Prvi srpski lovački forum

ORUŽJE, MUNICIJA, OPTIKE I MONTAŽE => LOVNO STRELJAŠTVO => Temu započeo: Bogi Јул 14, 2011, 09:17:40Naslov: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Bogi Јул 14, 2011, 09:17:40
                                   POZIV ZA UĈEŠĆE NA TAKMIĈENJU
                                                „ZICA  2011“

SSK Kraljevo iz Kraljeva organizuje međunarodno takmičenje u gađanju iz puške pod nazivom „ZICA 2011“. Takmičenje će se održati na vojnom strelistu ZICA u tri discipline:
Iz lovačkih karabina u kategoriji
- Hunting Rifle na daljini 200 metara
Iz specijalnih pušaka u kategorijama
- F-class Target Rifle na daljini 500 metara
- F-class Open Rifle na daljini 500 metara

Pozivamo vas da uzmete učešće u ovom takmičenju koje ce biti odrzano 31.07.2011 (nedelja).

OPŠTE PROPOZICIJE:

Puca se pojedinačno.
 Svaki takmicar moze učestvovati pojedinačno  u sve tri kategorije.
Plasman takmičara određuje na osnovu ostvarenog broja krugova.
Meč se gađa u kružnu metu dimenzija 500 x 500 mm sa:
- 1 x 10 metaka u kategoriji Hunting Rifle
- 2 x 10 metaka u kategorijama Target Rifle i Open Rifle
Vreme: 5 minuta za pripremu oružja
10 minuta za probu gađanjem
10 minuta za meč po seriji

Nakon završetka takmičenja uslediće proglašenje pobednika i zajednički ručak.

Kontakt osoba: Bratislav Brankovic
Kontakt telefon za informacije: +381 (0)64 116 18 84
Kontakt e-mail za prijavljivanje : sskkraljevo@gmail.com

Predsednik Kluba
Bratislav Brankovic


Posenbe propozicije po kategorijama i iznos kotizacije ce biti objavljeni ovde na sajtu najkasnije u nedelju 17.07.2011god.


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Bogi Јул 16, 2011, 09:18:10
Strelište se nalazi označeno markerom B
Imate priliku da ga na ovaj način pogledate malo iz satelitske perspektive
http://maps.google.com/maps?saddr=Kraljevo,+Central+Serbia&daddr=43.6729866,20.6424313+to:%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%83%D1%82+to:Mataru%C5%A1ka+Banja,+Central+Serbia&hl=sr&ie=UTF8&ll=43.697665,20.672665&spn=0.058332,0.153637&sll=43.698658,20.673695&sspn=0.058331,0.153637&geocode=FZwqmwIdf6g7ASlxjM6ZxwBXRzFK6YOgIV-Tng%3BFZplmgIdf_o6ASkNoIyVRapXRzFypY78Oon65w%3BFb9kmgIdcPk6AQ%3BFVCumgId04A6ASmxWnoF-qlXRzFrg9-DbsdRsw&mra=dpe&mrsp=1&sz=13&via=1&z=13 (http://maps.google.com/maps?saddr=Kraljevo,+Central+Serbia&daddr=43.6729866,20.6424313+to:%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%83%D1%82+to:Mataru%C5%A1ka+Banja,+Central+Serbia&hl=sr&ie=UTF8&ll=43.697665,20.672665&spn=0.058332,0.153637&sll=43.698658,20.673695&sspn=0.058331,0.153637&geocode=FZwqmwIdf6g7ASlxjM6ZxwBXRzFK6YOgIV-Tng%3BFZplmgIdf_o6ASkNoIyVRapXRzFypY78Oon65w%3BFb9kmgIdcPk6AQ%3BFVCumgId04A6ASmxWnoF-qlXRzFrg9-DbsdRsw&mra=dpe&mrsp=1&sz=13&via=1&z=13)


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Max011 Јул 16, 2011, 05:26:10
SFo100L , me myself & I, a i dr Kita je ovijeh dana trovao po mom bloku pa se opario mozda se otvori dva prsta ... :haha: pa se vidimo  :pioneer:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Bogi Јул 16, 2011, 10:26:55
POSEBNE PROPOZICIJE PO KATEGORIJAMA


F-class Open Rifle (F-O) :

