DOBAR POGLED ŽELI VAM VAŠ LORIST TIM.
Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije

 
Napredna pretraga

161789 poruka u 7325 tema- 7049 članova - Poslednji član: box2212

Мај 06, 2021, 11:25:53
Novi SadBeogradNišValjevoPrištinaBanja LukaPodgorica
Stranice: [1] 2 3 ... 64   Idi dole
Štampaj
Autor Tema: Nacrt Zakona o oružju i municiji  (Pročitano 177996 puta)
oscar
Gost
« poslato: Октобар 25, 2013, 09:33:34 »

Predstavljamo vam Predlog nacrta Zakona o oružju koji će po prvi put biti i predmet javne rasprave kojom prilikom će i građani dati svoje mišljenje odnosno primedbe i predloge.
Nosioci javne rasprave su Privredna komora Srbije-Udruženje za privatno obezbeđenje i Nacionalna asocijacija za oružje Srbije. Javna rasprava će se voditi u regionalnim centrima PKS i to u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu, o terminima javne rasprave blagovremeno ćemo vas obavestiti.
Ovaj Predlog nacrta Zakona o oružju je predlog Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i potrebno je dati konkretne primedbe i predloge koje će po završetku javne rasprave biti razmatrane i ugrađene u konačan Predlog Nacrta Zakona o oružju.

NACRT

ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI
 
I.    OPŠTE ODREDBE

Predmet zakona
Član 1.

                   Ovim zakonom uređuje se posedovanje i nošenje, kolekcionarstvo, proizvodnja oružja koje nije na nacionalnoj kontrolnoj listi naoružanja i vojne opreme, popravljanje i prepravljanje oružja i promet i prevoz oružja i municije.

Oružje i municija na koje se ne odnosi ovaj zakon
Član 2.
                    Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na državne organe i organe teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, koji poseduju oružje i municiju u skladu sa posebnim propisima.
   Organi iz stava 1. ovog člana dužni su da o tom oružju i municiji vode posebne evidencije i o svakoj promeni obaveštavaju nadležni organ.

Značenje izraza

Član 3.
   Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:
1.    oružje je ručno prenosiva naprava i predmet čija je osnovna namena da nanese telesne povrede ljudima i životinjama; ne smatraju se oružjem uređaji za humano ubijanje stoke, alati i imitacije oružja koje ne koriste municiju sa barutnim punjenjem;
2.    vatreno oružje je ono koje, pod pritiskom barutnih gasova, iz cevi izbacuje projektil; vrste vatrenog oružja su: mitraljez, automatska puška, automat, pištolj, revolver, puška sa olučenim cevima (jednometna, repetirajuća, poluautomatska), puška sa glatkim cevima (jednometna, repetirajuća, poluautomatska), kombinovana puška (sa olučenim i neolučenim cevima), malokalibarska puška, malokalibarski revolver, malokalibarski pištolj;
3.    kratko vatreno oružje je ono čija dužina cevi ne prelazi 30cm , odnosno čija ukupna dužina ne prelazi 60 cm;
4.    dugo vatreno oružje je ono čija dužina cevi prelazi 30cm, odnosno čija ukupna dužina prelazi 60cm;
5.    automatsko vatreno oružje je ono koje se posle svakog opaljenog metka automatski puni i koje može jednim pritiskom obarača ispaliti više metaka;
6.    poluautomatsko vatreno oružje je ono koje se posle svakog opaljenog metka automatski puni i koje jednim pritiskom obarače ne može ispaliti više metaka;
7.    repetirajuće vatreno oružje je ono kod kojeg se posle opaljenja sledeći metak iz magacina ili okvira ručno uvodi u položaj za opaljenje;
8.    jednometno vatreno oružje je ono koje nema magacin ni okvir za municiju;
9.    vazdušno oružje je ono koje pod pritiskom sabijenog vazduha ili drugog gasa izbacuje projektil iz cevi;
10.    oružje sa tetivom (samostrel, luk, praćka, harpun) je naprava koja potiskom tetive izbacuje projektile;
11.    konvertibilno oružje je nesmrtonosno gasno i alarmno oružje koje izgledom podseća na vatreno oružje i koje se, s obzirom na konstrukciju i materijal od koga je napravljeno, može prepraviti tako da ispaljuje bojevu municiju;
12.   gasni sprejevi su naprave, namenjene civilnom tržištu, koje sadrže i raspršuju nadražujuća hemijska jedinjenja (CS, CN, OS) u koncentracijama dozvoljenim po prihvaćenim međunarodnim standardima;
13.    hladno oružje je predmet koji ne izbacuje projektile, a čija osnovna namena je da izazove telesne povrede ljudi i životinja;
14.    odbrambeno oružje je vatreno i konvertibilno oružje, gasni sprejevi i uređaji za izazivanje elektro-šokova, čija je namena upotreba u borbi;
15.    lovačko oružje je dugo i kratko vatreno oružje i oružje sa tetivom, kojima je dozvoljen lov;
16.    sportsko oružje je vatreno, vazdušno, konvertibilno, hladno i oružje sa tetivom koje se koristi u streljačkom i drugim sportovima i borilačkim veštinama;
17.    onesposobljeno oružje je vatreno oružje čiji su svi osnovni delovi trajno prepravljeni tako da se iz njega ne može ispaliti bojevi metak.
18.    osnovni delovi za oružje su:
-    ram, navlaka i cev pištolja,
-    ram, doboš i cev revolvera,
-    sanduk, zatvarač, cev i glava pušaka;
19.    dodatni delovi multikalibarskog oružja koji se u originalnom pakovanju isporučuju zajedno sa oružjem, smatraju se jedinstvenom celinom sa oružjem;
20.    municija su meci za vatreno oružje sa olučenim i glatkim cevima i delovi metaka, čaure, kapisle i zrna;
21.    nošenje oružja je nošenje na sebi ili u domašaju, u stanju u kome je spremno za upotrebu; Korišćenje oružja u namenskim prostorima, za potrebe obuke, treninga, rekreacije i takmičenja, ne smatra se nošenjem;
22.    nadležni organ je područna policijska uprava na čijoj teritoriji stranka ima prebivalište, odnosno sedište;
23.    ovlašćeni serviser je privredni subjekt koji, uz odobrenje nadležnog organa, pruža usluge popravke i prepravke oružja;
24.    ovlašćeni prodavac je privredni subjekt, koji, uz odobrenje nadležnog organa, vrši promet ili posreduje u prometu oružja i municije;
25.    registrovano oružje je ono za koje je izdat oružni list;
26.    legalizacija oružja je registracija ili predaja oružja u ilegalnom posedu i za koje nema dokaza o poreklu;
27.    oružni list je javna isprava koju izdaje nadležni organ na propisanom obrascu; oružni list sadrži podatke o oružju i vlasniku oružja i predstavlja dozvolu za nabavljanje i posedovanje oružja;
28.    dozvola za nošenje oružja je javna isprava koju izdaje nadležni organ na propisanom obrascu; dozvola sadrži podatke o imaocu i daje mu pravo da nosi odbrambeno oružje iz kategorije B za koje ima oružni list;
29.    predstavnik pravnog lica je fizičko lice koje je sa njim u ugovornom odnosu i ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

Kategorije oružja
Član 4.

