DOBAR POGLED ŽELI VAM VAŠ LORIST TIM.
Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije

 
Napredna pretraga

161551 poruka u 7290 tema- 7007 članova - Poslednji član: Bogdansrs

Јануар 28, 2020, 02:25:24
Novi SadBeogradNišValjevoPrištinaBanja LukaPodgorica
Prvi srpski lovački forumAdministratorZakonodavstvoPredlog Zakona o dobrobiti životinja
Stranice: [1]   Idi dole
Štampaj
Autor Tema: Predlog Zakona o dobrobiti životinja  (Pročitano 1857 puta)
oscar
Gost
« poslato: Мај 28, 2009, 10:01:03 »

З А К О Н
О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређујe се добробит животиња, права, обавезе и одговорности правних и физичких лица, односно предузетника, за добробит животиња, поступање са животињама и заштита животиња од злостављања, заштита добробити животиња при лишавању живота, држању, узгоју, промету, превозу, клању и спровођењу огледа на животињама, као и друга питања од значаја за заштиту добробити животиња.
Члан 2.
Добробит животиња, која се уређује овим законом, односи се на животиње које могу да осете бол, патњу, страх и стрес, и то нарочито на:
1)   животиње које се користе у производне сврхе;
2)   животиње које се користе у научноистраживачке, биомедицинске и образовне сврхе;
3)   животиње које се користе за изложбе, такмичења, приредбе и друге облике јавног приказивања;
4)   животиње за рад и службене животиње;
5)   кућне љубимце;
6)   напуштене и изгубљене животиње;
7)   дивље животиње у заточеништву.
Изузетно од става 1. овог члана, добробит животиња, која се уређује овим законом, не односи се на дивље животиње у природним стаништима чија се заштита, лов, коришћење и располагање уређују посебним прописима.
Члан 3.
Државни органи, научноистраживачке организације, установе у области образовања, ветерине, пољопривреде, здравства, информисања, културе, као и друге установе и организације и правна и физичка лица, односно предузетници, који обављају делатности, односно послове у вези са животињама, дужни су да обезбеђују, усмеравају и подстичу јачање свести о значају добробити животиња.
Лица из става 1. овог члана, органи јединица локалне самоуправе, као и грађани и удружења дужни су да брину о животу и заштити здравља и добробити животиња и међусобно сарађују, координирају и усклађују доношење и спровођење одлука у области добробити животиња.
Дужност сваког грађанина Републике Србије јесте да спречи и пријави министарству надлежном за послове ветеринарства (у даљем тексту: Министарство) или министарству надлежном за унутрашње послове, све облике злостављања животиња и угрожавања њиховог живота, здравља и добробити.
Република Србија остварује сарадњу у области заштите добробити животиња са другим државама и међународним организацијама.
Члан 4.
Основна начела заштите добробити животиња јесу:
1)   начело универзалности бола, које подразумева да животиње могу да осете бол, патњу, стрес, страх и панику, као и обавезу човека да поред очувања врсте брине и о заштити живота и добробити сваке јединке;
2)   начело бриге о животињама, које подразумева моралну обавезу и дужност човека да поштује животиње и брине о животу и добробити животиња чији опстанак зависи непосредно од њега;
3)   начело интегралности, које подразумева да државни органи и органи јединица локалне самоуправе, у оквиру свог делокруга, обезбеђују интегралну заштиту добробити животиња спровођењем међусобно усаглашених планова и програма;
4)   начело посвећивања пажње добробити животиња, које подразумева да се у свим активностима које се предузимају у области пољопривреде, сточарства, ветеринарства, промета, истраживања, као и у другим областима које се на директан или индиректан начин односе на животиње мора посветити пуна пажња заштити добробити животиња;
5)   начело превенције и предострожности, које подразумева да свака активност која је у директној или индиректној вези са животињама мора бити планирана и спроведена тако да представља најмањи ризик по живот и добробит животиња, људи и животне средине и заснива се на процени утицаја различитих начина коришћења животиња на њихов живот и добробит, као и на коришћењу најбољих расположивих технологија, средстава и опреме;
6)   начело одговорности, које подразумева да је власник, односно држалац животиња одговоран за њихов живот и добробит и да је дужан да сноси трошкове збрињавања животиња чији је власник, односно држалац, ако више не жели или није у могућности да се стара о њима.
Члан 5.
