DOBAR POGLED ŽELI VAM VAŠ LORIST TIM.
Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije

 
Napredna pretraga

161887 poruka u 7345 tema- 7082 članova - Poslednji član: Petar Kovacevic

Децембар 02, 2020, 01:11:39
Novi SadBeogradNišValjevoPrištinaBanja LukaPodgorica
Prvi srpski lovački forumAdministratorZakonodavstvoDočekasmo i predlog novog zakona o udruženjima.
Stranice: [1] 2 3 4   Idi dole
Štampaj
Autor Tema: Dočekasmo i predlog novog zakona o udruženjima.  (Pročitano 34058 puta)
pescarac
Senior
****
Van mreže Van mreže

Pol: Muškarac
Poruke: 474


« poslato: Јун 05, 2009, 09:36:15 »

29. maja je izašao novi predlog zakona o Udruženjima, koji je u hitnoj proceduri. Koliko sam ga pročitao ima dosta novina, dobrih i onih drugih rešenja. Registar udruženja se po novom predlogu vodi u agenciji za privredne registre, novina je da ga mogu osnovati najmanje tri osnivača, od kojih najmanjejedan mora da ima prebivalište odnosno sedište (pravno lice) na teritoriji republike Srbije. Uveden je stečaj i likvidacija, kao kategorije prestanka rada udruženja, uvedeno je da udruženje može u odgovarajućem obimu da se bavi privrednom delatnošću, uvedene su odgovornosti ukoliko članovi i organi postupaju sa imovinom udruženja kao ličnom imovinom ....
Ono što nas najviše interesuje je šta je sa imovinom društava koja je stečena do današnjeg dana, a to je regulisano Članovima 80-85
Члан 80.
Непокретности у друштвеној својини на којима право коришћења имају друштвене организације, удружења или облици повезивања удружења (савези), са седиштем на територији Републике Србије (у даљем тексту: друштвене организације), даном ступања на снагу овог закона постају средства у државној својини на којима право коришћења има јединица локалне самоуправе на чијој се територији непокретности налазе.
Члан 81.
Непокретности у друштвеној својини на којима су друштвене организације до дана ступања на снагу овог закона имале право коришћења прелазе у својину, односно сусвојину ових друштвених организација, сразмерно уделу којим су друштвене организације учествовале у финансирању ових непокретности сопственим средствима оствареним од добровољних чланарина, поклона, донација, легата и на други законом дозвољени начин.
Сопственим средствима из става 1. овог члана не сматрају се средства остварена по основу вршења јавних овлашћења или друга средства остварена из буџета друштвенополитичких заједница.
Својинска права из става 1. овог члана утврђују се у поступку пред надлежним судом.
Члан 82.
Друштвене организације које су пре него што су на основу закона пререгистроване из статуса удружења грађана у друштвене организације имале право својине на непокретностима у друштвеној, односно државној својини права по том основу остварују по закону којим се уређује денационализација.
Члан 83.
Друштвене организације које су до дана ступања на снагу овог закона имале право коришћења на непокретностима у државној својини, односно на непокретностима које по спроведеном судском поступку постану државна својина, настављају са фактичким коришћењем ових непокретности под условима који не могу бити неповољнији од услова какви су били до дана ступања на снагу овог закона.
Јединица локалне самоуправе на чијој се територији налазе непокретности на којима право коришћења имају друштвене организације, има право да откаже даље коришћење непокретности ако друштвена организација не усклади свој рад са одредбама овог закона у прописаном року, као и у случају када непокретности користи супротно намени или циљевима утврђеним статутом.
Акт из става 2. овог члана јединица локалне самоуправе доноси уз сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије.
Имовина у друштвеној, односно државној својини из члана 80. и члана 81. ст. 1. и 2. овог закона на којој право коришћења, односно право располагања имају друштвене организације не може се отуђивати до дана почетка примене овог закона.
Члан 84.
Покретна имовина у друштвеној својини на којој право коришћења имају друштвене организације са седиштем на територији Републике Србије даном ступања на снагу овог закона постају средства у својини друштвених организација.
Члан 85.
Сва имовина коју друштвене организације из члана 78. став 1. овог закона стекну након дана почетка примене овог закона јесте њихова својина, осим имовине стечене у вршењу јавних овлашћења.