   Oružje se deli u 4 kategorije:
1.    kategorija A – minsko-eksplozivna sredstva, automatsko vatreno oružje, oružje skriveno u drugim predmetima i vatreno oružje sa prigušivačem pucnja;
2.   kategorija B – svako vatreno oružje (kratko, dugo, poluautomatsko, repetirajuće, jednometno, sa olučenim i glatkim cevima, osim onog iz kategorije A i C) i konvertibilno oružje;
3.    kategorija C – onesposobljeno vatreno oružje, vatreno oružje proizvedeno pre 1900. godine i njegove moderne kopije koje ne koriste metak sa centralnim ili ivičnim paljenjem, uređaji za izazivanje elektro-šokova i gasni sprejevi;
4.    kategorija D – ostalo oružje navedeno u članu 3. ovog zakona.

Posedovanje oružja iz pojedinih kategorija
Član 5.

   Oružje iz kategorije A zabranjeno je posedovati, osim u slučaju iz člana 34. ovog zakona.
   Oružje iz kategorije B može se posedovati uz dozvolu nadležnog organa, odnosno na osnovu oružnog lista.
   Oružje iz kategorije C može se posedovati uz prijavu nadležnom organu.
   Oružje iz kategorije D može se slobodno posedovati.

Zabrana nošenja oružja
Član 6.
   Zabranjeno je nošenje na javnim mestima oružja svih kategorija, osim u slučajevima propisanim ovim zakonom.

Zabrana prometa i posedovanja prigušivača i određenih vrsta municije
Član 7.
   Zabranjeno je stavljati u promet i posedovati prigušivače pucnja i municiju sa pancirnim, zapaljivim i eksplozivnim zrnom.

Dvostepenost u odlučivanju i primena Zakona o opštem upravnom postupku
Član 8.

   Na sva rešenja i zaključke koje donosi nadležni organ na osnovu ovog zakona može se u roku od 15 dana uložiti žalba ministru unutrašnjih poslova.
   Žalba ne odlaže izvršenje rešenja odnosno zaključka.
   Na sve što nije uređeno ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe Zakona o opštem upravnom postupku.

Nadzor
Član 9.

   Nadzor nad primenom ovog zakona vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: MUP).
   Prilikom vršenja nadzora, ovlašćeni radnici MUP-a pregledaju opšte akte i poslovne knjige pravnih lica, evidencije, prostorije u kojima se čuva oružje, kao i samo oružje, traže obaveštenja, nalažu mere u cilju primene propisa, vode upravni postupak i podnose prekršajne i krivične prijave.

Opšta legalizacija
Član 10.

         Ministar unutrašnjih poslova može da jednom u dve godine objavi opštu legalizaciju oružja, u trajanju od 30 dana.
   Za vreme trajanja legalizacije, kod podnosioca zahteva se ne utvrđuje postojanje uslova iz člana 11. tač. 5)-7) ovog zakona.

II.    POSEDOVANjE I NOŠENjE ORUŽJA I MUNICIJE

Uslovi za fizička lica za posedovanje oružja iz kategorije B
Član 11.
   Oružje iz kategorije B mogu posedovati fizička lica koja:
1)    su punoletna;
2)    su državljani Republike Srbije ili stalno nastanjeni stranci;
3)    su zdravstveno sposobna za posedovanje oružja;
4)    nisu osuđivana na kaznu zatvora za krivična dela ili kažnjavana za prekršaje sa elementima nasilja i zloupotrebe oružja;
5)    svojim ponašanjem ne ukazuju na to da će predstavljati opasnost za sebe ili druge i javni red i mir;
6)    su obučena za rukovanje oružjem;
7)    imaju opravdan razlog za posedovanje oružja (ugrožena bezbednost, lov, sport ili kolekcionarstvo).

Oružni list
Član 12.

   Oružje iz kategorije B poseduje se na osnovu oružnog lista.
   Oružani list izdaje se na propisanom obrascu i u njega se unose podaci o vlasniku.
                  Obrazac oružanog lista  sadrži prostor za potrebe automatskog očitavanja podataka u koji se unose vidljivi alfanumerički podaci na ispravi, kao i zaštitne elemente koje propiše ministar nadležan za unutrašnje poslove.
   Oružni list može se izdati fizičkom licu koje ispunjava uslove iz člana 11. ovog zakona odnosno pravnom licu koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom.
   Zahtev za izdavanje oružnog lista podnosi se na propisanom obrascu uz koji se daje na uvid lična karta i prilažu uverenje o zdravstvenoj sposobnosti i dokazi o opravdanosti razloga za posedovanje oružja.
   Nadležni organ će pri odlučivanju, pored dokaza koje priloži podnosilac zahteva, koristiti podatke iz evidencija koje vodi po zakonu, kao i podatke do kojih dolazi pri vršenju svojih poslova i u skladu sa ovlašćenjima.
   Kada nadležni organ utvrdi da se podnosiocu zahteva može izdati oružni list, naložiće mu da, pre izdavanja, priloži dokaz o obučenosti za rukovanje oružjem.
   Obuke za rukovanje oružjem oslobođeni su sadašnji i bivši radnici državnih organa koji po službenoj dužnosti nose ili su ranije nosili oružje, rezervne vojne starešine i sportski strelci koji nastupaju u disciplinama sa vatrenim oružjem.
   Obuku iz člana 11. ovog zakona vrše pravna lica koja za to imaju odobrenje MUP-a.
Izdavanje i sadržina oružnog lista
Član 13.

                   Oružni list izdaje se pre nabavljanja oružja.
   Izdavanje oružnog lista odobrava se rešenjem kojim se utvrđuje i pravo na nabavljanje oružja u roku od šest meseci od izdavanja rešenja.
   Lica koja već poseduju oružni list, a žele da nabave novo oružje, podnose nadležnom organu zahtev za nabavljanje oružja.
   Po svakom odobrenom zahtevu za nabavljanje oružja, podnosiocu se izdaje rešenje u kojme se navodi vrsta i količina oružja koju može da nabavi u roku od šest meseci od izdavanja rešenja.
   Lice na koje glasi oružni list može, u roku važenja rešenja o odobrenom nabavljanju oružja, nabaviti oružje one vrste koja je navedena u rešenju.
   Oružni list, odnosno rešenje na osnovu koga nije izvršena nabavka oružja, vraća se nadležnom organu.

Kolekcionarska dozvola
Član 14.

