FACE: Evropska komisija traži zabranu olova u municiji, predlog za 12 meseci

1227

Evropska komisija predlaže potpunu zabranu olova u municiji.
Evropska komisija (EK) zatražila je od Evropske agencije za hemikalije (ECHA) da iznese predlog za zabranu olova u municiji zbog rizika za divlje životinje i ljude (pri konzumiranju mesa od divljači) upotrebom ove vrste municije. Olovo u ribolovnim alatima takođe je podložno predlogu ograničenja. U pismu EC-e ECHA-i, objavljenom 21. avgusta 2019. godine, ECHA je tražila da proceni pitanja dobrobiti životinja, potencijalne nesreće sa lovcima koji koriste olovnu municiju i njene alternative.

Federaciji lovačkih udruženja država članica Evropske unije (FACE) jasno je da bi Evropska agencija za hemikalije (ECHA) trebala da iznese predlog za zabranu olova municije i njihovih alternativa u narednih 12 meseci.

Iako FACE podržava postepeno ograničavanje municije olova u močvarnim područjima, on ne podržava opštu zabranu olova u municiji. Sa stanovišta FACE-a, sve ostale mere izvan dometa olovne municije u močvarnim područjima treba da budu proporcionalne rizicima koji su identifikovani za populaciju divljih životinja i za zdravlje ljudi kroz konzumiranje divljači.

Izvor: https://www.slrb.bg/

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here