Prema tome Rukovodioci po udruženjima, zavirite u knjige u katastrima i proverite kako se vodi imovina udruženja, kako bi se na vreme preuzele radnje da se sačuva ista.
Sačuvana
pescarac
Senior
****
Van mreže Van mreže

Pol: Muškarac
Poruke: 474


« Odgovor #1 poslato: Јун 05, 2009, 09:51:10 »

Osim ovog u komentaru piše da ukoliko udruženje ne izvrši preregistraciju, da ono postaje gradjanski ortakluk, ali:

Уколико удружење одлучи да се не уписује у регистар на њега се примењују правна правила о грађанском ортаклуку. Правни живот удружења почиње са стицањем статуса правног лица. Статус правног лица, који удружење стиче уписом у регистар, пружа удружењу низ предности, омогућава му да самостално наступа у правном промету, да обавља и друге активности у складу са законом, да ужива царинске повластице, да конкурише за средства која се у буџету Републике, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе обезбеђују за финансирање одређених програма итд. Битно је, међутим, нагласити да одредбе о забрањеним циљевима и деловању као и правне последице ове забране, подједнако важе за сва удружења, било да су уписана у регистар или не
U Komentaru je takodje rečeno da je učlanjivanje dobrovoljno,ali da i prijem može biti ograničen:
Чланство и органи (чл. 19-25)
Добровољност је један од основних принципа на којима се заснива постојање удружења. Она настају и престају вољом својих чланова. Међутим, добровољност се огледа и у томе да свако лице може, под условима и на начин предвиђен статутом, да постане члан удружења. Истовремено, аутономно право удружења је да прописивањем услова за чланство у свом статуту определи „специфична својства” која треба да поседује онај ко жели да буде члан удружења, што ће, по правилу, бити условљено циљевима због којих се удружење оснива, што, на пример, може да буде случај са струковним удружењима.
Како се статутом уређују не само услови и начин учлањивања, већ и престанак чланства, права, обавезе и одговорности чланова, предложеним одредбама се на најопштији начин омогућава заштита чланова од незаконитих и нестатутарних одлука органа удружења и то кроз право покретања поступка пред надлежним судом ради утврђивања ништавости таквих одлука. Одредбама којима се предвиђа одговорност чланова органа удружења за штету коју проузрокују удружењу доносећи одлуку са грубом непажњом или намером да се штета проузрокује, удружење се штити од његових несавесних чланова. Предложеним законским решењима такође су заштићени и чланови удружења појединачно.
Слобода аутономног регулисања унутрашњих односа у удружењу је следећа компонента слободе удруживања. Да би остварило циљеве због којих је основано и да би обављало активности којима се ти циљеви остварују, удружење има чланове који изражавају своју вољу и управљају удружењем непосредно или преко изабраних представника у органима удружења (колегијалним или инокосним). Иако се оставља пуна слобода удружењима да питања унутрашње организације уреде статутом, предлагач је у границама којима се не угрожава аутономија уредио питања везана за органе удружења, а пре свега за скупштину, као највиши орган и њене надлежности у односу на она питања која су од значаја за функционисање удружења, као и за све његове чланове. Из истих разлога неопходно је законом уредити и основна питања која се тичу заступника удружења.

Takodje se u komentaru kaže da se mogu dodeljivati sredstva iz budžeta za razne aktivnosti od opšteg interesa:
С обзиром да се удружења врло често оснивају ради остваривања неког општег циља и интереса, држава има разлога и основа да подстиче програме од јавног интереса које реализују удружења. Подстицај се врши кроз додељивање средстава за реализацију одређеног програма. У складу са важећим прописима, средства за реализацију ових програма додељују се на основу спроведеног јавног конкурса и уз закључивање уговора о реализовању одобрених програма, а ближе критеријуме, услове, начин и поступак доделе, као и начин и поступак враћања додељених средстава, уређује Влада. Удружење је обавезно да додељена средства користи искључиво за реализовање одобрених програма. Законом су, примера ради, набројани програми који би се могли сматрати програмима од јавног интереса. Аналогна могућност предлаже се и за подстицање програма на нивоу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. Коришћење оваквог вида подстицаја неминовно подразумева прописивање обавезе за удружења која су добила средства из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе да најмање једном годишње јавности ставе на увид целокупан извештај о свом раду, обиму и начину стицања и коришћења добијених подстицаја, као и да такав извештај доставе даваоцу средстава.
Mislim da će posle usvajanja ovog Zakona, doći na red Zakon o lovu, a da bi najbezbolnije rešenje izdavanja lovišta bio način izdavanja poljoprivrednog zemljišta u zakup, tj. da opštine same izdaju lovišta u zakup po principima koji važe za poljoprivredna zemljišta (da je boravište organizacije, fizičkog lica ili preduzeća na teritoriji opštine na kojoj se nalazi lovište, neophodnost posedovanja stručne službe i druge imovine i td....)
Sačuvana
Brno
Lovac veteran
*****
Van mreže Van mreže