   Kolekcionarska dozvola za nabavljanje oružja može se izdati fizičkom licu koje poseduje više od pet komada registrovanog oružja iz kategorije B i koje raspolaže prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno čuvanje oružja, propisanim za organizacije iz člana 34. ovog zakona.
   Kolekcionarska dozvola važi trajno i na osnovu nje se može nabaviti više komada oružja iz kategorije B.
   Za oružje nabavljeno na osnovu kolekcionarske dozvole izdaje se oružni list.
   Imaoci kolekcionarske dozvole mogu posedovati municiju u svim kalibrima.
   Kolekcionarska dozvola će se oduzeti ukoliko njen imalac prestane da ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana.

Ugovori o prenosu oružja
Član 15.

   Ugovor kojim se vrši prenos vlasništva nad registrovanim oružjem iz kategorije B i C mora biti sastavljen u pisanoj formi i overen.
   Vlasnici registrovanog oružja iz kategorije B mogu bez posebne dozvole međusobno razmenjivati oružje iste vrste.
   Ugovor kojim se vrši razmena oružja mora biti sastavljen u pisanoj formi i overen.
   Prilikom razmene, može se menjati namena oružja, ukoliko oružje i novi vlasnik ispunjavaju uslove predviđene ovim zakonom.

Nabavljanje municije
Član 16.

   Municija za oružje iz kategorije B i C, osim onesposobljenog, može se nabavljati na osnovu oružnog lista.
   Vlasnici oružja mogu posedovati municiju u kalibrima u kojima imaju registrovano oružje.

Spravljanje municije od strane vlasnika oružja
Član 17.
   Streljačke i lovačke organizacije, kao i vlasnici registrovanog oružja iz kategorije B koji su članovi streljačkih i lovačkih organizacija i obučeni za rukovanje opasnim materijama mogu, uz odobrenje nadležnog organa, spravljati municiju za svoje potrebe.

Nabavljanje osnovnih delova oružja
Član 18.

   Vlasnik registrovanog oružja iz kategorije B može za njega nabavljati osnovne delove uz dozvolu nadležnog organa. Podaci o nabavljenim osnovnim delovima unose se u oružni list.
   Ostali delovi oružja mogu se nabavljati bez posebne dozvole.

Nabavljanje oružja stranaca
Član 19.

                   Stranci koji u Republici Srbiji nemaju stalno nastanjenje, mogu nabavljati oružje iz kategorija B i C na osnovu dozvole za nabavljanje oružja koju izdaje područna policijska uprava nadležna za opštinu u kojoj se vrši nabavka.
   Stranci iz stava 1. ovog člana uz zahtev za izdavanje dozvole prilažu i ispravu o svom identitetu i osnovu boravka u Republici Srbiji i legalizovano odobrenje za nabaljanje oružja izdato u stranoj zemlji.
   Dozvola iz stava 1. ovog člana važi tri dana.
   Stranci iz stava 1. ovog člana moraju ovako nabavljeno oružje izneti iz Republike Srbije u roku od tri dana od izvršene nabavke i dužni su da prilikom prelaska državne granice ovako nabavljeno oružje prijave organu nadležnom za graničnu kontrolu.

Registracija oružja
Član 20.

   Vlasnici oružja iz kategorija B i C, osim lica iz člana 25. ovog zakona, dužni su da u roku od pet dana od dana nabavljanja oružja o tome obaveste nadležni organ radi registracije. Uz ovo obaveštenje podnosi se i dokaz o poreklu oružja.
   Oružje iz kategorija B i C može se registrovati kao odbrambeno, sportsko, lovačko, kolekcionarsko ili onesposobljeno.
   Registracija oružja iz kategorije B vrši se unošenjem podataka o oružju (marka, model, kalibar, serijski broj) u oružni list i evidenciju nadležnog organa.
   Registracija oružja iz kategorije C, razmenjenog oružja, nasleđenog oružja i oružja nabavljenog na osnovu kolekcionarske dozvole, vrši se izdavanjem oružnog lista i unošenjem podataka o oružju.
   Ne može se registrovati oružje iz kategorije B koje nije žigosano u skladu sa propisima.
   Ukoliko oružje iz kategorije B nije vidno obeleženo markom, modelom, kalibrom i serijskim brojem, nadležni organ uputiće vlasnika da, pre registracije, obeleži oružje u ovlašćenoj ustanovi.

Nošenje oružja
Član 21.

   Vlasnicima oružja registrovanog kao odbrambeno iz kategorije B može se izdati dozvola za nošenje oružja.
   Dozvola za nošenje oružja izdaće se fizičkom licu iz stava 1. ovog člana na njegov zahtev, ukoliko u postupku dokaže da mu je lična bezbednost ozbiljno ugrožena.
   Izdavanje dozvole za nošenje oružja odobrava direktor policije ili drugi policijski službenik koga on za to ovlasti.
   Dozvola za nošenje oružja važi uz oružni list.
   Imalac dozvole za nošenje oružja dužan je da oružje nosi na način kojim ne izaziva uznemirenje drugih lica.
   Dozvola za nošenje oružja važi pet godina. Dozvola se može oduzeti i pre isteka važnosti, ukoliko prestanu razlozi zbog kojih je izdata.

Nošenje lovačkog oružja i gasnih sprejeva
Član 22.

   Oružje registrovano kao lovačko može se nositi za vreme lova, u skladu sa propisima o lovstvu.
   Punoletna lica mogu nositi gasne sprejeve bez posebne dozvole.

Onesposobljavanje oružja
Član 23.

   Vlasnik oružja iz kategorije B i C može ga onesposobiti.
   Potvrdu o onesposobljavanju oružja izdaje ustanova ovlašćena za ispitivanje i žigosanje vatrenog oružja.
   Podatak o onesposobljenosti unosi se u oružni list i utiskuje na samom oružju.
   Zabranjeno je nabavljati delove i municiju za onesposobljeno oružje.

Prestanak ispunjenosti uslova za posedovanje oružja
Član 24.

   Nadležni organ, po službenoj dužnosti, vodi računa o tome da li vlasnici registrovanog oružja ispunjavaju uslove za njegovo posedovanje, propisane članom 11. tač. 2)-5) ovog zakona.    
   U slučaju da kod vlasnika registrovanog oružja iz kategorije B prestane da postoji neki od uslova iz člana 11. stav 1. tač. 3)-5) ovog zakona, nadležni organ će doneti rešenje i oduzeti oružje, zajedno sa municijom i ispravama koje daju pravo na njegovo posedovanje i nošenje.
   Vlasniku oružja iz stava 2. ovg člana naložiće se da oružje i municiju preda pre okončanja upravnog postupka, kada svojim ponašanjem ukazuje sa će oružje zloupotrebiti.
   O oduzetim predmetima, vlasniku se izdaje potvrda. Oduzeto oružje i municija čuva nadležni organ do okončanja postupka.
   Vlasnik oduzetog oružja dužan je da ga otuđi u roku od šest meseci od pravnosnažnosti rešenja o oduzimanju.
   U slučaju da kod vlasnika registrovanog oružja prestane da postoji uslov iz člana 11. stav 1. tačka 2) ovog zakona, dužan je da ga otuđi ili iznese iz zemlje u roku od 30 dana od dana prestanka uslova.
   Ukoliko vlasnik oružje ne otuđi odnosno ne iznese iz zemlje u roku propisanom st. 5. odnosno 6. ovog člana, oružje prelazi u državnu svojinu.