Puška je ograničena kalibrom ne većim od .35. Puške na šinama, i metode preciznog mehaničkog vraćanja na istu tačku nišanjenja za hitac koji sledi nisu dozvoljeni. Bilo koji bezbedan, ručni okidač je dozvoljen. Bilo koji sistem za nišanjenje je dozvoljen, ali mora biti uključen u ukupnu masu puške.
Ukupna masa puške, uključujući sve dodatke poput nišana i nožica, ne sme da pređe 10 kilograma. „Dodatak“ takođe podrazumeva i sve spoljne objekte (sem strelca i njegove odeće) koji trzaju ili delimično trzaju sa puškom, ili koji su pričvršćeni, nošeni ili povezani na bilo koji način sa puškom za svaki opaljeni metak, ili koji se i najmanje izdižu sa oslonca za vreme gađanja sa puškom.
Puškom se može gađati iz ležećeg položaja ili sa stola, sa osloncem na ramenu strelca uz upotrebu puščanog oslonca. Puška se može pridržavati na bilo koji način koji ne omogućava pouzdan mehanički metod vraćanja na istu tački nišanjenja za hitac koji sledi.
Upotreba bilo koje vrste stola-klupe je dozvoljena. Za pucanje iz ležećeg stava, odvojene ravne ploče koje dimenzijama neće prelaziti dimenzije individualnih oslonaca za više od 5 cm su dozvoljeni da se postave ispod prednjeg i zadnjeg oslonca. Nisu dozvoljeni šrafovi za nivelaciju ili izbočine na ovim pločama. Ploče moraju biti ravne sa gornje i donje strane.
Ne mogu se korisiti više od dva oslonca. Ukoliko se koriste dva oslonca, oni ne mogu biti pričvršćeni jedan za drugi. Širina prednjeg oslonca (potkundaka) ne sme da pređe 76 mm.
Prednji oslonac može biti upotrebljen za prednji deo kundaka ili za prednju ruku. Ukoliko je pričvršćen, zakačen ili pridržan na pušku, prednji oslonac mora biti uključen u ukupnu masu puške.
Ni jedan deo puščanog kundaka (misli se na zadnji deo) ili pištoljski rukohvat ne smeju dodirivati tlo ili bilo koju tvrdu podlogu. Dalje, bilo koji zadnji oslonac ne sme biti pričvršćen, zakačen ili pridržan na pušku na bilo koji način. Mehanički podesivi zadnji oslonci nisu dozvoljeni.
Puška može biti oslonjena na podlogu na ,,zečje uši“, vreću sa peskom.
Bilo koji broj ili tip predmeta moze biti postavljen ispod svakog oslonca da se kompenzuju varijacije u visini i nagibu pozicije za gađanje ili da se umanji mogućnost „kotrljanja“.
Prednji oslonac ili baza moze imati do tri zašiljene nožice koje je moguće utisnuti u zemlju na ne više od 50 mm, pod uslovom da ovo ne uzrokuje značajno oštećivanje pozicije za gađanje.
Oslonci se mogu podešavati posle svakog opaljenja da se kompenzuje kretanje ili zbog podešavanja. Remnik se može koristiti u sprezi sa osloncem (osloncima), ali njegova masa mora biti uračunata u u ukupnu masu puške.F-class Target Rifle (F-TR) :

Puška je ograničena na nemodifikovane kalibre 223 Remington (5.56x45 mm NATO); 308 Winchester (7.62x51 mm NATO); 8x57 IS (7.9x57 mm Mauser) i 7.62x54R. Puškom se gađa sa dvonošca, koji je pričvršćen na prednji deo kundaka i/ili remnika. Bilo koji dvonožac koji ispunjava definiciju dvonošca se može koristiti i ulazi u ukupnu masu puške. Bilo koji bezbedan ručni okidački sistem je dozvoljen. Dozvoljeni su svi nišanski sistemi, ali moraju biti uračunati u ukupnu masu puške.
Ukupna masa puške, uključujući sve pričvršćene dodatke poput nišana, remnika i dvonošca, ne sme da pređe masu od 8,25 kilograma. „Dodatak“ takođe podrazumeva i sve spoljne objekte (sem strelca i njegove odeće) koji trzaju ili delimično trzaju sa puškom, ili koji su pričvršćeni, nošeni ili povezani na bilo koji način sa puškom za svaki opaljeni metak, ili koji se i najmanje izdižu sa oslonca za vreme gađanja sa puškom.
Puškom se mora gađati iz ležećeg stava sa ramena strelca.
Oslonci za pušku Target F-klase - dvonošci i/ili remnici su jedini dozvoljeni oblici prednjeg oslonca u ovoj klasi. Puška može biti pridržana dvonošcem i/ili remnikom i zadnjim osloncem koji ne omogućava mehanički metod vraćanja na istu nišansku tačku.
Dvonožac i/ili remnik i zadnji oslonac ne mogu biti pričvršćeni jedni za druge.
Upotreba bilo koje vrste stola-klupe je zabranjena. Odvojene ravne ploče koje dimenzijama neće prelaziti dimenzije individualnih oslonaca za više od 5 cm su dozvoljene da se postave ispod prednjeg i zadnjeg oslonca. U slucaju dvonošca, ploča ne sme prekoračiti širinu bipoda za 5 cm ili dužinu od 31 cm. Šrafovi za nivelisanje ili izbočine nisu dozvoljene na ovim pločama. Ploče moraju biti ravne sa gornje i donje strane. Ova disciplina je modifikacija velikokalibarske puške -ležeci stav i nije forma bench resta i neće biti tumačena kao takva.
Dvonožac je sprava sa ne više od dve nožice koje dodiruju tlo. Mora biti kruto montiran na prednji deo puške. Dvonožac može imati krute ili skolpive nožice, i može imati mogućnost podešavanja da se kompenzuje neravna podloga tla sa kojeg se puca.
Ni jedan deo kundaka (zadnji deo) ili potkundaka neće biti direktno oslonjen na tlo ili bilo koju tvrdu površinu. Kao zadnji oslonci se mogu koristiti „zečje uši“, male vreće sa peskom li ruka u rukavici. Bilo koji tip zadnjeg oslonca da se koristi, ne sme biti pričvršćen, zakačen ili pridržan za pušku na bilo koji način. Mehanički podesivi zadnji oslonci nisu dozvoljeni.
Bilo koji broj ili tip predmeta može biti postavljen ispod dvonošca i zadnjeg oslonca da se kompenzuju varijacije u visini i nagibu pozicije za gađanje.
Dvonožac i zadnji oslonac mogu biti podešni posle svakog opaljenja da se kompenzuje kretanje podloge odnosno njeno ugibanje.
Remnik se može koristiti sa osloncem, ali njegova masa mora biti uključena u ukupnu masu puške.Hunting Rifle (HR) :