Pol: Muškarac
Poruke: 1772« Odgovor #2 poslato: Јун 05, 2009, 10:13:06 »

Pošto nisam baš najbolje sve razumeo kakvo je stanje na primer: moje lovačko Društvo poseduje nepokretnu imovinu dve zgrade i zemljište koje je u zemljišnim knjigama i katastru upisano kao vlasnik Lovačko Društvo.
Da li i nakon donošenja ovog zakona ostaje to naše vlasništvo ili se oduzima i prelazi u ruke države (lokalne samouprave).
Znam puno lovačkih društava koje koriste lovačke domove već 50 i više godina ali nemaju vlasništvo nad tim nego je na primer Mesna zajednica pre 50 i više godina dala im zgradu i oni to preuredili i koriste.
Kod mene je drugi slučaj jer smo mi još 1981. godine postali vlasnici nepokretnosti i zemljišta i koje je i prevedeno i upisano u zemljišne knjige.
Šta je sa Tim konkretno.
Sačuvana
pescarac
Senior
****
Van mreže Van mreže

Pol: Muškarac
Poruke: 474


« Odgovor #3 poslato: Јун 05, 2009, 10:40:03 »

VolvoBM, ja sam pre dve godine vodio spor sa državom oko upisa lovačkog doma na ime lovačkog društva. Kad sam postao predsednik društva uvidom u zemljišne knjige utvrdio sam da je vrsta svojine društvena, a da je vlasnik doma SO Kovin. S obzirom da su bili sačuvani svi papiri (od odluke SO Kovin iz 69 godine da nam besplatno daje parcelu, pod uslovom da napravimo dom na njoj, pa preko zahteva za kredit i izdavanja upotrebnih dozvola za objekat (uz prateće sve saglasnosti) i NAGLAŠAVAM DOBRE VOLJE javnog pravobranioca južnog Banata sa sedištem u Zrenjaninu, da taj spor brzo okonča, uspeo sam da uknjižim dom, tako da je sada vlasnik lovačko društvo i po mom mišljenju to ostaje imovina društva, bez obzira na nov Zakon. To isto nisam uspeo da uradim sa 6 hektara zemlje (bare i trstici), koje društvo koristi već tri do četiri decenije, tako da je ova zemlja novim zakonom izgubljena. Na sreću na njoj su remize, nema drugih objekata. Sada kada sam predsednik udruženja u Kovinu, zatekao sam istu stvar: 25 hektara hrastove i borove šume (koju su dobrim delom lovci udruženja i podigli) i 15 hektara obradive oranice sa ovim zakonom odlazi u nepovrat (ili na konkurs-pa ko dobije). Kancelarije udruženja nisu uknjižene, dokumentaciju o kupovini od pre 30 godina jurim, nadam se da ću ovih dana dobiti papire o vlasništvu, ali sa uknjižbom ću sačekati dok se ne usvoji ovoaj Zakon (za svaki slučaj).  Ne znam šta će biti sa domom u pomenutoj šumi, jer je on podignut na društvenoj svojini.
Sačuvana
Brno
Lovac veteran
*****
Van mreže Van mreže

Pol: Muškarac
Poruke: 1772« Odgovor #4 poslato: Јун 05, 2009, 10:53:34 »