Postupak u slučaju smrti vlasnika oružja i nasleđivanje oružja
Član 25.

   U slučaju smrti vlasnika registrovanog oružja, lice u čijem se posedu ovo oružje zatekne dužno je da u roku od 45 dana od smrti vlasnika obavesti policiju radi preuzimanja oružja. Takvo oružje čuvaće se u policijskoj stanici nadležnoj po mestu poslednjeg prebivališta vlasnika, do određivanja naslednika.
   Lice koje je oružje steklo po osnovu nasleđa, dužno je da u roku od šest meseci od sticanja podnese zahtev za izdavanje oružnog lista ili oružje otuđi. Ako je naslednik oružja maloletno lice, ovaj rok počinje da teče danom sticanja punoletstva.
   Ukoliko vlasnik ne podnese zahtev za izdavanje oružnog lista ili oružje ne otuđi u roku propisanom stavom 2. ovog člana, oružje prelazi u državnu svojinu.

Postupak sa nađenim oružjem
Član 26.

   Svako ko nađe oružje iz kategorije A, B ili C dužan je da o tome odmah obavesti policiju.
   Nađeno oružje koje nije registrovano, niti se potražuje, prelazi u državnu svojinu.

Postupak sa nestalim oružjem
Član 27.

   U slučaju da primeti nestanak oružja iz kategorija B i C, njegov vlasnik dužan je da to odmah prijavi policiji.
   Nađeno oružje čiji je nestanak prijavljen vraća se vlasniku.

Rukovanje oružjem i davanje drugom
Član 28.

   Vlasnik registrovanog oružja iz kategorije B dužan je da njime pažljivo rukuje i da ga savesno čuva, tako da je dostupno samo njemu.
   Oružje iz kategorije B vlasnik ne sme davati drugim osobama osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.
   Oružje se može dati članu zajedničkog domaćinstva, ukoliko i sam ima oružni list za istu vrstu oružja.
   Lovačko oružje može se dati lovcu, u toku lova.
   U otvorenim i zatvorenim prostorima namenjenim za streljačke sportove i obuku u rukovanju oružjem, ono se može davati na poslugu korisnicima.
   Oružje iz stava 2. ovog člana može se dati ovlašćenom serviseru radi popravke, odnosno prepravke oružja, odnosno ovlašćenom prodavcu radi komisione prodaje.
   Vlasnik oružja koji je privremeno sprečen da ispuni uslove iz stava 1. ovog člana (zbog putovanja, preseljenja i dr) može ga dati na čuvanje organizaciji koja ispunjava uslove za posedovanje oružja, propisane ovim zakonom.
   U slučajevima iz st. 4. i 5. ovog člana, vlasnik oružja ili njegov predstavnik ako je vlasnik pravno lice, mora biti prisutan za vreme trajanja posluge.
   U slučajevima iz st. 6. i 7. ovog člana privredni subjekt dužan je da izda potvrdu o primljenom oružju.

Prenošenje oružja
Član 29.
   Vlasnik oružja ili njegov predstavnik ako je vlasnik pravno lice, može ga prenositi, za sopstvene potrebe, spakovano u odgovarajuću ambalažu (kofer, kutija, futrola) koja onemogućava njegovu trenutnu upotrebu.
   Vatreno, vazdušno i konvertibilno oružje prenosi se ispražnjeno od municije.
   Pravno lice iz stava 1. ovg člana dužno je da svom predstavniku, pre prenošenja oružja, izda ovlašćenje, na propisanom obrascu.

Prenošenje preko državne granice

Član 30.
   Oružje i municija koji se mogu posedovati u skladu sa ovim zakonom, mogu se, prilikom uvoza i izvoza, prenositi preko državne granice, u skladu sa propisima o spoljnotrgovinskom prometu, prevozu opasnih materija i uz prijavu organu nadležnom za sprovođenje granične kontrole.
   Vlasnici unetog oružja iz stava 1. ovog člana, osim ovlašćenih prodavaca, dužni su da u roku od pet dana od dana unošenja oružja, podnesu zahtev za registraciju.
   Za oružje koje se privremeno unosi u Republiku Srbiju za potrebe lova, sporta ili tranzita, organ nadležan za sprovođenje granične kontrole izdaje odobrenje za unošenje i držanje. Lice koje oružje unosi, dužno je da pre izdavanja odobrenja dokaže svoje pravo na držanje oružja koje se unosi, kao i razlog unošenja oružja u Republiku Srbiju.
   Oružje registrovano u Republici Srbiji može se prenositi preko državne granice u skladu sa članom 29. ovog zakona i uz prijavu organu nadležnom za sprovođenje granične kontrole.
                  Stranci i državljani Republike Srbije mogu da usnesu, odnosno iznesu one vrste oružja i municije koje se, u skladu sa ovim zakonom, mogu nabavljati, držati i nositi u Republici Srbiji, samo ako poseduju odobrenje za unošenje oružja i municije i uz prijavu organu nadležnom za graničnu kontrolu.
   Oružje i municija mogu se prenositi preko državne granice samo na međunarodnim graničnim prelazima, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije predviđeno.
                  Odobrenje za unošenje oružja i municije strancima izdaje nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u inostranstvu ili granična policija ukoliko odobrenje nije pribavljeno u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.
                 Odobrenje za iznošenje oružja i municije državljanima Republike Srbije, kao i sportskim udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije izdaje nadležna područna policijska uprava.
                 Ukoliko prilikom prelaženja državne granice državljanin Republike Srbije ili stranac ne prijavi oružje i municiju, organ nadležan za graničnu kontrolu privremeno će oduzeti oružje i municiju.
                Ako državljanin Republike Srbije koji se nalazi na radu u inostranstvu prilikom dolaska u Republiku Srbiju prijavi na graničnom prelazu oružje i municiju za čije posedovanje ima dozvolu stranog organa, ali nema odobrenje za nabavku oružja i municije izdato od nadležnog organa u Republici Srbiji, policijski službenik nadležan za graničnu kontrolu privremeno će oduzeti to oružje i municiju i o tome izdati potvrdu.
               Oružje i municija iz stava 10. ovog člana biće vraćena vlasniku prilikom njegovog napuštanja Republike Srbije.
               Ako se vlasnik privremeno oduzetog oružja i municije ne javi u roku od šezdeset dana od dana privremenog oduzimanja oružja i municije ili ako u tom roku ne pribavi odobrenje za nabavku oružja i municije od nadležnog organa, shodno se primenjuju odredbe koje uređuju prekršajni postupak.


Oružje pripadnika stranih službi bezbednosti
Član 31.