Svi kalibri središnjeg paljenja su dozvoljeni. Sve olučene puške na sjedinjen metak, koje sa montiranom optikom ne prelaze težinu od 4,54 kilograma su dozvoljene.
Puca se sa stola sedeći ili iz ležećeg položaja. Dozvoljeni su prednji i zadnji naslon, definisani kao za kategoriju Open Rifle. Dozvoljeno je gađanje sa nožica, koje moraju biti pričvršćene za pušku i čija masa ulazi u masu oružja.


Ostalo :

Takmičar može zameniti pušku za vreme takmičenja ukoliko je neispravna i kao takva proglašena od strane rukovodioca gađanja. Zbog ovog pravila, početak gađanja na takmičenju se smatra trenutak kada takmičar opali prvi metak na meču. Kvar se mora odmah prijaviti. Svi meci opaljeni do tvrdnje da je puška pokvarena će se uračunati u zvanični rezultat.
Nije dozvoljena upotreba prigusivača pucnja i gasnih kočnica.
Dva takmičara  mogu gađati istom puškom.
Verifikacija prijava za takmičenje izvršiće se u vremenu od 09:00 do 10:00 časova.
Otvaranje takmičenja je u 10:00 časova, a početak takmičenja odmah nakon otvaranja.
Strelci  koriste sopstvene podmetače i stolove za pucanje (organizator nije u obavezi da iste obezbedi)

Organizator će obezbediti uslove za trening dana 30.07.2o11 sa početkom u 12h  (subota)


Kotizacija za takmičenje (RSD):

Hunting Rifle (HR)............... 1.ooo din.
F-class Open Rifle (F-O)........1.5oo din.
F-class Target Rifle (F-TR)....1.5oo din.
Open Rifle + Target Rifle......2.ooo din

Molimo takmičare van Srbije da nam  najkasnije do 25.07.2011 dostave podatke neophodne za prelazak granice

SSK KRALJEVO
Kontakt osoba: Bratislav Brankovic
Kontakt telefon za informacije: +381 (0)64 116 18 84
Kontakt e-mail za prijavljivanje : sskkraljevo@gmail.com

Predsednik Kluba
Bratislav Brankovic


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: BR Јул 16, 2011, 10:57:03
Dva takmicara koji mogu da gadjaju istom puskom je cista sprdnja.. To takmicenje nije videlo.


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Јул 18, 2011, 07:25:14
Ce se obaramo....
Ce me oboris, malo mac...
http://www.bolestija.in.rs/parodije/pred-ator