U slučaju moga lovačkog Društva sve je OK, imamo upisanu imovinu u zemljišne knjige, sve, čak i darodavni ugovor na osnovu kojeg je i izvršen upis. To su bile stare zgrade skoro propale i mi smo od ruševina napravili prelep lovački dom i zgradu u kojoj živi Domar i drugi objekti, pomoćne prostorije, sobe za spavanje itd. Baš sam skoro vadio izvode iz zemljišnjih knjiga jer je Matijević odkupio neku zgradu pored a sporna je međa, malo su se proširili prethodni korisnici.
E sad ako bi se oduzela imovina koja je već uknjižena sa svom pratećom dokumentacijom onda je to već neka vrsta nacionalizacije, koliko se razumem, no videćemo, kod nas su svakakva čuda moguća.
Sačuvana
Brno
Lovac veteran
*****
Van mreže Van mreže

Pol: Muškarac
Poruke: 1772« Odgovor #5 poslato: Јун 05, 2009, 11:25:51 »

sad sam malo bolje analizirao član 80. koji kaže:
Члан 80.
Непокретности у друштвеној својини на којима право коришћења имају друштвене организације, удружења или облици повезивања удружења (савези), са седиштем на територији Републике Србије (у даљем тексту: друштвене организације), даном ступања на снагу овог закона постају средства у државној својини на којима право коришћења има јединица локалне самоуправе на чијој се територији непокретности налазе.

Što znači samo jedno: da imovina udruženja i društava koja je pre donošenja ovog zakona u vlasništvu lovačkih društava ili udruženja i koja je upisana u zemljišnjim knjigama kao vlasnik društvena organizacija; na primer Lovačko Društvo, danom donošenja ovog zakona postaje vlasništvo Lokalne samouprave.
Znači amandman na famozni član 73. odnosno identičan članu 80 u ovom postu koji je podneo Lovački savez Srbije nije usvojen i jednostavno Crno nam se piše i u ovom slučaju.

Ili sam se kanda zaeznuo u tumačenju i to je moguće, daj Bože. jer kad pročitam sledeći član 81. sve mi je nešto zakukuljeno, ne razumem baš najbolje....
Sačuvana
pescarac
Senior
****
Van mreže Van mreže

Pol: Muškarac
Poruke: 474


« Odgovor #6 poslato: Јун 05, 2009, 11:42:49 »

Očigledno da se 85000 ljudi ništa ne pita.
Da su u pitanju interesi neke od trafika stranaka koje su u vlasti, situacija bi bila drugačija, ili da je npr. Predsednik parlamenta lovac onda bi možda bilo drukčije
Sačuvana
yoki hant
Iskusan lovac
***
Van mreže Van mreže

Pol: Muškarac
Poruke: 121E-mail
« Odgovor #7 poslato: Јун 05, 2009, 12:10:53 »

Da pitam i ja nesto koliko sam razumeo sve sto pripada lovackim drustvima a nije na ime LD sada ce da pripadne OPSTINARIMA a oni ce moci sa tim kako im volja
Sačuvana
Brno
Lovac veteran
*****
Van mreže Van mreže

Pol: Muškarac
Poruke: 1772« Odgovor #8 poslato: Јун 05, 2009, 12:22:16 »

Izgleda i da ako je imovina prevedena na LD i u tom slučaju ode na doboš.
Nadam se da se varam, ali biće komendije.
Krivo mi samo što su generacije lovaca ulagale i sopstveni novac i rad i poklanjali materijal samo da se namesti sve da bude lepo i funkcionalno.
Sačuvana
pescarac
Senior
****
Van mreže Van mreže

Pol: Muškarac
Poruke: 474


« Odgovor #9 poslato: Јун 05, 2009, 01:23:05 »

Po predlogu novog zakona ne mora imovina da pripadne opštini, može i drugim udruženjima gradjana koji se bave sličnom delatnošću. Recimo, može pripasti udruženju za zaštitu životinja, pa npr. lovački dom u Subotici može pripasti udruženju čiji je član po zlu pomenuta gospodja iz Subotice. Biće žalosno gledati da ono što su naši dedovi podizali, neko drugi ne može ni da okreči. Ali preživeće lovstvo i ovo (bar se nadam).
Sačuvana
yoki hant
Iskusan lovac
***
Van mreže Van mreže

Pol: Muškarac
Poruke: 121E-mail
« Odgovor #10 poslato: Јун 05, 2009, 03:58:38 »