   Pripadnici stranih vojnih, policijskih i drugih službi bezbednosti koji dolaze u službenu posetu u Republiku Srbiju, a po propisima svoje države nose kratko oružje ili je ono sastavni deo njihove uniforme, uz prethodnu pismenu najavu MUP-u, mogu ući Republiku Srbiju u uniformi s oružjem, odnosno uneti oružje i držati ga i nositi za vreme boravka u Republici Srbiji.
   Predstavnici stranih službi bezbednosti koji su u pratnji i neposredno štite predstavnike te države, odnosno predstavnike institucija ili predstavnike međunarodnih organizacija za vreme tranzita ili posete Republici Srbiji, mogu unositi i nositi kratko oružje i municiju samo uz odobrenje MUP-a. Odobrenje je ograničeno vremenom boravka predstavnika koje prate i neposredno štite, a u odobrenju se mogu odrediti posebni uslovi za ulazak.
   Odobrenje iz stava 2. ovog člana izdaje se bez naplate takse, na obrascu koji propiše ministar unutrašnjih poslova.Postupak u slučaju otuđenja oružja
Član 32.
   
                   Vlasnik registrovanog oružja koji ga otuđi dužan je da to u roku od pet dana prijavi organu koji je izdao oružni list.
   Uz prijavu se prilaže oružni list, primerak rešenja kojem je kupcu odobreno nabavljanje oružja i primerak ugovora na osnovu koga je oružje otuđeno.

Prelazak oružja u državnu svojinu
Član 33.

   Oružjem koje je, na osnovu čl. 24-26. ovog zakona prešlo u državnu svojinu, raspolaže MUP.
   Oružje iz stava 1. ovog člana može se otuđiti, uništiti ili koristiti za potrebe državnih organa.
   Vlasniku oružja iz stava 1. ovog člana, ukoliko je poznat, isplaćuje se naknada u visini tržišne vrednosti oružja.

Posedovanje oružja privrednih subjekata i drugih organizacija
Član 34.

   Ako zakonom nije drukčije predviđeno, privredni subjekti i druge organizacije mogu, uz dozvolu nadležnog organa, odnosno uz prijavu nadležnom organu, posedovati oružje, osnovne delove oružja i municiju ukoliko je to u skladu sa delatnošću kojom se bave.
   Organizacije iz stava 1. ovog člana mogu, u izuzetnim slučajevima, a na osnovu dozvole koju izdaje MUP, nabavljati i posedovati i oružje iz kategorije A. U tim slučajevima, na oružje iz kategorije A će se shodno primenjivati odredbe koje važe za oružje iz kategorije B.
   Vlasnici, odgovorna lica i lica zaposlena u organizacijama iz stava 1. ovog člana koja po službenoj dužnosti dolaze u kontakt sa oružjem iz kategorije A i B, moraju ispunjavati uslove iz člana 11. stav 1. tač. 1)-6) ovog zakona.
   Ukoliko lica iz stava 3. ovog člana poseduju registrovano oružje, smatraće se da ispunjavaju uslove propisane u tom stavu. U ostalim slučajevima, organizacija iz stava 1. ovog člana dužna je da od nadležnog organa pribavi odobrenje pre raspoređivanja radnika na te poslove.
   Uz zahtev za izdavanje dozvole i prijavu iz stava 1. ovog člana, organizacija prilaže akt o svom subjektivitetu i dokaze koji opravdavaju posedovanje oružja, a uz zahtev za odobrenje iz stava 3. ovog člana – i akte iz člana 12. stav 3. ovog zakona.
   Nadležni organ će pri odlučivanju, pored dokaza koje priloži podnosilac zahteva, koristiti podatke iz evidencija koje vodi po zakonu, kao i podatke do kojih dolazi pri vršenju svojih poslova i u skladu sa ovlašćenjima.
   Organizacije iz stava 1. ovog člana dužne su da oružje i municiju čuvaju u skladu sa propisima i da o njemu vode propisanu evidenciju.
   Oružje i municiju koja im više nije potrebna, organizacije iz stava 1. ovog člana dužne su da bez odlaganja otuđe.
   Organizacijama iz stava 1. ovog člana oružje i municija će se oduzeti u slučaju da postupaju protivno odredbama ovog zakona. Sa oduzetim oružjem i municijom postupiće se u skladu sa članom 24. ovog zakona.

Posedovanje oružja od strane ovlašćenih prodavaca
Član 35.
   Ovlašćenim prodavcima se umesto oružnog lista izdaje dozvola za nabavljanje oružja radi dalje prodaje, koja može glasiti na više komada oružja i važiti duže od šest meseci.
   Ovlašćeni prodavci dužni su da podatke o svakom komadu oružja iz kategorija A, B i C, nabavljenom radi dalje prodaje, dostave nadležnom organu u roku od 30 dana.

Odobrenja privrednim subjektima za pojedine radnje u vezi sa oružjem
Član 36.

                  Privrednim subjektima je za bavljenje obukom u rukovanju, popravljanjem i prepravljanjem, proizvodnjom oružja koje nije na nacionalnoj kontrolnoj listi naoružaanja i vojne opreme, prometom oružja i municije, posredovanjem u prometu oružja i municije i prevozom oružja u komercijalne svrhe potrebno odobrenje koje izdaje MUP.
   Uz zahtev za izdavanje odobrenja iz stava 1. ovog člana prilažu se dokazi o potrebnoj stručnosti i posedovanju potrebne opreme i sredstava.
   Odobrenje iz stava 1. ovog člana neće se izdati ako bi se time ugrozila javna bezbednost, a već izdato odobrenje će se ukinuti.
   Vlasnici, odgovorna lica i lica zaposlena u privrednim subjektima iz stava 1. ovog člana koja po službenoj dužnosti rukuju oružjem iz kategorije A i B, moraju ispunjavati uslove iz člana 11. stav 1. tač. 1)-5) ovog zakona.
   Ukoliko lica iz stava 4. ovog člana poseduju registrovano oružje, smatraće se da su uslovi iz stava 6. ovog člana ispunjeni. U ostalim slučajevima, organizacija iz stava 1. ovog člana dužna je da od nadležnog organa pribavi odobrenje pre raspoređivanja radnika na te poslove.
   Privredni subjekti iz stava 1. ovog člana dužni su da oružje i municiju čuvaju u skladu sa propisima i da o njemu vode propisanu evidenciju.
   Ovlašćeni serviseri mogu popravljati i prepravljati samo registrovano oružje i oružje koje se nalazi u postupku registracije.

Prevoz oružja
Član 37.

   Za prevoz oružja, delova za oružje i municije, osim slučaja iz člana 29. ovog zakona potrebno je odobrenje nadležnog organa.
   Zahtev za izdavanje odobrenja pošiljalac podnosi najkasnije dva dana pre započetog prevoza, na propisanom obrascu.
   Nadležni organ može po potrebi narediti pošiljaocu preduzimanje i posebnih mera obezbeđenja pri prevozu oružja, delova za oružje i municije. Troškove posebnih mera obezbeđenja snosi pošiljalac.
   Odobrenje iz stava 1. ovog člana neće se izdati ako bi se time ugrozila javna bezbednost, a već izdato odobrenje će se oduzeti.