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: swift Јул 18, 2011, 01:24:47
POSEBNE PROPOZICIJE PO KATEGORIJAMA
F-class Open Rifle (F-O) :
Puška je ograničena kalibrom ne većim od .35. Puške na šinama, i metode preciznog
mehaničkog vraćanja na istu tačku nišanjenja za hitac koji sledi nisu dozvoljeni. Bilo koji
bezbedan, ručni okidač je dozvoljen. Bilo koji sistem za nišanjenje je dozvoljen, ali mora biti
uključen u ukupnu masu puške.
Ukupna masa puške, uključujući sve dodatke poput nišana i nožica, ne sme da pređe 10
kilograma. „Dodatak“ takođe podrazumeva i sve spoljne objekte (sem strelca i njegove odeće)
koji trzaju ili delimično trzaju sa puškom, ili koji su pričvršćeni, nošeni ili povezani na bilo
koji način sa puškom za svaki opaljeni metak, ili koji se i najmanje izdižu sa oslonca za vreme
gađanja sa puškom.
Puškom se može gađati iz ležećeg položaja ili sa stola, sa osloncem na ramenu strelca uz
upotrebu puščanog oslonca. Puška se može pridržavati na bilo koji način koji ne omogućava
pouzdan mehanički metod vraćanja na istu tački nišanjenja za hitac koji sledi.
Upotreba bilo koje vrste stola-klupe je dozvoljena. Za pucanje iz ležećeg stava, odvojene
ravne ploče koje dimenzijama neće prelaziti dimenzije individualnih oslonaca za više od 5 cm
su dozvoljeni da se postave ispod prednjeg i zadnjeg oslonca. Nisu dozvoljeni šrafovi za
nivelaciju ili izbočine na ovim pločama. Ploče moraju biti ravne sa gornje i donje strane.
Ne mogu se korisiti više od dva oslonca. Ukoliko se koriste dva oslonca, oni ne mogu biti
pričvršćeni jedan za drugi. Širina prednjeg oslonca (potkundaka) ne sme da pređe 76 mm.
Prednji oslonac može biti upotrebljen za prednji deo kundaka ili za prednju ruku. Ukoliko je
pričvršćen, zakačen ili pridržan na pušku, prednji oslonac mora biti uključen u ukupnu masu
puške.
Ni jedan deo puščanog kundaka (misli se na zadnji deo) ili pištoljski rukohvat ne smeju
dodirivati tlo ili bilo koju tvrdu podlogu. Dalje, bilo koji zadnji oslonac ne sme biti
pričvršćen, zakačen ili pridržan na pušku na bilo koji način. Mehanički podesivi zadnji
oslonci nisu dozvoljeni.
Puška može biti oslonjena na podlogu na ,,zečje uši“, vreću sa peskom.
Bilo koji broj ili tip predmeta moze biti postavljen ispod svakog oslonca da se kompenzuju
varijacije u visini i nagibu pozicije za gađanje ili da se umanji mogućnost „kotrljanja“.
Prednji oslonac ili baza moze imati do tri zašiljene nožice koje je moguće utisnuti u zemlju na
ne više od 50 mm, pod uslovom da ovo ne uzrokuje značajno oštećivanje pozicije za gađanje.
Oslonci se mogu podešavati posle svakog opaljenja da se kompenzuje kretanje ili zbog
podešavanja. Remnik se može koristiti u sprezi sa osloncem (osloncima), ali njegova masa
mora biti uračunata u u ukupnu masu puške.
F-class Target Rifle (F-TR) :
Puška je ograničena na nemodifikovane kalibre 223 Remington (5.56x45 mm NATO); 308
Winchester (7.62x51 mm NATO); 8x57 IS (7.9x57 mm Mauser) i 7.62x54R. Puškom se gađa
sa dvonošca, koji je pričvršćen na prednji deo kundaka i/ili remnika. Bilo koji dvonožac koji
ispunjava definiciju dvonošca se može koristiti i ulazi u ukupnu masu puške. Bilo koji
bezbedan ručni okidački sistem je dozvoljen. Dozvoljeni su svi nišanski sistemi, ali moraju
biti uračunati u ukupnu masu puške.
Ukupna masa puške, uključujući sve pričvršćene dodatke poput nišana, remnika i dvonošca,
ne sme da pređe masu od 8,25 kilograma. „Dodatak“ takođe podrazumeva i sve spoljne
objekte (sem strelca i njegove odeće) koji trzaju ili delimično trzaju sa puškom, ili koji su
pričvršćeni, nošeni ili povezani na bilo koji način sa puškom za svaki opaljeni metak, ili koji
se i najmanje izdižu sa oslonca za vreme gađanja sa puškom.
Puškom se mora gađati iz ležećeg stava sa ramena strelca.
Oslonci za pušku Target F-klase - dvonošci i/ili remnici su jedini dozvoljeni oblici prednjeg
oslonca u ovoj klasi. Puška može biti pridržana dvonošcem i/ili remnikom i zadnjim osloncem
koji ne omogućava mehanički metod vraćanja na istu nišansku tačku.
Dvonožac i/ili remnik i zadnji oslonac ne mogu biti pričvršćeni jedni za druge.
Upotreba bilo koje vrste stola-klupe je zabranjena. Odvojene ravne ploče koje dimenzijama
neće prelaziti dimenzije individualnih oslonaca za više od 5 cm su dozvoljene da se postave
ispod prednjeg i zadnjeg oslonca. U slucaju dvonošca, ploča ne sme prekoračiti širinu bipoda
za 5 cm ili dužinu od 31 cm. Šrafovi za nivelisanje ili izbočine nisu dozvoljene na ovim
pločama. Ploče moraju biti ravne sa gornje i donje strane. Ova disciplina je modifikacija
velikokalibarske puške -ležeci stav i nije forma bench resta i neće biti tumačena kao takva.
Dvonožac je sprava sa ne više od dve nožice koje dodiruju tlo. Mora biti kruto montiran na
prednji deo puške. Dvonožac može imati krute ili skolpive nožice, i može imati mogućnost
podešavanja da se kompenzuje neravna podloga tla sa kojeg se puca.
Ni jedan deo kundaka (zadnji deo) ili potkundaka neće biti direktno oslonjen na tlo ili bilo
koju tvrdu površinu. Kao zadnji oslonci se mogu koristiti „zečje uši“, male vreće sa peskom li
ruka u rukavici. Bilo koji tip zadnjeg oslonca da se koristi, ne sme biti pričvršćen, zakačen ili
pridržan za pušku na bilo koji način. Mehanički podesivi zadnji oslonci nisu dozvoljeni.
Bilo koji broj ili tip predmeta može biti postavljen ispod dvonošca i zadnjeg oslonca da se
kompenzuju varijacije u visini i nagibu pozicije za gađanje.
Dvonožac i zadnji oslonac mogu biti podešni posle svakog opaljenja da se kompenzuje
kretanje podloge odnosno njeno ugibanje.
Remnik se može koristiti sa osloncem, ali njegova masa mora biti uključena u ukupnu masu
puške.
Hunting Rifle (HR) :
Svi kalibri središnjeg paljenja su dozvoljeni. Sve olučene puške na sjedinjen metak, koje sa
montiranom optikom ne prelaze težinu od 4,54 kilograma su dozvoljene.
Puca se sa stola sedeći ili iz ležećeg položaja. Dozvoljeni su prednji i zadnji naslon, definisani
kao za kategoriju Open Rifle. Dozvoljeno je gađanje sa nožica, koje moraju biti pričvršćene
za pušku i čija masa ulazi u masu oružja.
Ostalo :
Takmičar može zameniti pušku za vreme takmičenja ukoliko je neispravna i kao takva
proglašena od strane rukovodioca gađanja. Zbog ovog pravila, početak gađanja na takmičenju
se smatra trenutak kada takmičar opali prvi metak na meču. Kvar se mora odmah prijaviti. Svi
meci opaljeni do tvrdnje da je puška pokvarena će se uračunati u zvanični rezultat.
Nije dozvoljena upotreba prigusivača pucnja i gasnih kočnica


