ДОГРАДЊА ВИШЕНАМЕНСКОГ ОГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ ДИВЉИХ СВИЊА И ОБУКУ ПАСА „КРАЉЕВИЦА

1896

Zaječar
Ограђени објекат за обуку и испитивање паса у раду на дивљу свињу «Краљевица» постоји већ дуги низ година и одликује се изузетно погодном локацијом у природном простору шумовитог брда «Краљевица» надомак града Зајечара по чему је надалеко чувен међу ловцима и кинолозима широм Србије.

Објекат поседује одличну конфигурацију терена, сопствени стални извор воде као и врло густу вегетацију која пружа одличне услове за обуку и испитивање рада паса гонића и јамара у раду на дивљу свињу. Осим тога објекат пружа и све услове за ограничени узгој квалитетних дивљих свиња у ограђеном простору ради насељавања у ловишту, лова или потрошње у исхрани.

12991089_1000819576670624_1915582352865556152_nОбјекат површине око 2,25 ха је регистрован и уписан у ловну основу ловишта «Краљевица» из Зајечара. Указала се потреба да се објекат прошири и ДОГРАДЊА ВИШЕНАМЕНСКОГ ОГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ ДИВЉИХ СВИЊА И ОБУКУ ПАСА „КРАЉЕВИЦА обухвати додатни простор површине око 1 ха чиме би се, уз одговарајуће унутрашње уређење, (појилишта, хватаљке, осматрачнице, просеке) значајно побољшале могућности како обуке паса тако и производње квалитетне дивљачи. У овом ограђеном објекту иначе већ постоји фонд од 12 висококвалитетних дивљих свиња различитог узраста и изванредног природног како изгледа тако и  понашања (међу којима и зрели дивљи вепар са кљовама изванредне трофејне вредности) тако да је одговарајући матични фонд за будућу производњу и обуку свих узрастних категорија паса обезбеђен.

Пројекат доградње вишенаменског ограђеног објекта за обуку паса и узгој дивљих свиња „Краљевица“ урадио је мр Михајло Хаџи-Павловић, средства из Буџетског фонда за  развој ловства Републике Србије су одобрена и чланови ЛУ „Краљевица“ Зајечар на челу са председником Дејаном Стојадиновићем ударнички су прионули на посао са намером да се доградња заврши до јуна 2016. године.

Иначе обука и употреба паса у лову на дивље свиње уређени су Правилником о ловачким псима (Службени гласник РС број 80/11) чији члан 2 тачка 4 гласи: « 4) Ограђени терен за обуку ловачких паса је ограђени део ловишта одређен ловном основом за газдовање ловиштем на коме се изводи обука ловачких паса, који не може бити мањи од два ни већи од пет хектара» тако да никаквих законских сметњи за организацију обуке и испита обучености ловачких паса у овом објекту убудуће не би смело бити.

Треба рећи да у овом тренутну постоји неусклађеност прописа везаних за дивљач произведену у оваквим репро центрима (чију изградњу Република иначе подстиче и финансира широм Србије) јер сада не постоји одговарајуће законско решење за коришћење дивљачи произведене у њима. По одредбама садашњег Закона о дивљачи и ловству овако узгојена дивљач се сматра „оштећеном“ и као таква се не сме испуштати у ловиште а са друге стране лов односно одстрел у оваквим објектима још увек није законски дозвољен. Чак и сама обука и испитивање паса у њима још увек бивају оспоравани од неких самозваних „заштитника“ животиња. Сматрамо да осим обуке и испитивања обучености паса , у оваквим објектима мора бити дозвољен и одстрел дивљачи, (како трофејни тако и у сврху обуке паса) и овакви објекти би требали бити проглашени неком врстом ограђених полигона за лов на крупну дивљач (слично постојећим полигонима за лов на ситну дивљач) чиме би они добили потпуни смисао.

мр Михајло Хаџи-Павловић

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here