Evidencije oružja koje vode određene organizacije
Član 38.
                  
                   Organizacije iz čl. 34. i 36. ovog zakona dužne su da vode evidencije oružja i municije koje poseduju, kao i radnika koji po službenoj dužnosti dolaze u dodir sa oružjem.
   Ovlašćeni proizvođači oružja koje nije na nacionalnoj kontrolnoj listi naoružanja i vojne opreme, vode i evidencije proizvedenog oružja.
   Ovlašćeni serviseri vode i evidencije popravljenog i prepravljenog oružja.
   Ovlašćeni prodavci vode i evidencije kupljenog i prodatog oružja iz kategorija B i C i municije, sa ličnim podacima kupaca.
   Primerak evidencija iz st. 1,2. i 3. ovog člana predaje se jednom godišnje nadležnom organu, a iz stava 4. ovog člana jednom mesečno.
   Nadležni organ vodi evidencije registrovanog oružja, oduzetog i predatog oružja, nađenog oružja, oružja čiji je nestanak prijavljen, izdatih oružnih listova, izdatih rešenja kojima se odobrava nabavljanje oružja, izdatih dozvola za nabavljanje delova oružja, dozvola za nošenje oružja, kao i podnetim zahtevima za izdavanje ovih dozvola, izdatih odobrenja za spravljanje municije, prevoz oružja, bavljenje proizvodnjom oružja koje nije na nacionalnoj kontrolnoj listi naoružanja i vojne opreme, prometom, posredovanjem u prometu oružja i municije, popravkom i prepravkom, obukom u rukovanju oružjem, prevozom oružja u komercijalne svrhe i obavljanje poslova sa oružjem i podnetim zahtevima za izdavanje ovih odobrenja.
   Sve navedene evidencije čuvaju se trajno i u elektronskom obliku.

III.    OVLAŠĆENjE ZA DONOŠENjE PROPISA

Član 39.

   Ministar unutrašnjih poslova bliže propisuje:
                    1)  uslove i program za sprovođenje obuke rukovanja vatrenim oružjem;  
                    2) uslove za posredovanje u prometu oružja i municije i prevozu oružja u komercijalne svrhe;
                    3) prostorno-tehničke uslove za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja;
                    4) zdravstvene uslove za posedovanje oružja, uz saglasnost Ministarstva zdravlja;
                    5) obrasce isprava predviđenih ovim zakonom;
                    6) obrasce i način vođenja evidencija predviđenih ovim zakonom.
                  Propisi iz stava 1. ovog člana doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

IV.    KAZNENE ODREDBE

Prekršaji za koje se fizičko lice kažnjava novčanom kaznom
Član 40.

   Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj:
1.    vlasnik oružja, osim lica iz člana 14. ovog zakona., koji poseduje municiju u kalibrima u kojima nema registrovano oružje;
2.    vlasnik oružja koji postupi suprotno članu 18. ovog zakona;
3.    vlasnik oružja iz člana 19. stav 4. ovog zakona koji ga ne iznese iz zemlje ili otuđi u propisanom roku;
4.    vlasnik oružja iz kategorije B koji postupi suprotno članu 20. ovog zakona;
5.    vlasnik oružja koji postupi suprotno članu 21. stav 5. ovog zakona;
6.    naslednik koji sa oružjem postupi suprotno članu 25. stav 2. ovog zakona;
7.    vlasnik oružja iz člana 32. ovog zakona koji ne prijavi otuđenje oružja u propisanom roku.
   Uz kaznu će se izreći i zaštitna mera oduzimanja oružja i municije.

Prekršaji za koje se fizičko lice kažnjava kaznom zatvora
Član 41.

   Kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj:
1.    ko postupi suprotno članu 6. ovog zakona;
2.    ko postupi suprotno članu 7. ovog zakona;
3.    vlasnik oružja koji u roku od pet dana od sticanja oružja iz kategorije C ne podnese zahtev za registraciju iz člana 20. ovog zakona;
4.    vlasnik oružja koji postupi suprotno članu 27. stav 1. ovog zakona;
5.    vlasnik oružja koji postupi suprotno članu 28. st. 1. i 2. ovog zakona;
6.    vlasnik oružja koji ga prenosi suprotno članu 29. ovog zakona
7.    ko, na osnovu člana 30. ovog zakona, ne prijavi oružje i municiju prilikom prenošenja preko državne granice.
   Uz kaznu će se izreći i zaštitna mera oduzimanja oružja i municije.

Prekršaji za koje se kažnjava privredni subjekt,
odnosno druga organizacija
Član 42.

   Novčanom kaznom u iznosu od 100.000. do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj:
1.    organizacija odnosno privredni subjekt koji postupi suprotno članu 34. st. 4-6. ovog zakona;
2.    privredni subjekt koji postupi suprotno članu 36. st. 5-7. ovog zakona;
3.    privredni subjekt koji vrši prevoz oružja suprotno članu 37. ovog zakona;
   Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u organizaciji, odnosno privrednom subjektu;
   Uz kaznu će se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti.

V.    PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Preregistracija oružja
Član 43.
   Vlasnici oružja dužni su da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, izvrše preregistraciju oružja u skladu sa ovim zakonom.
   Prilikom preregistracije iz stava 1. ovog člana neće se utvrđivati postojanje uslova iz člana 11. ovog zakona.

Legalizacija oružja
Član 44.
   Vlasnici oružja iz kategorija B i C koji nemaju oružni list mogu, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, podneti zahtev za legalizaciju oružja.

Prestanak važenja drugih zakona
Član 45.
   Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, br. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05 i 101/05) i čl. 31-34. Zakona o zaštiti državne granice („Službeni glasnik RS”, broj 97/08).

Stupanje na snagu ovog zakona
Član 46.
   Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Sačuvana
AcaNik
Lovac veteran
*****
Van mreže Van mreže

Pol: Muškarac
Poruke: 1593« Odgovor #1 poslato: Октобар 25, 2013, 09:58:43 »

Ко да су нешто паметно и могли да смисле  bad Ваљда ћемо једном дочекати да имамо нашу власт која се неће плашити да либеризује оружје!
Разлог за оружје!?  bad
Наравно да ће и даље моћи да носи оружје само њихови пријатељи криминалци bad
Sačuvana

Нема живота пре кафе
K.J.L
Junior
**
Van mreže Van mreže

Poruke: 81


E-mail
« Odgovor #2 poslato: Октобар 26, 2013, 07:19:36 »

Pozdravljam ovu inicijativu da ukazemo na eventualne greske u nacrtu novog zakona o oruzju, i da se potrudimo da u tome budemo sto objektivniji jer samo tako mozda mozemo uticati na neke izmene.Nemojmo odmah po navici to nista ne valja treba bolje. Slazem se da treba bolje ali dajmo te bolje predloge. hi
Sačuvana
kaludra
Lovac veteran
*****
Van mreže Van mreže

Poruke: 940


« Odgovor #3 poslato: Октобар 26, 2013, 09:02:49 »

da
osim
ako gore navedeni ljubitelji oruzja ne osnuju svoju stranku Cool
Sačuvana
majer
Lovac veteran
*****
Van mreže Van mreže

Poruke: 1713« Odgovor #4 poslato: Октобар 26, 2013, 09:36:32 »

Dobro je da se menja los zakon ali bi bilo dobro zameniti ga boljim.
Ovajh zakon svako donekle obecava. Kolko mi je poznato trenutno se zastalo sa usvajanjem ovog zakona, jer edan od zakona koji je u paketu je vracen na doradu no mislim da to nisu veca odlaganja.