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: swift Јул 18, 2011, 01:40:35
POZIV ZA UČEŠĆE NA TAKMIČENJU
Streljačko streličarski klub '' Kraljevo '' iz Kraljeva dana 31.07.2011 (nedelja), na vojnom
strelistu ŽIČA u mestu Žiča u blizini Kraljeva, organizuje međunarodno takmičenje u gađanju
puškom, pod nazivom '' KRALJEVSKI CUP 2011 '' .
Lovački karabin u kategoriji:
Hunting Rifle daljina 200 metara
Specijalne puške u kategorijama:
F-class Target Rifle daljina 500 metara
F-class Open Rifle daljina 500 metara
OPŠTE PROPOZICIJE:
Puca se pojedinačno.
Svaki takmičar moze učestvovati pojedinačno u sve tri kategorije.
Plasman takmičara se određuje na osnovu ostvarenog broja krugova.
Meč se gađa u kružnu metu dimenzija 500 x 500 mm sa:
- 1 x 10 metaka u kategoriji Hunting Rifle
- 2 x 10 metaka u kategorijama Target Rifle i Open Rifle
Vreme za pripremu oružja : 5 min.
Vreme za probu gadjanjem: 10 min.
Vreme za meč,po seriji: 10 min.
Kotizacija za takmičenje (RSD):
Hunting Rifle (HR)............... 1.ooo din.
F-class Open Rifle (F-O)........1.5oo din.
F-class Target Rifle (F-TR)....1.5oo din.
Open Rifle + Target Rifle...... 2.ooo din.
Verifikacija prijava za takmičenje izvršiće se u vremenu od 09:00 do 10:00 časova.
Otvaranje takmičenja je u 10:00 časova, a početak takmičenja odmah nakon otvaranja.
Nakon završetka takmičenja uslediće proglašenje pobednika i zajednički ručak.
Strelci koriste sopstvene podmetače i stolove za pucanje (organizator nije u obavezi da iste
obezbedi).
Dva takmičara mogu gađati istom puškom.
Organizator će obezbediti uslove za trening dana 30.07.2011(subota) sa početkom u 12 sati.
Molimo takmičare iz inostranstva, da nam najkasnije do 25.07.2011.god. dostave podatke
neophodne za prelazak državne granice.(broj pasoša i lične karte,granični prelaz na koji ulaze
u Republiku Srbiju,datum prelaska granice,marku i tip oružja,kalibar,fabrički broj,broj i
kalibar metaka koje nose sa sobom).
Osoba za kontakt: Radomir Seizović,tel: +381 (0)64 321 87 83
E-mail za prijavljivanje i informacije : sskkraljevo@gmail.com
S.S.K. ''KRALJEVO''
Direktor,
Bratislav Branković


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Max011 Јул 28, 2011, 08:51:36
Još dva dana ... do treninga u subotu. Za sad su tu samo Barun , SFo100L, drKitojko, i memyself&I , kam gi ostali ?  :scare:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: BR Јул 28, 2011, 10:40:08
Ja sam sprecen iz oravdanih razloga.. Ima sta nov da se isproba, ali... Neki drugi put.


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Јул 28, 2011, 03:45:36
Ajde, bre, dacu ti Gecona ovaj put, prosli put je bilo slucajno...


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: SHEYTAN Јул 29, 2011, 05:00:53
Bogi, one pare shto mi dugujesh daj Miti.

