih briga možemo smjestiti po povratku iz lova kada je pas bio izložen hladnoći i vlazi, dobru zaštitu zdravlja i dug niz godina dobrog pomagača u lovu.

Prilog: kućica za psa,rukotvorina autora

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here