Za nas lovce interesantno je da se dozvoljava punjenje municije, doduse postoje odredjene nejasnoce...
Ukida se dozvoljene kolicina metaka sto je isto bilo sumanuto....
Ostaje problem nosenja pistolja/revolvera u lovu za samilosni hitac...
Malo je nejasan nacin nabavke oruzja...
Odnosno mislim da se tu nista ne menja...

Mislim da bi trebalo da se obrati paznja na

cl.3 st. 1 tacka 15. ostaje nejasno kakvo je to krratko oruzje kojim e dozvoljen lov

cl.11 st.1 tacka 7 plasim se da otvara vrata velikoj diskrencionoj oceni...

cl. 15 mislim da ce komplikovati samu proceduru zamene, te da ce povecati troskove prometa oruzja..

cl. 18 i dalje podrazumeva vrlo komlikovanu proceduru nabavke delova oruzja

cl. 21 st. 2 uvodi jedan diskrencioni razlog za dodeljivanje dozvole za nosenje oruzja koji ce voditi velikoj zloupotrebi..... prevni standard ''bezbednost ozbiljo ugrozena'' je neverovatan, lice kome je bezbednost ozbiljno ugrozena ne treba da dobija dozvolu za nosenje oruzja  vec treba da dobije druge mere zastite, ljudi moraju da shvate da je licna bezbednost pravo koje je predivdjeno medjunarodnim aktima i nasim ustavom, ko takvo je ne otudjivo te daje pravo da svaki covek preduzme sve sakonom predvidjene mere u cilju zastite tog prava. pravo na preduzimanje tih  mera ne nastaje u mementu kada je ona ugrozena vec naprotiv pravo da stitite svoju bezbeednost postoji stalno i pre samog ugrozavanja, tako da kada je nekom bezbednost ozbiljno ugrozena uglavnom je kasno za davanje dozvole za nosenje oruzja.
cl. 29 otvara jednu mogucnost o kojoj treba razmisljati, zakon kaze da se vatreno oruzje prenosi ispraznjeno, a moze i u futroli u skladu sa tim to bi znacilo da mozete da nosite pistolj ,a pored njega i okvir sta ukoliko u toku takvog ''prenosa'' dodje do ozbiljnog ugrozavanja bezbednosti te upotrebite to oruzje, institu nuzne odbrane ne bi iskljucio protiv pravnost u odnosu  na delo iz cl. 348KZ, vec samo ono delo koje je eventualno ucinjeno, u prilog tome govori i sudska praksa.

Takodje sporan ce biti i cl. 41 st. 1 tacka 1, navedeno ponasanje ce predstavljati samo prekrsaj ukoliko lice  ima dozvolu za nosenje posto ukoliko to ucinite sa dozvolom za posedovanje cinite kd iz cl. 348 KZ
 
Postoje i drugi problemi koji se mogu pojaviti u vezi ovog zakona, ja cu svoje primedbe pokusati da izlozim onima kojima ucestvuju u donosenju ovog zakona, ne bi bilo lose da i drugi koji su u mogucnosti pokusaju isto.
Sačuvana
Mike Hammer
Senior
****
Van mreže Van mreže

Pol: Muškarac
Poruke: 279


Trust me. I know what I'm doing


« Odgovor #5 poslato: Октобар 27, 2013, 08:47:53 »

Postovane kolege lovci i ljubitelji oruzja,
iznecu svoje misljenje medju Vama iz potrebe da nesto kazem ali bez iluzije da ce
moje misljenje bilo sta promeniti.

1. vlast koja se boji SVOG naroda je kriminalna
2. diskreciono pravo je ZLO koje vodi u korupciju
3. svi gradjani moraju imati ista prava i obaveze

Svaki gradjanin koji ispunjava iste psihofizicke uslove kao i pripadnici MUP-a koji
imaju pravo nosenja oruzja, treba da dobije dozvolu za nosenje oruzja ukoliko to zeli!

Glupost u starom a evo je u predlogu novog zakona. "dokaze opravdane razloge . . . "
Pa kako je ona zena u Nisu mogla da dokaze da je ugrozena a popila metak.
Kako je covek mogao da sanja da ce ga novi ljubavnik njegove stare devojke pretuci do smrti.

Pištolj je malo ljudi spasio i samo stvara lazan osecaj sigurnosti ali ne zelim da o tome
ovde polemisem vec samo komentarisem nejednaka prava i obaveze gradjana.

ostale clanove nisam citao jer oruzje nemam nameru vise kupovati a i municije mi je dovoljno
koliko imam vremena za lov.
Sačuvana
ostrodlaki70
Iskusan lovac
***
Van mreže Van mreže

Poruke: 193


E-mail
« Odgovor #6 poslato: Октобар 27, 2013, 10:15:51 »

Nas dosadasnji zakon nije po meri svakoga kao i svaki drugi zakon, mislim da je problem u primeni i raznim nedorecenostima.I ovaj predlog ima mana kao sto su drugi primetili. Po meni osoba koja hoce da poseduje oruzje i prodje proceduru dobijanja oruzja odnosno da dobije licencu za oruzje i da moze kupovati vise cevi stim da su u obavezi i prodavac i kupac da odmah prijave promenu u nadlezni organ, a ako to ne ucini ostaje bez licence i oruzja i tu je kraj, bez mogucnosti ponovne mogucnosti nabavke i naravno drasticna kazna-novcana i neka druga tj. drustveno koristan rad. Tako bi povecali promet oruzja i municije i pomogli privredu. Takodje ima dosta lovackog oruzja koje ljudi poseduju a nisu lovci i to oruzje se pozajmljuje regisrovanim lovcima kojima je oruzje oduzeto ili u je postupku ili se koristi za krivolov i to je jedan od najvecih problema u lovackim drustvima. Isto lica koja nemaju 18 godina nemaju mogucnost da dodju u dodir sa oruzjem, osim mali broj slucajeva u streljackim udruzenjima koja vecinom nemaju otvorena strelista i tu je kraj. Tako gubimo dosta na obucenosti gradjana u rukovanju oruzjem , a sami znamo iz iskustva sta znaci da drzava ima obucene strelce odnosno dobar materijal za buduce snajperiste.
Takodje i lovacki savez je slabo ukljucen i koliko znam nema ni jedan lovacki kamp gde bi se podmladak obucavao u prakticnom lovu , poznavanju zivotinskog sveta i snalazenju u prirodi. Kada prodju obuku, onda polaganje i to bi bio i lovacki ispit i obuka za oruzje.
Mnogo toga treba promeniti i od necega treba poceti.
Pozdrav
Sačuvana
ostrodlaki70
Iskusan lovac
***
Van mreže Van mreže