Doktore, ako ti ne da pare chim dodjesh, pozovi me, molim te, pa mozda i ja naletim.  :hi:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Август 01, 2011, 06:56:39
Cestitam opet SFo100L
Sto bi reko deda Max
http://www.youtube.com/watch?v=RLBZ2-vmKQE


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Август 01, 2011, 07:18:13
Rezultati
(http://i272.photobucket.com/albums/jj196/drmita/DSC00366.jpg)
 Barun je opet morao da plati pivo, i da spusti cenu za tandzaru...
Veliki miraz je omeo SFo100L da uknjizi jos jednu pobedu
ja puko 2 (dve) sestice :blush2: i jedva dovatio cetvrto mesto...
A mozda i pripreme pred takmicenje nisu bile potpune.
Deda Max na visinskim pripremama
(http://i272.photobucket.com/albums/jj196/drmita/30072011039.jpg)
Vise slika i podataka su kod SF i deda Maxa


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Max011 Август 01, 2011, 07:56:10
Khm khm khm fala doktore na najavi ... ps deco ono malo je satlik ili čokanjče a ona druga čaša je voda (kisela ili obična) . Uvek sam govorio da je edukacija omladine vrlo važna ! :blink:
(http://img692.imageshack.us/img692/6317/dsc00344bj.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/692/dsc00344bj.jpg/)

Beograd-Žiča udaljenost 200 km kako smo SFo100L i ja uspeli da nabijemo u odlasku 350 km nikako mi nije jasno i kad stigosmo na strelište ljudi već počeli da nose inventar. Kad im  rekosmo da nam navigacija nije radila o*ma su sve vratili na svoje mesto.

(http://img560.imageshack.us/img560/2096/dsc00345v.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/560/dsc00345v.jpg/)

Priprema , stolovi , puške, vetar čarlija sunce u zalasku prijatna temperatura, sami na treningu ... milina 


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Max011 Август 01, 2011, 08:05:39
(http://img825.imageshack.us/img825/1620/dsc00346n.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/825/dsc00346n.jpg/)

(http://img825.imageshack.us/img825/1620/dsc00346n.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/825/dsc00346n.jpg/)

(http://img844.imageshack.us/img844/5451/dsc00348j.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/844/dsc00348j.jpg/)


Nedelja
Nakon prijave usledilo je razmeštanje takmičara po pozicijama , pregled i provera oružija ,municije opreme ... OBRATITE PAŽNJU na takmičara u svetloj majici (treća fotka odozgo) kako je u predelu stomaka instalirao kontra teg radi povečane stabilnosti i boljeg oslonca strelca  :blush2:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Max011 Август 01, 2011, 08:10:52
(http://img190.imageshack.us/img190/79/dsc00347zp.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/190/dsc00347zp.jpg/)

Zaeb , moderator ovo treba da je fotka br dva (srednja) ajd popravi? Hvala...


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Max011 Август 01, 2011, 08:20:57
(http://img163.imageshack.us/img163/294/dsc00358i.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/163/dsc00358i.jpg/)
500 metara grupa pogodaka puška zastava kalibar 8x57 doradjena za kategorije TR i Open

(http://img18.imageshack.us/img18/986/dsc00352jo.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/18/dsc00352jo.jpg/)
Opuštena i ugodna atmosfera...

(http://img508.imageshack.us/img508/4103/dsc00349ze.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/508/dsc00349ze.jpg/)

Matori koliki je beše azimuta elevacionog ugla pri brzini vetra od 4.36m/sec i vlažnosti vazduha 76.42% pita drM SFo100L?  Mislim da je odgovor bio: Ma igraj Razo boli te racku...


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Август 01, 2011, 08:22:53
OBRATITE PAŽNJU na takmičara u svetloj majici (treća fotka odozgo) kako je u predelu stomaka instalirao kontra teg radi povečane stabilnosti i boljeg oslonca strelca  :blush2:

Koji si ti nepoznavaoc...pa da kad surujes sa Barunom...Jeste to kontra teg, ali i znatna pomoc koja po zakonu AKCIJE I REAKCIJE ( treci Njutnov) sluzi kao spremiste gasova koji se ispustaju u suprotnom pravcu od usta cevi, kako bi se ocuvala stabilnost( princip bazuke i bestrzajnog topa)...U tu svrhu je sluzio onaj luk i ljuta paprika prethodnog dana...


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: MikaHunter Август 01, 2011, 08:24:11
 :lol: :lol: :lol:koji ste vi ludaci :lol: :lol: :lol:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Max011 Август 01, 2011, 08:26:01
Malo pušaka različitih takmičarskih klasa

(http://img26.imageshack.us/img26/9243/dsc00353q.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/26/dsc00353q.jpg/)

(http://img17.imageshack.us/img17/5380/dsc00354vr.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/17/dsc00354vr.jpg/)

(http://img69.imageshack.us/img69/7850/dsc00355tv.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/69/dsc00355tv.jpg/)Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Max011 Август 01, 2011, 08:33:05
(http://img585.imageshack.us/img585/8478/dsc00356m.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/585/dsc00356m.jpg/)

(http://img688.imageshack.us/img688/9483/dsc00357fp.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/688/dsc00357fp.jpg/)

(http://img830.imageshack.us/img830/4395/dsc00361ph.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/830/dsc00361ph.jpg/)

Sunce je bilo jako pa je se moralo spreciti zagrevanje  ... specijalni materijal (mislim da je jutros Branka zakukala za nadstoljnjakom)  :biggrin:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Max011 Август 01, 2011, 08:42:21
(http://img827.imageshack.us/img827/3811/dsc00362uc.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/827/dsc00362uc.jpg/)

Moja grupa od 4 metaka na 200m  na probi (PPU fabrički 10,1gr 6x57) onaj što je otišao gore se ne važi to je prvi flajer na hladnoj cevi


(http://img215.imageshack.us/img215/6240/dsc00359kn.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/215/dsc00359kn.jpg/)

Gost iz Arapskih Emirata šeik Hasan Abdul Rahman Sadik ibn Aliebošejtana


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Август 01, 2011, 08:44:08
Barun prvo pokrio pusku, a posle i sebe... :blush2:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Август 01, 2011, 08:45:31
(http://img688.imageshack.us/img688/9483/dsc00357fp.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/688/dsc00357fp.jpg/)

 
 


Auuuu vidju ljepotice.... :boast:
 :blush2:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Max011 Август 01, 2011, 08:47:46
(http://img197.imageshack.us/img197/7599/dsc00364ms.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/197/dsc00364ms.jpg/)

(http://img231.imageshack.us/img231/7407/dsc00365th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/231/dsc00365th.jpg/)

Još malo pušaka ...


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Max011 Август 01, 2011, 08:52:09
I na kraju kolajne, pehari, pečenje konobarica sa veeeeelikim očima , špriceri ...

(http://img163.imageshack.us/img163/2080/dsc00367ym.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/163/dsc00367ym.jpg/)

(http://img833.imageshack.us/img833/9603/dsc00368dg.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/833/dsc00368dg.jpg/)

To bi bilo to do nekog novog druženja Dobar pogled  :drinks:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Август 01, 2011, 09:11:56
Posebne cestitke cika Vladi Mitrovicu za sjajnih 90 krugova, ali SFo100L je doneo prevagu
KALIBAR vs LORIST  0: 1
...mozda zato Bogdan nije hteo da dodje...nije znao kom plemenu da se prikloni  :biggrin:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Hemingway Август 01, 2011, 09:33:26
Tregeri su bili ta velika tajna uspeha Lorist tima...


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Max011 Август 01, 2011, 09:41:51
Nije bilo ekipnog ali SFo100L 93,DrM 83 i Barun i ja sa po 80 krugova odrali bi ostale  :drinks:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: swift Август 01, 2011, 09:48:47


(http://img215.imageshack.us/img215/6240/dsc00359kn.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/215/dsc00359kn.jpg/)

Gost iz Arapskih Emirata šeik Hasan Abdul Rahman Sadik ibn Aliebošejtana

Inace uvazeni gost iz Emirata je bivsi prvi sistent Abu Musavija i ovde je bio inkognito.
'teo je da puca sa RB-om ali mu organizator nije dozvolio. On se pravdao da je to kod njih nacionalni kalibar.


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Август 01, 2011, 09:53:51
Spoznao sam tajnu SFo100L. Sledeci krug i ja oblacim dugacke gace...
Mada, kako je uvek korak ispred mene, moracu jos neko vreme da nosim kozne gace!
Prosli put me pobedi zbog Timnija...ja kupim timnija, on turi naocare 25x...
Uvek ima iznenadjenje...


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Август 01, 2011, 09:56:12
Inace uvazeni gost iz Emirata je bivsi prvi sistent Abu Musavija i ovde je bio inkognito.
'teo je da puca sa RB-om ali mu organizator nije dozvolio. On se pravdao da je to kod njih nacionalni kalibar.
Pise lepo da ne sme preko 9mm. Reko ja Barunu da to gvozdje zamota u 100e i baci u vrzinu, al da mi kaze di je bacio.... da uzmem onih 100e  :blush2:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Sale Zr Август 01, 2011, 10:24:57
Mislim, šta reći...Svaka čast na rezultatima a i prezentaciji...Nadam se da ću i ja jednog dana moći da Vam se pridružim, od opreme trenutno posedujem taj kontra teg i svetlu majicu  :hi:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Август 01, 2011, 10:38:23
Imas i frizuru kao Barun  :boast:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Max011 Август 01, 2011, 11:20:36
(http://img135.imageshack.us/img135/2926/dsc00342jn.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/135/dsc00342jn.jpg/)

Ih da je matori poneo mider ili bar vuneno jeleče sigurno bi bio I mesto ovako artritis proradio  :not_i:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Sale Zr Август 01, 2011, 11:41:43
Imas i frizuru kao Barun  :boast:

 :lol:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Август 01, 2011, 03:21:11
(http://img135.imageshack.us/img135/2926/dsc00342jn.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/135/dsc00342jn.jpg/)

Ih da je matori poneo mider ili bar vuneno jeleče sigurno bi bio I mesto ovako artritis proradio  :not_i:
Vidi kako se skvrcio...
ko opanak...
A i qrcio se pa skino vijetnamku..


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Август 01, 2011, 03:24:16
Uh, kad se sad nisam slogiro...pa SF čkilji kroz Barunove naocare...
Posle mu džavo kriv sto je očoravio kad koristi kineske naocare  8)


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Bogi Август 01, 2011, 04:46:19
Spoznao sam tajnu SFo100L. Sledeci krug i ja oblacim dugacke gace...
Mada, kako je uvek korak ispred mene, moracu jos neko vreme da nosim kozne gace!
Prosli put me pobedi zbog Timnija...ja kupim timnija, on turi naocare 25x...
Uvek ima iznenadjenje...

