Futog: Održana redovna godišnja Skupština L.U.”Podunavlje”

1417

Godišnja Skupština Lovačkog udruženja “Podunavlje”u Futogu održana je u nedelju 26.02.2o17 g.u lovačkom domu u Futogu. Skupštini je prisustvovalo 92 člana a predsedavao je u radnom predsedništvu, predsednik Živa Parlić. Skupština je nakon usvajanja dnevnog reda nastavila sa radom po već ustaljenoj proceduri. Izveštaje o radu organa i radnih tela, pročitao je sekretar L.U.Stanko Beko.

Prema podnetim izveštajima, udruženje je pozitivno poslovalo i ostvarilo pozitivan finansiski rezultat na kraju obračunskog perioda. Moramo napomenuti da je članarina u ovom L.U. među najmanjim u regionu i iznosila je svega 12.000,00 RSD. po članu. Sva tri lovna revira i to “Fazan” u Begeču,”Jarebica” u Futogu i “Srndać” u Veterniku domaćinski su poslovali i vodili računa o svakom utrošenom dinaru. Finansiski efekat od lovnog turizma prošle sezone bio je na zavidnom nivou. Međutim i članovi ovog L.U.imali su zadovoljstvo da love zečiju i fazansku divljač prema usvojenom planu gazdovanja u lovištu “Podunavlje”. Zainteresovani članovi ovog L.U lovili su i migratorne vrste divljači. Smanjenju broja predatora u lovištu posvećena je posebna pažnja. Brojnost divlje svinje je porastu te je u nekoliko organizovanih lovova ispunjen plan odstrela. Kod srneće divljači je vršen isključivo selektivno-uzgojni odstrel uz strogi nadzor stručne službe ovog L.U. Zbog veoma oštre i dugotrajne zime, zimskoj prihrani divljači je posvećena posebna pažnja. Hranilišta za krupnu i sitnu divljač redovno su dopunjavana i iznošena je stočna so u solišta.

Nakon pročitanih izveštaja u diskusiji su se mogle čuti samo reči hvale za dosadašnji rad rukovodstva i stručne službe ovog udruženja. Drugi deo Skupštine je protekao u usvajanju predloženih planova za naredni period i dogovorena je dinamika prolećnog brojanja divljači. Kako je istakao ing. Mile Ivanović, upravnik u lovištu “Podunavlje” akcenat pri brojanju mora biti na utvrđivanju brojnosti divlje svinje koja je tipičan predstavnik vrste. Ovo iz razloga što se u lovištu pojavljuju čopori pitomih svinja koji se po lovištu kreću bez kontrole vlasnika praveći pritom velike štete na poljoprivrednim kulturama. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta kasnije podnose prijave štete kao da je štetu pričinila divlja svinja. O ovoj pojavi vodiće se posebno računa uz preduzimanje mera zaštite i obaveštavanja korisnika zemljišta.Takođe će biti obavešten i postupajući lovni inspektor nadležan za ovaj region. Kako je u diskusiji nakon podnetih izveštaja konstatovano da je informisanje članova veoma loše u poslednje vreme zbog gašenja Vojvođanskog lovačkog glasnika od strane sadašnjeg rukovodstva Lovačkog saveza Vojvodine. Skupština ovog L.U. je jednoglasno donela odluku da se svi članovi kolektivno pretplate na novine Lovačke Novosti koje uređuje agencija LORIST u Petrovaradinu.

Nakon ove odluke predsednik L.U.Živa Parlić je predložio Skupštini da se za nesebičan,dugogodišnji rad i zalaganje u razvoju lovstva i Lovačkog udruženja počasnim članovima proglase Dejan Milkov i Ilija Prekogačić iz Futoga, Živa Parlić i Petar Bulić iz Begeča i Branko Prodanović i Josip Kramer iz Veternika. Skupština je ovaj predlog jednoglasno prihvatila i pozdravila burnim aplauzom.

Dejan Milkov

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here