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1)   аналгезија јесте поступак којим се смањује или искључује осећај бола код животиња, а спроводи се давањем аналгетика;
2)   анестезија јесте поступак којим се искључује осећај бола код животиња, а спроводи се давањем локалних или општих анестетика;
3)   власник животиње јесте правно или физичко лице, односно предузетник, које има право чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза, коришћења и продаје животиње и које је одговорно за живот, заштиту здравља и добробити животиња;
4)   добробит животиња јесте обезбеђивање услова у којима животиња може да остварује своје физиолошке и друге потребе својствене врсти, као што су исхрана и напајање, простор за смештај, физичка, психичка и термичка удобност, сигурност, испољавање основних облика понашања, социјални контакт са животињама исте врсте, одсуство непријатних искустава као што су бол, патња, страх, стрес, болести и повреде;
5)   добра ветеринарска пракса јесу принципи професионалног понашања и спровођења система управљања квалитетом рада субјеката који обављају ветеринарску делатност, у складу са правилима ветеринарске етике;
6)   допинг јесте давање животињи страних супстанци или већих количина супстанци које организам животиње нормално садржи са циљем да се на вештачки начин стимулишу радне и спортске способности животиње;
7)   допингована животиња јесте свака животиња код које се у ткивним течностима утврди присуство недозвољених супстанци или њихових метаболита, односно недозвољених количина супстанци које организам животиње нормално садржи;
Cool   дивља животиња јесте она животиња чија врста, односно раса није настала под утицајем човека као последица укрштања, односно селекције или узгојних активности;
9)   домаћа животиња јесте животиња коју је човек одомаћио и чији опстанак зависи од непосредне бриге човека;
10)   држалац животиње јесте правно или физичко лице, односно предузетник, које има право чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза и коришћења животиње, као и право продаје животиње на основу писменог одобрења власника и које је одговорно за живот, заштиту здравља и добробити животиња;
11)   држање животиње јесте смештај, чување, нега и брига о животињама, осим репродукције;
12)   егзотична животиња јесте дивља животиња која није аутохтона на територији Републике Србије;
13)   животиња јесте сваки кичмењак који је у стању да осети бол, патњу, страх и стрес;
14)   животиње чији опстанак зависи непосредно од човека јесу животиње које се држе и репродукују у производне сврхе, огледне животиње, кућни љубимци и дивље животиње које се држе у заточеништву;
15)   животиње које се држе, односно репродукују у производне сврхе јесу животиње које се користе за производњу хране, производа и отпадака животињског порекла, као и за рад;
16)   злоупотреба лекова јесте давање лека животињи од стране нестручног лица у било коју сврху, као и давање лека животињи од стране стручног лица на нестручан и непрописан начин, супротно намени за коју је лек регистрован;
17)   зоолошки врт јесте привредни субјект коjи држи и репродукује домаће и дивље животиње ради приказивања јавности и у сврху биолошког образовања човека, као и ради истраживања у циљу очувања угрожених врста;
18)   злостављање животиње јесте свако поступање или непоступање са животињама којим се намерно или из нехата изазива бол, патња, страх, стрес, повреда, нарушава генетска целовитост животиње и изазива смрт, и то:
-   физичко злостављање животиње којим се нарушава физичка целовитост оштећењем ткива и органа, као што је: батинање, шутирање, бичевање, сексуално насиље, присиљавање на рад или обуку који превазилазе издржљивост животиње, неодговарајући начини хватања и обуздавања, спровођење интервенција на животињама супротно одредбама овог закона и свесно репродуковање јединки које пате од наследних болести, ако се оно не врши у огледне сврхе у складу са законом;
-   психичко злостављање животиње којим се нарушава њена психичка целовитост и које може изазвати или изазива поремећаје у понашању, и то: онемогућавање животињи да задовољи своје основне потребе у понашању, да искористи простор за одмор и заклон, разјаривање животиње применом физичке силе, другим животињама или надражајима који јој нису својствени, наношење страха, патње и проузроковање осећаја досаде и несигурности, као и спречавање животиње да успостави социјалну везу са животињама исте врсте;
19)   изгубљена животиња јесте животиња која је напустила власника, односно држаоца, без његове воље и коју он тражи;
20)   интервенција на животињи јесте сваки захват којим се спречавају или лече болести и повреде, односно мења физичка, психичка или генетска целовитост животиње;
21)   лишавање животиње живота јесте поступак којим се животињи одузима живот на начин који изазива тренутну смрт;