Kako stvari stoje za sledeći krug bolje da spremiš pancirne gaće  :lol: :lol: :lol:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: swift Август 01, 2011, 05:52:44
(http://img14.imageshack.us/img14/596/staragardasaculundarima.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/14/staragardasaculundarima.jpg/)

stara garda sa culundarima :hi:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Август 01, 2011, 05:53:34
Kako stvari stoje, ja cu postati alkoholicar pored tebe... :drinks:
Sledeci krug igramo u limunadu...


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Август 01, 2011, 05:59:18
(http://img14.imageshack.us/img14/596/staragardasaculundarima.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/14/staragardasaculundarima.jpg/)

stara garda sa culundarima :hi:
8x57
Najbolji na svetu
A metu je deda Max vec okacio...
Eeeee da Seiz puca sa nekim WSM....ili 204 Ruger...
Nego...i ja cu mog SS-ovca izgleda morati da aktiviram


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: swift Август 01, 2011, 06:04:52
(http://img717.imageshack.us/img717/2654/uceniciiprofa.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/717/uceniciiprofa.jpg/)

Ibn Halebosejtana i Max fon Sandala na skoli i pripremama kod majstor Sejza.
Prica se da im je Sejz vratio pare za skolarinu kad su promasili Ford Tranzita na 55 metara...
 :sorry:
 


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Август 01, 2011, 06:11:11
Deda Max, Barune, sad sam shvatio...nije poenta u kontra tegovima( vidim da ste ih nosili na treningu) nego u bradi i modelu naocara...


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: swift Август 01, 2011, 06:14:31
(http://img638.imageshack.us/img638/6901/kantina.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/638/kantina.jpg/)

Dok je neko 'obarao krugove' za pehar..
neko je morao da se pozabavi keteringom.
Ugostitelj Dimitrije Dr. Mita priprema lako okrepljenje za najboljeg.
Pogledajte taj pitomi pogled.
Lep gest, nema sta. :friends:

/daj promesaj to Mito, izgorece/


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Август 01, 2011, 06:19:34
Priprema za kontrategove...
Ali dok su SF i Deda Max spavali, ja sam do tri ujutru zabavljao kumine drugarice... :blink:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Август 01, 2011, 06:20:35
I tu je bio stos sto vise plasirati u crni krug...


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: swift Август 01, 2011, 06:23:06
(http://img30.imageshack.us/img30/7969/dedamax.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/30/dedamax.jpg/)

Deda Max je postao Deda i  ogrnuo je nesto da me imitira.
A zasto je Deda...
dr. Mita ce da objasni.


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Август 01, 2011, 06:25:16
Deda deda, moj te gleda...


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: swift Август 01, 2011, 06:31:46
(http://img695.imageshack.us/img695/2263/nadgledanje.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/695/nadgledanje.jpg/)

Gost iz emirata Ibn Haleboshejtana je dosao sa balistickim keficijentom frizure .520
Nije pomoglo ni sto je zamolio Maxa da mu uvek bude od pozadi...mislim uz njega.
Da mu cuva ledja :spiteful:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Август 01, 2011, 06:35:20
...i da mu nagna kompresiju ako zatreba...


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Август 01, 2011, 06:37:10
Barune, pa on ti se smeje iza ledja...lepo mu...


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Bogi Август 01, 2011, 09:42:39
Eeeeeeee moj doktore, pa zar opet ja da ti shtelujem palenje ?????
Ne smeje se on meni, vec fotografu
Shta mislish shta mu radimo   :lol: :lol: :lol:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Август 01, 2011, 10:10:16
Ja vidim da ti nisi zatvorio otvarac, sto bi reko dobri cicko Majk....
Kako definitivno ove sezone ne mogu da stignem SFo100L-a, sledeci krug vam dajem metak fore...  :blush2:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Max011 Август 25, 2011, 09:30:19
AAAAAA cujem bice da ce se pucati na Bataji pa k*o velim spremte dzebanu dobru volju i pozitivnu energiju pa tko vole nek izvole ... e sad cu dA ODEREM starca Focu ... :haha:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: dr.mita Август 26, 2011, 05:44:54
Eh.... ce se obaramo..
Puca se na 300m, 2x po 10 kako sam cuo, mlogo za moju prskalicu...
Vido sam da SFo100L sprema SS-ovca, mozda i ja aktiviram nesto krupnije od 243
http://www.youtube.com/watch?v=U5sJE7LJuLQ
mada...ako ne padne kisa... :scare:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: siladji Август 29, 2011, 04:45:59
Svaka cast za uspehe...A da ste ludi to stoji sto posto,uvek se razvalim od smeha kad vas citam :lol:


Naslov: Odg: Takmicenje Z I C A 2o11
Poruka od: Bogi Август 29, 2011, 09:00:58
Eh.... ce se obaramo..
Puca se na 300m, 2x po 10 kako sam cuo, mlogo za moju prskalicu...
Vido sam da SFo100L sprema SS-ovca, mozda i ja aktiviram nesto krupnije od 243
http://www.youtube.com/watch?v=U5sJE7LJuLQ
mada...ako ne padne kisa... :scare:

Eeeeeeee doktore, doktore u gadnog chichu i ti rastesh
A lepo sam ti pricho da predjesh na 6,5  Ima ih dosta pa koji ocesh (47 52 54 55 57 68)