Nova knjiga: Tehnika ocenjivanja lovačkih trofeja II autora dr Zorana A. Ristića

1595

Nova knjiga

Tehnika ocenjivanja lovačkih trofeja II

Autor: dr Zoran A. Ristić 

Kjnigu možete poručiti telefonom broj 069 170 4508 Zoran Ristić ili 063 781 5744 Nemanja Ristić. Cena knjige je 1.400 dinara

Početkom decembra 2021. godine izašla je iz štampe nova knjiga za ocenjivanje trofeja pod imenom: “Tehnika ocenjivanja lovačkih trofeja II“ (Obrada i ocenjivanje) autora Zorana A. Ristića. Knjiga je štampana u B5 formatu i u tiražu od 750 primeraka a izdavač je Maximagraf iz Petrovaradina.

Knjiga ima 296 strana, štampana je u boji na premaznom kunzdruk papiru sa tvrdim povezom i bogato ilustrovana sa preko 850 ilustracija (slike trofeja, skice trofeja, crteže trofeja) i preko 60 tabela.

U prvom delu knjige dati su zakonski propisi koji govore o trofejima i prateći pravilnici sa najnovijim praviilnicima CIC-a (Međunarodnog saveta …).

U drugom delu knjige obrađuje se način pripreme trofeja za ocenjivanje.

U trećem delu knjige opisane su tehnike ocenjivanja svih vrsta krupne divljači. Detaljno su opisane metode – tehnike merenja trofeja krupne divljači (divlje svinje – vepra; jelena lopatara; jelena; srne; divokoze i muflona). Ovaj deo knjige za tehnike ocenjivanja trofeja krupne divljači je ilustrovan sa preko 730 ilustracija da bi budući korisnici ove knjige mogli na što lakši način da utvrde vrednost trofeja.

Za sve vrste krupne divljači date su najnovije svetske liste najjačih trofeja.

U četvrtiom delu su date tehnike ocenjivanja trofeja predatora. Iako su na osnovu Odluke CIC-a koji je zasedao u Budimpešti i gde je održana izložba lovačkih trofeja (15.08. do 08.09. 1996), ukinute mogućnosti da se krzna predatora proglašavaju nacionalnim i/ili svetskim prvacima, zadržane su tehnike merenja trofeja predatora (lobanje i krzna). Nakon donošenja ove odluke od strane CIC-a, ubuduće (od 1996. godine pa do danas) će eksponati krzna svih vrsta predatora na lovačkim izložbama služiti više kao dekoracija, a manje kao službeni lovački trofej koji se podvrgavaju ocenjivanju i nagrađivanju. Pa i pored toga u knjizi su obrađene tehnike ocenjivanja lobanja kod svih vrsta predatora, ali i ocenjivanja krzna. Takođe su date za sve vrste predatora svetske liste najjačih trofeja.

U petom delu knjige su dati najjači trofeji u Srbiji, odnosno rang lista najjačih trofeja Srbije.

Kjnigu možete poručiti telefonom broj 069 170 4508 Zoran Ristić ili 063 781 5744 Nemanja Ristić. Cena knjige je 1.400 dinara

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here