Pa kako ce onda javna preduzeca kao Srbija sume i Vojvodina sume kako ce se prema njima tumaciti zakon,ili ce ipak oni da postanu nosioci lovstva u Srbiji.
Sačuvana
goga09
Početnik
*
Van mreže Van mreže

Poruke: 13


« Odgovor #11 poslato: Јун 06, 2009, 10:52:49 »

Takodje je moguce da lovacki dom u Subotici pripadne "LORIST HANTING KLUBU" ciji je jedan od osnivaca i na skupstini u N.Kozacima izabrani clan upravnog odbora LHC, ujedno i aktuelni predsednik Subotickog lovackog udruzenja nono
Sačuvana
Kiza
Lovac veteran
*****
Van mreže Van mreže

Poruke: 819


« Odgovor #12 poslato: Јун 06, 2009, 12:08:34 »

Ovo je nista u odnosu na to sta nam se sprema novim zakonom o lovstvu ,odnosno nacrtom posto je u poslednjem momentu povucen ,inace bi vec bio donesen u ovom paketu ...
Neko se sprema da nam oduzme lovista i pravo na lov ,ali ...
Inace imam proverene informacije da je formirana radna grupa koja ce stititi nase interese i koja radi na formiranju nacrta zakona koji ce biti prihvatljiv za nas obicne lovce ,trebace nam 30000 potpisa da bi on usao u skupstinsku proceduru ... nece biti kao ranije,placacemo nadoknadu drzavi koja je ponudjena  i da se odmah plati i za vec ovu tekucu godinu...
 Mozda imam nekakvo radikalnije misljenje od nekih drugih ,ali mi bi smo pre zapalili dom ,nivu i sve sto imamo nego je poklonili nekom drugom ,jel smo mi to sve stvorili svojim radom i clanarinom, nije nam palo sa neba,tako da pustite price kome ce pripasti lovacki domovi i ostala imovina ...
Sačuvana
kaludra
Lovac veteran
*****
Van mreže Van mreže

Poruke: 940


« Odgovor #13 poslato: Јун 06, 2009, 03:50:30 »

Inace imam proverene informacije da je formirana radna grupa koja ce stititi nase interese i koja radi na formiranju nacrta zakona koji ce biti prihvatljiv za nas obicne lovce ,trebace nam 30000 potpisa da bi on usao u skupstinsku proceduru ... nece biti kao

ovo me je bas iznenadilo scare
pa ko je onda pisao zakon o lovstvu ,koga su pitali za savet , od koga su prepisivali,
kad se tek sad oformila radna grupa koja stiti nas obicne   
Sačuvana
pescarac
Senior
****
Van mreže Van mreže

Pol: Muškarac
Poruke: 474


« Odgovor #14 poslato: Јун 06, 2009, 08:31:07 »

U radnoj grupi za predlog novog zakona nalaze se i predstavnici LSS i LSV. Mislim da su u pitanju Zeremski i Ćeranić. LSS ozbiljno shvata problem, pre desetak dana sam se slučajno zatekao u LSS kad su imali radni sastanak u vezi novog zakona. U ekipi koju je okupio LSS su sve eminentni stručnjaci, svi najpozvaniji, koji mogu pomoći, ako oni ne iznadju rešenje drugi neće. Ali kako mi je rekao jedan drugar, pozicije lovaca su jako slabe, odlučuje pet šest ljudi iz vladajućih stranaka, i na Skupštini će biti onako kako oni kažu, a medju njima nema ni jednog lovca, pa kuku nama. To što imamo lovaca u parlamentu ne znači ništa, jer oni glasaju onako kako odbori (odnosno tih pet-šest ljudi) odluče. Inače smernice novog zakona o lovu pisala je evropska unija, odnosno radna grupa iz Italije, Slovenije i mislim Austrije. Te smernice se nalaze na sajtu LSS. Sve ono što smo načuli o novom Zakonu, sadrži se u tim smernicama. Inače ni zakup lovišta nije nova posleratna kategorija. U dokumentaciji mog udruženja našao sam finansijski izveštaj iz 1949 godine, gde je bila stavka troškova "zakup lovišta"
Sačuvana
Stranice: [1] 2 3 4   Idi gore
Štampaj
Prebaci se na: