Balistika lova: Efikasna daljina odstrela

5721

 

Piše: Đurđev Predrag 

Koja je to maksimalna daljina pucanja koja obezbeđuje siguran odstrel.?

Da li su već etablirane distance od 150-200 met. prošlost ili se treba držati tih preporuka.? Koji faktori odlučuju šta je blizu a šta daleko…

 

Bez aspiracija da se bavimo matematičkom teorijom efikasne daljine odstrela, želimo da ovim tekstom ukažemo na neke parametre i faktore koji utiču na odabir maksimalne daljine na koje će lovac uputiti projektil. Na kraju, u lovačkom smislu, definicija daljine odstrela je vrlo fleksibilna. Možemo reći da je krajnja daljina gadjanja divljači ona… koja uključuje odgovorni i dobro procenjeni trenutak kada se vrši opaljenje. Pri tome, mora se voditi računa o realno procenjenoj daljini mete, vrsti karabina, kalibru, optici, izboru municije i zrna, obučenosti i psihofizičkog stanja strelca i uslova u lovištu. Sve u svemu, može se desiti da je 85 met. izuzetno daleko a, recimo,  285 met. relativno blizu.  Da malo razmotrimo ovu definiciju. Naravno, ovde se podrazumeva da pričamo o odstrelu visoke divljači.

Odgovornost

Odabir daljine odstrela je pre svega velika odgovornost strelca-lovca. Pucanje na divljač podrazumeva siguran hitac u vitalnu regiju i brzo usmrćivanje iste. Isto se treba desiti i na 25 met. i na 300 met. Znači, treba pogoditi vitalnu regiju. Precizan pogodak je osnov dobrog odstrela. Ni teški kalibri, neki put, ne mogu ispraviti loš pogodak. I tu se krije jedan od primarnih faktora sigurnog odstrela na većim daljinama. Kad već pričamo o odgovornosti, lovac mora biti svestan svojih sposobnosti, mogućnosti konfiguracije oružja koje drži u rukama i uslove u lovištu kao i kada će i da li će uputiti projektil i na koju daljinu.

Koliko ste puta čuli priču, posle odstrela srndaća ili zimskog odstrela srne, da je neko “skinuo” divljač na 315.met. I to sa karabinom 8×57, optikom sa 4x uvećanjem i zrnom od 12.7 grama. Da li je to odgovornost? Da li je to preciznost ili slučajnost? Sa takvim uvećanjem je končanica prekrila celu divljač a ne vitalnu regiju, zar ne.. Vrhunac je da je sretni lovac “podigao” končanicu iznad leđa divljači, jedno dva lakta i da je uspeo… Takvi eksperimenti su nedopustivi. Na divljači se ne vežba.

Sve i da se radi o vrhunskom strelcu. Njegovo ograničenje u ovom slučaju je oružje. Lovački alat za gađanje na većim distancama mora biti prilagođeno tim zahtevima.

Zatim, uvežbanost. Zapitajmo se, koliko je nas na strelištu proverilo svoje streljačke sposobnosti.

Koliko puta godišnje? Time se dolazi do saznanja o pouzdanosti, upucanosti i efikasnosti svog kalibra. I to je odgovornost. Ako smo ustanovili, recimo, da je minimalna grupa od 5 pogodaka, koju može saciniti naš karabin, u prečniku od 7 cm, to je više nego nedovoljno za pucanje na daleko. Takođe, treba doći do spoznaja da li tako veliku grupu pravi puška ili strelac. Tehničko unapređenje karabina se rešava kod puškara i sa parama, ali svoje sposobnosti možemo unaprediti samo na srelištu i sa vežbom. A i to do neke granice. Neko ima afinitete dobrog strelca, neko ih nikada neće steći. Toga moramo biti svesni.

Odgovornost je i odabir konfiguracije oružja za dejstvo na većim distancama. Lovačka i proizvođačka literatura može dati dosta informacija o tome. Treba je pratiti, analizitati i uporediti sa svojom percepcijom i zahtevima. Nije isto nabaviti karabin u određenom kalibru, sa adekvatnom optikom i za određenu metodu lova, kada je u pitanju odstrel divlje svinje na prosekama i divokoze u bespućima alpa. Ta dva karabina nikada netreba upotrebljavati van određene namene. Ne postoji ‘univerzalni” karabin ili kalibar, koji rešava sve situacije od 25-350 met i za sve metode lova. Sve i da može, uvek će biti limitiran i nepodesan u određenom segmentu. Ako ste to prepoznali, vaša odgovornost je već na zavidnom nivou. Zaboravite priče o ‘univerzalnosti” recimo, 7×64, 30-06, 8×57. i sličnih. Sve su to dokazani kalibri ali da li su i dobar odabir u datom trenutku. Mogu biti, ali ne moraju. Na nama je da odaberemo onaj koji je u datom trenutku, na datom mestu u trenutnim uslovima, najbolji za plasman zrna na većim distancama.