22)   напуштена животиња јесте животиња која нема дом или која се налази изван њега и лишена је бриге и неге власника, односно држаоца и коју је он свесно напустио;
23)   клање животиње јесте поступак лишавања животиње живота које укључује обуздавање, омамљивање и искрварење животиње;
24)   коришћење животиње јесте употреба животиње на начин прописан овим законом;
25)   контролна станица јесте објекат у коме се врши истовар животиња, њихово храњење и напајање, у коме се животиње одмарају најмање 12 сати, односно у коме се врши утовар животиња;
26)   кућни љубимац јесте свака животиња која се држи ради дружења;
27)   лице одговорно за превоз животиње јесте правно лице или физичко лице, односно предузетник, које је одговорно за организацију и обављање комплетног превоза;
28)   место за одмор јесте било које место заустављања током превоза, а које није у одредишном месту, укључујући и место у коме животиње мењају превозно средство са или без истовара;
29)   објекат за хигијену и улепшавање животиња јесте објекат у коме се обављају послови хигијене и улепшавања коже, длаке и ноктију животиња;
30)   огледна животиња јесте сваки живи кичмењак и бескичмењак, као и њихови развојни облици који су намењени за спровођење огледа;
31)   оглед на животињама јесте коришћење животиња у огледне или друге научне сврхе које може проузроковати повреде, бол, патњу, страх и стрес животињи, нарушити здравствено стање и изазвати трајно или привремено нарушавање физичке, психичке, односно генетичке целовитости животиња, као и смрт животиње;
32)   одгајалиште за дивље животиње јесте подручје или простор са објектима за смештај јединки дивљих животиња, у коме се налази најмање пет парова репродуктивних јединки једне или више врста које се држе у репродуктивне сврхе или се користе за пуштање потомства у природу;
33)   одгајивачница за животиње јесте објекат за репродукцију животиња у комерцијалне сврхе;
34)   омамљивање јесте обавезни поступак који се спроводи пре клања или лишавања животиње живота којим се животиња доводи у бесвесно стање;
35)   пажња доброг домаћина јесте обезбеђивање услова којима се задовољавају животне потребе животиње, као што су довољна количина квалитетне хране и воде, простор за кретање, исхрану и одмор, заклон, микроклиматски и хигијенски услови живота, присуство и контакт са животињама исте врсте и очување физичке, психичке и генетске целовитости животиње, као што је предузимање и спровођење превентивних, дијагностичких, хигијенских, терапеутских и других мера ради очувања здравственог стања животиње и спречавања настанка повреда, болести, стреса, бола, патње, страха и смрти животиње;
36)   пансион за животиње јесте објекат у коме се животиња преузима од власника, односно држаоца и чува одређени временски период, уз новчану накнаду;
37)   поремећај у понашању животиње јесте свако понашање које одступа од понашања већине припадника исте врсте у условима који погодују врсти и које штети самој животињи, другим животињама и човеку;
38)   прихватилиште за животиње јесте објекат који служи за привремени или трајни смештај напуштених и изгубљених животиња и помоћ и бригу о напуштеним и изгубљеним животињама;
39)   прихватилиште за дивље животиње јесте подручје или простор са објектима уређеним за привремено или трајно збрињавање јединки дивљих животиња које нису способне да се самостално брину о себи;
40)   превоз животиње јесте сваки утовар, претовар, превоз и истовар животиње у јавном превозу, превозу за сопствене потребе и превозу за личне потребе;
41)   превозна средства јесу средства друмског, железничког, ваздушног и водног саобраћаја, која се користе за превоз животиња;
42)   превозник јесте правно или физичко лице, односно предузетник, који обавља превоз живих животиња за свој рачун или за рачун другог лица;
43)   пратилац животиње јесте физичко лице које припрема животињу за превоз и које је одговорно за живот, заштиту здравља и добробити животиње током превоза;    
44)   продавнице животиња јесу објекти за продају кућних љубимаца, као и хране и опреме за кућне љубимце;
45)   радна животиња јесте животиња која се користи као помоћ човеку у чувању лица или имовине, одбрани, спасавању, трагању, пољопривредним радовима, у терапеутске сврхе, као подршка особама са инвалидитетом и друге сличне сврхе;
46)   религиозно клање јесте клање које се обавља у објектима за клање животиња (кланицама) у складу са религиозним ритуалима верске заједнице регистроване у Републици Србији, уз претходну сагласност верске заједнице;
47)   репродукција животиње јестe држање, брига и нега животиње ради добијања потомства;
48)   службена животиња јесте животиња која је обучена и користи се за обављање послова појединих државних органа (службени коњи и пси);
49)   технопатија јесте поремећај здравственог стања животиње проузрокован грешкама у процесу држања, односно репродукције животиње, а који се испољава као физикопатија (болести и повреде) и етопатија (поремећаји у понашању).