Poruke: 193


E-mail
« Odgovor #7 poslato: Октобар 27, 2013, 02:47:15 »

Ponovo sam procitao ovaj predlog zakona i ne vidim neke bitne prednosti u odnosu na stari i ovaj je jedino po meri kolekcionara i vidim iz predloga da je njihov lobi i glavni predlagac, dok lovaca nema nigde. Kako koji put procitam ovaj predlog vidim sve vise rupa odnosno nelogicnosti i deluje mi amaterski. Bez uvrede to je samo moje misljenje.
Pozdrav.
Sačuvana
Max011
Lovac veteran
*****
Van mreže Van mreže

Poruke: 1394


To sam ja samo me zeza komp...


« Odgovor #8 poslato: Октобар 27, 2013, 06:35:03 »

clan 3 stav 15.    lovačko oružje je dugo i kratko vatreno oružje i oružje sa tetivom, kojima je dozvoljen lov
alal ti cufte majstore po ovome eto pistolja i revolvera u lovu a i za samilosni hitac a taj deo price kod nas nije regulisan  haha
Sačuvana

Teško je prvih 100 godina...
ostrodlaki70
Iskusan lovac
***
Van mreže Van mreže

Poruke: 193


E-mail
« Odgovor #9 poslato: Октобар 27, 2013, 08:14:28 »

Jos je bolji clan3. stav2. po kome su najcesce puske kod nas bokerice i polozare prema ovom clanu dvocevna jednometna lovacka puska, takodje i dvokugara bi bila: dvocevni-jednometni karagin. Lici na neki vic.
Pozdrav
Sačuvana
Max011
Lovac veteran
*****
Van mreže Van mreže

Poruke: 1394


To sam ja samo me zeza komp...


« Odgovor #10 poslato: Октобар 27, 2013, 08:52:40 »

10.    oružje sa tetivom (samostrel, luk, praćka, harpun) je naprava koja potiskom tetive izbacuje projektile;  HARPUN  sarcastic KRALJ kakav nacitan zakonopisac ... svi sportski podvodni ribolovci ebali su jeza u ledja odose sve puske za podvodni ribolov na registraciju a sto da ne i na naplatu poreza kao eksta luksuz . Zamislite da u nekoj zamlji Mediterana neki cata napise ovakvu nebulozu ? Ili je mozda batica mislio na harpun sa kitolovca koji je stvarno ozbilno oruzije jer ubiva kitove  taunt Dakle ko ode na more u Italiju , Grcku, Hrvatsku... kupi pusku za podvodni ribolov koje se prodaju na svakom cosku ... i u povratku sa mora na nasoj grani ode u bajbok jer ima harpun. lol Deco nema vise pracki i to je oruzije  taunt

1.    oružje je ručno prenosiva naprava i predmet čija je osnovna namena da nanese telesne povrede ljudima i životinjama; ne smatraju se oružjem uređaji za humano ubijanje stoke, alati i imitacije oružja koje ne koriste municiju sa barutnim punjenjem;

Dakle svi mi koji imamo oruzije u osnovi smo spremni da nanesemo telesnu povredu bilo ljudima bilo zivotinjama  ... Dakle vojnici psihopate, sluzbena lica psihopate, lovci psihopate sportski strelci maaaa i oni su psihopate samo se prave fini.
Dakle ako bi ovaj batica pisao uzbenik iz hemije ovako bi okarekterisao Hlor . Hlor je gas koji ubija i ljude i zivotinje i pcele i bubice a moze  i stoku
Sačuvana

Teško je prvih 100 godina...
krauc
Global Moderator
Lovac veteran
*****
Van mreže Van mreže

Poruke: 1688


NAJBOLJI NA FORUMU LORIST U 2009 GODINI


E-mail
« Odgovor #11 poslato: Октобар 27, 2013, 09:17:04 »

Pracka je ebena,a posebno sa novijom konstrukcijom zrna koja izbacuje i to jos bez zvuka te je kao takva pogodna za necujno nanosenje povreda! To bi vrlo lako mogli zloupotrebiti kriminalci,teroristi i zato bi trebalo postriti uslove izdavanja i nosenja te pojacati evidenciju nad istim oruzjem. yahoo yahoo

DOBAR POGLED!!!
Sačuvana
Max011
Lovac veteran
*****
Van mreže Van mreže

Poruke: 1394


To sam ja samo me zeza komp...


« Odgovor #12 poslato: Октобар 27, 2013, 09:25:28 »

Zato nas nacitani zakonopisac treba da se edukuje i da sazna sta je minimalna letalna sila pa onda da kaze pracka koja moze svojom tetivom izbaci projektil koji stvori  energiju od toliko i toliko djula ... a ne da dzandari vijaju derane po ulici ! Nisam znao da sam dobar deo detinjstva bio opasan kriminalac jer sam proizvodio oruzije.  blink
Sačuvana

Teško je prvih 100 godina...
ostrodlaki70
Iskusan lovac
***
Van mreže Van mreže

Poruke: 193


E-mail
« Odgovor #13 poslato: Октобар 27, 2013, 09:43:36 »

Ovo je samo predlog zakona i ja nisam pravno potkovan ali ne znam da li je u izradi ovog predloga bilo ucesca pravnika, a po ovom tekstu verovatno nije i ne mogu da verujem da bi neko sa ovakvim predlogom negde izasao u javnost i na skupstinu jer valjda ona donosi zakone. Bezobrazno je dati lovcima da komentarisu nesto sto se tice direktno i najvise njih, a ne pozvati ih da ucestvuju u izradi nacrta novog zakona. Molio bih da se neko od cenjenih predlagaca ukljuci u ovu diskusiju i da nam neka pojasnjenja u vezi sa nasim nedoumicama. Ako nisu znali onda su mogli uzmu najbolje i da prepisu iz zakona drugih drzava.
Mene interesuje sta znaci jednometno oruzje?
Znam da ce Dr.Mita reci: "To je kad jednom metnes i opalis".
Pozdrav
Sačuvana
goranv
Lovac veteran
*****
Van mreže Van mreže

Pol: Muškarac
Poruke: 2166

Najbolji na forumu Lorist u 2015 godini


E-mail
« Odgovor #14 poslato: Октобар 28, 2013, 07:18:49 »

Znam da ce Dr.Mita reci: "To je kad jednom metnes i opalis".
I ne vidite se vise.
Sačuvana

Stranice: [1] 2 3 ... 64   Idi gore
Štampaj
Prebaci se na: