Topola: ISPUNJEN PLAN ODSTRELA DIVLJIH SVINJA

1646

I ove godine u skladu sa zakonskim obavezama, urađen je i donet od strane nadležnoga organa Lovačkog udruženja „Karađorđe“ Godišnji plan gazdovanja lovištem „Kamenica“ za lovnu 2017-18 godinu. Planom je planirano da se ove lovne sezone odstreli ukupno 38 jedinki divlje svinje različite polne, starosne i trofejne strukture. Tokom meseca januara 2018 godine lov je prekinut zbog ispunjenja plana odstrela divljih svinja, odnosno LU „Karađorđe“ iz Topole je zaokružilo još jednu uspešnu lovnu sezonu.

Posle zvanične ocene trofeja od ostreljenih veprova, sezona je krunisana odstrelom dva vepra u medalji i to zlatni od 121,50 CIC poena i srebrni od 118,70 CIC poena.

Lovac Saša Milićević iz Kukljina  imao je pravu lovačku sreću, da u večernjim satima 1. januara 2018. godine, sa visoke zatvorene čeke odstreli divljeg vepra čiji je trofej ocenjen sa 121,50 CIC poena, što mu je donelo zlatnu medalju. Težina kapitalnog primerka iznosila je 160 kg. Lov je uspešno realizovan u pratnji upravnika lovišta Dragiše Đorđević i lovočuvara Marković Mladena, sa lovačkim karabinom Blaser R8 u kalibru 3006 Black Edition optika Zeiss Victory HT 2.5-10×50 i municijom RWS H-Mantel 11,7 grama.

Ovako odlične rezultate u pogledu ispunjenja plana odstrela i poboljšanja trofejne strukture odnosno porastu brojnosti jedinki  matičnog fonda – ispunjen optimalni fond u lovištu „Kamenica“, realizovani su uz pomoć kapitalnog lovno-proizvodnog objekta u lovištu „Kamenica“ Reprocentra za divlje svinje „Zvezda“.

D. Đorđević

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here