Test

Većina lovnih stručnjaka, biologa, veterinara i ostalih poznavaoca strukture i anatomije divljači tvrde da je vitalna erija sitnije visoke divljači u prečniku od 15 cm, dok  za krupniju divljač taj prečnik iznosi oko 20 cm. Bez obzira na daljinu gađanja, taj okvir se mora pogoditi da bi se divljač usmrtila brzo ili da ostane vrlo blizu mesta nastrela. Pomenuta erija je i malo veća, ali se ove dimenzije uzimaju kao mesta idealnog pogodka za trenutno obaranje divljači. E sad moramo upotrebiti malo elemenata spoljne balistike. Za gađanje na daleko poželjni su brži, rezantniji kalibri, dijametra zrna od 6.5 do 8 mm, energije na ustima cevi preko 3000 J i adekvatne mase zrna u zavisnosti od biomase divljači koju odstreljujemo. Sve u svemu, neizostavna je položenija putanja projektila. Dobro pročitajte dekleraciju brzina proizvođača municije. Po pravilu, ovi kalibri/karabini se upucavaju u “o” na 200 met. Važan preduslov za dalekometni hitac je i deklerisani pad zrna u odnosu na daljinu na koju je upucan. To se mora poznavati perfektno. Takođe, neuvežbani lovac koji ne zna prepoznati, oceniti daljine sa podelom po 50 met do 300 met, bolje da ne pokušava sa plasiranjem pogodka preko 200 met. U pomoć mu mogu priteći i daljinometri, ali oni zbog konfiguracije terena neki put su neupotrebljivi ili “čitaju” lažne vrednosti. Zato je važna sposobnost 100%-tne procene.

Test je jednostavan. Pucajte u metu prečnika 15 cm na daljini od 100 met. Pucajte 10 metaka. Svaki metak pucate posle očišćene i hladne cevi. Ukoliko želite da vršite odstrel na 300 met, recimo srndaća, vaša grupa od 10 metaka ne sme biti veća od 5 cm. Ni milimetra više. Svih 10 metaka mora biti u prečniku od 5 cm unutar centra kruga. Jer to znači da će grupa na 200 met. biti 10 cm a na 300…15 cm. Sad je jasnije, zar ne. Ako pucate jelena, recimo, na daljini od 300 met, morate “spakovati” sve u prečnik od 6.5 cm. Ovde je dovoljno 6 metaka. Ukoliko neki metak izleti van pomenute grupe, vi ili vaše oružje, nije spremno za pucanje na 300 met. daljine. Dovoljno je da samo jedan od deset metaka/ili šest/ nije u pomenutom prečniku i niste prošli test. I ne pokušavajte vršiti odstrel dok se ne utrenirate ili neprilagodite karabin tim zahtevima.

Ako ste uspešno završili ovaj test, ostaje da putem končanice odredite u koju tačku na divljači gađate na daljini od recimo 300 met. Proučite dekleraciju i dimenzije krstića i končanica koje je dao proizvođač optike. To će vam dati jasan parametar gde /na kojoj visini/ naneti končanicu za daljinu od 300 met. još bolje je ako ste u posedu optike sa končanicom koja sadrži podelu sa koje se “čita’ pad zrna /BDC končanica-bullet drop cmpesation /. I da ne zaboravimo. I na Zapadnoj i na Prekomorskoj hemisveri vlada nepisano pravilo da je poslednja lovačka dalekometna barijera…350 met. Posle toga balistika uzima svoj danak, procene se brkaju a sposobnost strelca sa običnim lovačkim naoružanjem se svodi  na sreću. Van ove daljine se gađa sa taktičkom puškom i optikom, sa snajperskim treningom i sa dosta obuke. No to više i nije za lovce…

Pucati daleko ili ne…

Na vama je odluka. Da li ste sigurni u sebe i svoje oružje?. Da li ste proverili sebe i oružje? Ako jeste,  postujte sve parametre koje smo naveli u ovom tekstu. Ako pitate da li je moguće i pouzdano, odgovor je da…sve do daljina od 350 met. Van toga se ulazi u drugu priču i druge zakonitosti. Do pomenute daljine vi možete iskontrolisati pogodak. Možete, ako vodite računa o kalibru, kvalitetnoj i adekvatnoj municiji, vrsti zrna /vrlo važan detalj/ optimalnoj optici i velikom uvećanju, prilagođenom-namenskom karabinu, dobroj percepciji i obučenosti. Da ne zaboravimo. Dalekometni hitac, u lovačkom smislu, uvek se upućuje sa čvrstog i pouzdanog naslona, sedeći ili ležeći, nikada sa kolena iz ruke ili sa stapa. Jer, i ako plasirate na taj način dobar hitac…sve je u domenu slučajnosti i neodgovornosti.

Zapamtite, odstrel divljači na daleko ne trpi improvizacije. Ono zahteva više provedenog vremena na strelištu nego u lovištu.

 

 

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here