II. ОПШТА ЗАШТИТА ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА
1. Права и обавезе
Члан 6.
Право да држи и узгаја животиње имају правно и физичко лице, односно предузетник, који испуњавају услове за држање и узгој животиња у складу са овим законом.
Обавеза сваког лица је да брине о животињама, а нарочито о животињама чији опстанак зависи непосредно од њега.
Обавеза сваког лица које повреди животињу је да јој пружи прву помоћ, као и да обезбеди пружање помоћи од стране стручног лица.
Власник, односно држалац животиње је дужан да:
1)   према животињи поступа са пажњом доброг домаћина и да обезбеди услове за држање и негу животиња који одговарају врсти, раси, полу, старости, као и физичким, биолошким и производним специфичностима и особинама у понашању и здравственом стању животиње;
2)   благовремено обезбеди помоћ ветеринара ако је животиња оболела, при порођају животиње, као и збрињавање болесне, повређене и изнемогле животиње.
Власник, односно држалац животиње одговоран је за живот, здравље и добробит животиње и мора да предузима све неопходне мере како би обезбедио да се животињи не наноси непотребан бол, патња, страх и стрес, односно повреда.
Члан 7.
Забрањено је:
1)   злостављати животињу;
2)   напустити и одбацити животињу чији опстанак зависи непосредно од човека;
3)   лишавати животињу живота, осим у случајевима и на начин прописан овим законом;
4)   држати и репродуковати животињу на начин којим јој се наноси бол, патња, страх и стрес;
5)   присиљавати животињу на узимање хране, осим у здравствене или научноистраживачке сврхе;
6)   користити техничке уређаје или друга средства којима се животиња кажњава и којима се утиче на њено понашање, укључујући бодљикаве огрлице или средства за обуку или гоњење употребом електричне енергије или хемијских материја, осим у обуци службених паса;
7)   хватати животињу замкама којима јој се наноси бол или повреда, осим у случају хватања штетних глодара;
Cool   повећавати агресивност животиње селекцијом или механичким методама;
9)   нахушкавати животињу на људе или друге животиње, осим у поступку обуке службених животиња;
10)   користити живе животиње за исхрану других животиња, осим ако је то једини начин за исхрану тих животиња;
11)   користити живе животиње као мамце за лов или обуку животиња;
12)   организовати трке животиња на начин којим се превазилазе физичке могућности животиња и животињама наноси повреда, бол, патња, страх и стрес;
13)   репродуковати животињу која није достигла телесну зрелост, као и животињу са наследним поремећајима, осим у случају мутација код огледних животиња;
14)   пустити у дивљину репродуковану, отхрањену и припитомљену дивљу животињу, ако претходно није припремљена за преживљавање у таквом животном окружењу;
15)   додељивати животиње као награде у играма на срећу;
16)   користити допинг, стимулансе и друге супстанце које се користе ради бржег развоја животиње и побољшања производних и физичких особина;
17)   хранити или напајати животињу супстанцама које начином употребе или садржајем могу да изазову непотребну патњу или бол животиње;
18)   излагати животињу директном утицају неповољних временских прилика или недостатку кисеоника;
19)   подвргавати или омогућавати подвргавање животиње интервенцији, која се спроводи без стручне бриге и хуманости и противно правилима добре ветеринарске праксе;
20)   пропагирати активности које су овим законом забрањене, осим ако се тим активностима указује на негативне последице таквих радњи;
21)   омамљивати, клати, односно лишавати животињу живота супротно одредбама овог закона;
22)   одржавати борбе између животиња или између животиња и људи, организовати клађење, кладити се, као и присуствовати борбама животиња;
23)   држати, репродуковати, обучавати и вршити промет животиња, као и стављати на располагање објекте, земљиште или материјална средства другом лицу ради борбе између животиња или између животиња и људи;
24)   убијати, злостављати и подстицати животињу на агресивност и противприродно понашање ради производње филмова, реклама и других дела на филмској траци, видео траци и другим носачима слике и тона, као и стављати у промет, изнајмљивати и јавно приказивати такве филмове, рекламе и друга дела;
25)   давати лекове, медицинска средства и друга слична средства којa немају за циљ дијагностику, превентиву, лечење животиње и побољшање њеног здравственог стања, а која могу довести до промена у понашању, физичким и психичким способностима животиње;
26)   поседовати, употребљавати и продавати лекове и супстанце у циљу допинговања животиња;
27)   подстицати, подржавати, помагати и прикривати допинг животиња;
28)   обучавати животињу применом силе или другим средствима која су штетна за њен живот и добробит, као и приморавати је на понашање које није карактеристично за њену врсту и превазилази њене физичке могућности;
29)   употребљавати отрове и друга хемијска средстава која изазивају бол, патњу и смрт животиња, осим у циљу контроле популације глодара, односно дератизације;
30)   продавати или поклањати кућне љубимце лицима млађим од 18 година без дозволе родитеља или старатеља;
31)   ловити изгубљене и напуштене кућне љубимце;
32)   занемаривати животињу лишавањем основних животних потреба, као што су: храна и вода, удобан простор за смештај, односно склониште, простор за одмор и обављање физиолошких потреба, хигијена, ветеринарска нега, као и амбијенталне прилике које одговарају врсти, раси, полу и старосној категорији;
33)   злоупотребљавати лекове на животињама;
34)   навикавати животињу на активности које су за њу неприродне и самоуништавајуће;
35)   држати, репродуковати и користити дивље животиње у циљу излагања у циркусима, на такмичењима и приредбама и, осим у научне сврхе, на изложбама.
Изузетно од става 1. тачка 6) овог члана код утовара, претовара и истовара животиња, у складу са овим законом, може се примењивати електрични гонич.
2. Изложбе, такмичења и приредбе
Члан 8.
Циркуси, изложбе, такмичења, приредбе и други облици јавног приказивања животиња (у даљем тексту: јавно приказивање животиња) могу се организовати само ако не угрожавају живот, здравље и добробит животиња, ако се њима животиње не присиљавају на понашање несвојствено врсти и ако се не извргавају руглу физичке и психичке особине животиња.
Јавно приказивање животиња може се вршити само на основу дозволе, коју издаје Министарство.
Дозвола из става 2. овог члана издаје се у складу са законом којим се уређује ветеринарство.
Организатор јавног приказивања животиња дужан је да најмање седам дана пре одржавања јавног приказивања животиња Министарству пријави време и место јавног приказивања животиња.
У случају промене локације јавног приказивања животиња, организатор јавног приказивања животиња је дужан да промену локације благовремено пријави Министарству, као и да о приспећу животиња обавести надлежног ветеринарског инспектора у одредишном месту.
Уз пријаву из става 5. овог члана прилаже се доказ о броју и врсти животиња и локацији, као и подаци о врсти и времену одржавања јавног приказивања животиња.
Министар надлежан за послове ветеринарства (у даљем тексту: министар) прописује ближе услове и начин организовања јавног приказивања животиња.
3. Коришћење животиње ради производње филмова, реклама и других дела на филмској траци, видео траци и другим носачима слике и тона
Члан 9.
Правно и физичко лице, односно предузетник, може користити животињу као носиоца или учесника радње филмова, реклама и других дела на филмској траци, видео траци и другим носачима слике и тона, на основу решења о одобрењу коришћења животиње које доноси министар.
Решење из става 1. овог члана доноси се на основу захтева заинтересованог лица.
Захтев из става 2. овог члана мора да садржи:
1)   попис животиња које ће се користити као носиоци или учесници радње филмова, реклама и других дела на филмској траци, видео траци и другим носачима слике и тона у погледу врсте и броја животиња;
2)   порекло животиње;
3)   сврху коришћења животиње;
4)   дужину трајања коришћења животиње приликом производње филма, рекламе и другог дела на филмској траци, видео траци и другом носачу слике и тона.
Решење из става 1. овог члана доноси се у року од 30 дана од дана подношења захтева.
Решење из става 1. је коначно и против њега се може покренути управни спор.
NASTAVAK: SLEDEĆI POST
Sačuvana
Stranice: [1]   Idi gore
Štampaj
Prebaci se na: